Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 41All time: 214967

Rodová-heraldika-O´Donnell-von-Tyrconnell

Mezi příslušníky 11. generace potomků českého krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad nalezneme i osobu, Maximiliana hr. O´Donnella, který se proslavil především svou chladnokrevností při atentátu na císaře Františka Josefa, kterému zachránil život, když zneškodnil atentátníka Janose Libenyiho.

 

O´Donnellové jsou prastará, původem irská rodina, která se v 17. století po zhroucení původního irského společenského pořádku postupně rozdělila do dvou základních linií, které se dále členily do mnoha větví. Nejznámější jsou větve Newport žijící do konce 19. století v Irsku a držící titul baroneta, dále větev Larkfield jejíž někteří příslušníci se usadili v polovině 18. století i ve střední Evropě.

V současné době je kvetoucí větev španělská držící titul vévody z Tetuánu a větev, která se v 18. století usadila v Rakousku, kde její příslušníci žijí dodnes. Většina členů rodu, kteří přišli v 18. století do střední Evropy, byli vojáky. Několik desítek mužů tohoto jména sloužilo v císařských a později rakouských armádách až do konce I. světové války, někteří členové rodu byli příslušníky i Hitlerova německého wehrmachtu. 

O´Donnellové, stejně jako prakticky všechny vznešené irské rody gaelského původu odvozují svůj původ od Adama, potažmo od bájného španělského krále Milese. Gallamh (Mils či ve zlatinisované formě Milesius), král Galacie, území v dnešním Španělsku, byl ve 33 generaci potomkem Adama a Evy. Oženil se s dívkou jménem Scota (podle ní později získalo Skotsko své jméno) Tephi, dcerou egyptského faraona Nectaebuse a sestry manželky krále Šalamouna, vládl údajně kolem roku 1700 před naším letopočtem.

Se svou manželkou měl celkem 8 synů, kteří se stali předky několika panovnických dynastií. Prvním byl Donn, který nastoupil po smrti svého otce a vládl na území dnešního Španělska. Čtvrtý syn Herber Fionn se stal králem v jižním Irsku a jeho čtyři synové postupně vládli jako 6, 7, 8 a 9. král celého Irska. Šestý syn se jmenoval Ir, po něm získalo své jméno Irsko, Ireland-země Irova. Posledním ze synů byl Hermon, který se stal prvním  irským velkokrálem. Měl rovněž čtyři syny a od posledního z nich Irial Fiadha, 10. krále Irska se odvozují další potomci.    

86. generace od Adama a 53. generace potomků krále Milese je reprezentována pololegendárním irským velkokrálem Niallem Noigiallachem (anglicky „of the Nine Hostage), což znamená „pán devíti rukojmí“, vládnoucí v Irsku údajně v letech 380-405. (V druhé polovině 5. století,  kdy vládci Connachtu rozvrátili ulsterské království si Niall Noigiallach získal svými úspěšnými nájezdy do Británie velkou moc a slávu. Potomci jeho bratrů Brióna a Fiachry založili connachtské dynastie. Potomci samotného Nialla přijali dynastické jméno Ui Néill (O´Neill, vnuci Niallovi). Tři z jeho synů založili jednotlivá království v severozápadním Ulsteru a vedli úspěšné boje proti vládcům Leinsteru. Kmeny, které se uchýlili pod ochranu Uí Neillů vytvořili konfederaci devíti drobných království, malý státeček zvaný Airgialla (dárci rukojmí) po němž získal Niall svoji přezdívku).

Niall byl dvakrát ženat, se svou první manželkou neměl děti, ale se svou druhou ženou měl celkem dvanáct synů, z nichž pátý jménem Conall Gulban se stal králem (King of Tir Conaill, znamenající král země Conallovy) na území dnes zvaném Tyrconell v hrabství Donegall a stal se předkem rodin, které se usadily na severozápadě Ulsteru po roce 425. Jeho potomci jsou známi pod jménem Cenel Conaill (klan Conallův) a tvořili jednu z hlavních linií kmenu Ui Niall (O´Neill), k nimž se řadí dědiční opati z Iony (Abbots of Iona), dědiční opati z Dunkeldu (Abbots of Dunkeld) a skotští králové od Duncana I., zabitého MacBethem roku 1040 až po Alexandra III.

Conall Gulban byl zabit před rokem 465. Od jeho vnuka Lugaida, předka rodu MacMeanmain a O´Domhnaill (O´Donnell), lze sledovat přímou posloupnost králů Tyrconellu až do počátku 17. století, kdy se poddali anglickému panovníkovi.

Prvním náčelníkem z rodu O´Donnellů byl roku 1200 uveden do funkce krále (knížete) Eiccnechain, který panoval zhruba sedm let. Jeho nástupci vládli svému klanu do roku 1625, kdy zemřel poslední oficiálně inaugurovaný klanový náčelník Niall Garbh. Ačkoliv klan O´Donnell lze vysledovat od dnešní doby až do temných dob 5. století, nejslavnějším obdobím je bezesporu od konce 15. století do roku 1626.

Jak již bylo řečeno do úřadu náčelníka klanu byl prvním O´Donnellem oficiálně uveden na místě zvaném Rock of Doon Eiccnechain, 1. prince of Tirconnell. Jeho následovníci vládli v území nazývaném Donegal, které se nachází v dnešní Irské republice.

Administrativním sídlem kraje je městečko Lifford, kde O´Donnellové postavili ve 14. století hrad. Kromě Liffordu byly hlavními sídly ještě Donegal, Buncrana, Ballyshannon a Bundoran. Město Donegal, irsky Dún na nGall-pevnost cizinců, Vikingů, bylo hlavním sídlem O´Donnellů hlavně v 16. a 17. století. Ve zdejším františkánském klášteře vznikla kniha zvaná Anály čtyř mistrů-Annála Ríoghachta Eireann, irsky psaná historie Irska do počátku 17. století s bohatstvím genealogických dat o všech významných irských klanech.  

Eiccnechain vládl svému lidu pouhých sedm let do své smrti roku 1207. Není známo s kým byl ženat, ale staré zápisy říkají, že měl jediného syna Domhnailla Móra, který byl do úřadu uveden jako 2. náčelník roku 1207 a vládl Tirconnellu do své smrti roku 1241. Oženil se s Lassar Fionnou Ni Conor, dcerou sousedního krále Cathala Craobhdearga O´Conora, krále Connachtu. Z manželství se narodilo celkem pět synů, z nichž první tři se postupně vystřídali v úřadu klanového náčelníka.

Roku 1241 se 3. náčelníkem a pánem Tirconnellu stal nejstarší z bratří Maelseachlainn O´Donnell, který vládl do roku 1247, kdy zemřel neženat. Následující rok jej nahradil Goffrey O´Donnell of Greathrain jako 4. náčelník Tirconnellu a vládl do roku 1258. Třetím z bratří byl Domhnaill Og O´Donnell, který se postaral o další potomky, neboť i poslední dva z bratří Aodh a Angus zemřeli bezdětní. Domhnaill Og O´Donnell se ujal otcovského trůnu roku 1258 a vládl do roku 1281. Není známo kolikrát byl celkem ženat, ale prameny uvádějí potomky s celkem čtyřmi ženami.

Poprvé se oženil s Kateřinou MacSweeney, dcerou Eoina MacSweeneyho, pána Fanadu a měl s ní nejméně dva syny Aodha O´Donnella, 7. náčelníka a pána Tirconnellu a mladšího bratra Turlogha, který uzurpoval titul náčelníka, šestého v pořadí na léta 1290-95. S druhou manželkou neznámého jména, dcerou Anguse Mór MacDonalda, Lorda ostrovů, měl dceru Gormflaith, která se provdala za ulsterského krále Donnella O´Neilla. S nejméně dvěmi dalšími ženami neznámých jmen měl dalších pět synů, z nichž potomky po sobě zanechal pouze Niall Beg O´Donnell.

Pokračování linie panovníků Tirconnellu zajistil nejstarší ze synů Aodh O´Donnell, 7. náčelník a pán Tirconnellu. Na trůn nastoupil po svém otci roku 1281. Roku 1290 byl svržen revoltou svého mladšího bratra Turlogha, ale o pět let později se opět stal králem a vládl až do své smrti roku 1333. Stejně jako jeho otec byl několikrát ženat a se svými manželkami po sobě zanechal celkem 11 synů, dnes již nelze říci zda byli všichni z manželského lože či nikoliv. Nástupcem se stal nejstarší ze synů Conor (snad měl své jméno po matce, která pocházela z klanu Conor, gaelská forma jeho jména zní Conchubhar) O´Donnell, který se roku 1333 stal 8. náčelníkem.  

 

Manus (irsky Manghus) O´Donnell, 21. náčelník klanu.

Prvním náčelníkem, který se nesmazatelným písmem zapsal do dějin Irska byl Manus (irsky Manghus) O´Donnell, 21. náčelník klanu a pán Tirconnellu. Narodil se před rokem 1500, v letech 1510-12 jako mladík zastupoval svého otce Hugha (Aodh Dugh O´Donel), který byl na pouti do Říma a prokázal, že je schopný vůdce. Roku 1522 se nicméně zapletl do další války s O´Neilly. Conn O´Neill, 1. hrabě z Tyrone podporován několika klany z Munsteru a Connachtu, s pomocí antrimských MacDonnellů a Angličanů se zmocnil hradu Ballyshannon a poplenil celý Tirconnell.

Krátce nato byl Conn O´Neill překvapen ve svém vojenském ležení u Knockavoe nedaleko Strabane vojskem vedeným Manusem a Hughem O´Donnellem a krutě poražen, ani tato porážka však tuto válku neukončila. Kolem roku 1527 postavil Manus O´Donnell hrad v Liffordu. Roku 1531 platili O´Donnellové Angličanům za ochranu a poslal králi Jindřichovi VIII. ujištění o své loajalitě a složil slib věrnosti.

Po smrti svého otce Hugha, v červenci 1537 (Roku 1537 byla krutě a nemilosrdně potlačena rebelie Thomase Fitzgeralda, zv. Hedvábný. Sám Thomas byl spolu se svými pěti strýci popraven, jediným kdo přežil byl dvanáctiletý chlapec ukrytý u své tety Lady Eleanor Maccarthyové. Tato dáma, aby zajistila chlapci náležitou ochranu přijala nabídku k sňatku od Manuse O´Donnella, nového náčelníka klanu O´Donnellů.)  byl Manus uveden do úřadu náčelníka klanu O´Donnellů a následně nato společně s O´Neilly a O´Brieny z Thomondu a dalšími mocnými klany zaútočili na Pale, irské území ovládané anglickými panovníky.

Jejich snahou bylo obnovit panství Fitzgeraldů z Kildare a svrhnout vládu Angličanů v Irsku. V srpnu 1539 však byli povstalci poraženi a jejich vojenská moc byla na několik let zlomena. Roku 1542 se Manus O´Donnell společně s Connem O´Neillem a ostatními náčelníky irských klanů poddal králi Jindřichu VIII., který za to slíbil pro O´Donnella titul hraběte z Tirconnellu. V pozdějších dobách byl Manus zaměstnán rozpory mezi svými syny a roku 1555 se dokonce stal vězněm svého nejstaršího syna a dědice, Calvagha na hradě Lifford, zemřel roku 1564.

Ačkoliv byl Manus O´Donnell divokým válečníkem, byl pohostinný a velkorysý k chudým a církvi. V knize „Anály čtyř mistrů“ je Manus popsán jako člověk nadaný hlubokým intelektem a širokými znalostmi tehdejší vědy. Na svém hradu Portnatrynod nedaleko Strabane nechal sepsat a snad i sám nadiktoval knihu „Život svatého Columbkille“ v irštině, která je dnes uložena v universitní knihovně v Oxfordu (Bodleian Library).

Manus byl několikrát ženat, se svou první manželkou Joan O´Reilly měl syna Calvagha a dvě dcery, které se obě provdaly do sousedního klanu O´Neillů. Druhou manželkou byla Judith O´Neill, sestra Conna Bacacha O´Neilla, 1. hraběte z Tyrone. Z druhého manželství měl syna Hugha, který se stal předkem pozdějších hrabat z Tyrconnelu.

 

Rodokmen 1.

 

MANUS O´DONNELL, 21. Chief of Tirconnell, +1563 Lifford (vládl 1537-55),

I. oo Joan O´Reilly

1. Calvagh O´Donnell, 22. Chief of Tirconnell – pokračování, potomci v Irsku Španělsku a Rakousku.

2. N. O´Donnell, oo N. O´Neill

3. Margaret O´Donnell, oo Shane O´Neill

II. oo Judith O´Neill, +1564, dcera Noc More O´Neilla a Elinor Fitzgerald

4. Manus Oge O´Donnell, +1536 –potomci v Irsku a v USA dodnes,

5. Hugh MacManus O´Donnell, 23. Chief of Tirconnell – potomci hrabata z Tyrconellu,

6. Rosa O´Donnell, oo Sir John Mor O´Docherty of Inishowen,

7. Grainne O´Donnell, +1551, oo Brian Ballach Mór O´Rourke,

8. Siobhan O´Donnell, +1553, Tadhg O´Conor Sligo,

9. Nuala O´Donnell, oo Cuchonnacht Maguire, Lord of Fermanagh,

 

    

 Hugh MacManus O´Donnell, 23. náčelník klanu.

 

Nejstarším synem Manuse O´Donnella byl Calvagh O´Donnell. O jeho životě není moc známo. Zapletl se do sporu s otcem a mladším nevlastním bratrem Hugem MacManusem, protože byl žárlivý na jeho stoupající vliv v rodině i klanu. Calvagh, 22. Chief of Tirconnell se obrátil o pomoc na své příbuzné ve Skotsku, na klan MacDonnellů z Antrimu, v boji proti odvěkým rivalům O´Neillům, zatímco jeho ne-vlastní bratr Hugh MacManus se naopak spojil s Shanem O´Neillem, vládcem Tyrone.

Střetnutí však dopadlo pro Calvagha nedobře, poslední léta svého života prožil jako zajatec Shane O´Neilla, kterým jej i s manželkou zajal poblíž Loutna Swilly. Calvagh byl nelidsky mučen a jeho manželka se stala Shaneovou milenkou. Propuštěn byl roku 1564 a okamžitě po návratu na svobodu utekl do Aglie a požádal královnu Alžbětu o pomoc. Roku 1566 s vojenskou intervencí Angličanů pod vedením Sira Henryho Sidneye se opět ujal svých statků a úřadu náčelníka. Calvagh zemřel ještě téhož roku a jeho syn Conn zůstal zajatcem O´Neillů. Náčelníkem se stal Calvaghův nevlastní bratr Hugh MacManus, když jeho inaugurace proběhla podle starobylého rituálu u skály Doon.

Hugh MacManus, kterého spory se svým bratrem vrhly do spojenectví s O´Neilly, však po nástupu do úřadu náčelníka klanu svou politiku otočil a spojil se naopak s Angličany, s jejichž pomocí chtěl definitivně skoncoval s dědičným nepřítelem rodiny, klanem O´Neillů. Roku 1567 se oba protivníci střetli u Letterkenny, kde byl Shane O´Neill poražen a donucen hledat útočiště u MacDonnellů z Antrimu, kteří jej zrádně vydali na smrt. Roku 1592 Hugh MacManus odstoupil z funkce náčelníka ve prospěch svého syna Hugha Roe O´Donnella.  

Samozřejmě, že zde byli i potomci Manuse O´Donnella z prvního manželství, kteří měli lepší právo na úřad náčelníka. Byl to zejména Niall Garve, druhý syn Calvaghova syna Conna O´Donnella. Jeho starší bratr Hugh Ramelton, jehož syn John, důstojník ve španělské armádě, byl otcem Hugha, zv. Baldearg O´Donnell (+1704), známého ve Španělsku jako hrabě O´Donnell, který velel irskému pluku ve funkci španělského brigádního generála. Roku 1690 se účastnil bitvy u řeky Boyne v  řadách Jakubovy armády, poté však přeběhl na stranu krále Viléma III. za což dostal penzi.

 

Rodokmen 2.

 

HUGH MacMANUS (Aodh Dubh) O´DONNELL, 23. Chief of Tirconnell, *1540 +1592

I.oo N.N., II.oo Ineen Dugh MacDonnell, dcera James MacDonnella of   Kintyre, Lorda Ostrovů (Lord of the Isles), *1542

I.oo

1. Conn O´Donnell, *1560

2. Domhnall O´Donnell, +1590, oo N.N.

2.1 Donnell Óg O´Donnell, uprchl do Holandska spolu s hrabětem z Tyrconnellu a byl pohřben v Louvani,

2.1.1 Donnell MacDonnell Óg O´Donnell, prohlášen za psance a jeho potomci byli zbaveni veškerého majetku a klesli do poddanského stavu, 

3. Siobham O´Donnell, I. oo O´Rourke, II. oo Gerrott Nugent of Lissaganeden-potomci,

II.oo

4. Cathbhar O´Donnell, *1570 

5. Donogh Scaite O´Donnell – předek rodin žijících v Rossu,

6. Hugh Roe (Aogh Rua) O´Donnell, 24. Chief of Tirconnell, *1572 +10. září 1602 ve Španělsku, (vládl 1593-1602), Hugh Roe O´Donnell je dodnes nejznámějším příslušníkem klanu O´Donnellů. Jeho matka pocházela z rodu MacDonnell ovládající skotské Hebridy a jeho sestra byla provdána za Hugha O´Neilla, 2. hraběte z Tyrone. Tato rodinná spojení se Skoty a O´Neilly vytvořila velmi silnou mocenskou protiváhu anglické vládní moci. Královský zástupce v Irsku Sir John Perrot se rozhodl přijmout opatření k mocenskému oslabení této klanové koalice. Sedmnáctiletý Hugh byl spolu se svými dvěma přáteli unesen na španělskou obchodní loď s vínem a byli převezeni do dublinského hradu do vězení. O tři roky později, v lednu 1582 Hugh O´Donnell se dvěma syny Shane O´Neilla, Henrym a Artem uprchli z vězení a po třídenním pochodu přes sněhem pokryté wincklowské hory dorazili ke Glenmalure. Všichni trpěli velkým strádáním. Které nakonec Art O´Neill nepřežil. S pomocí klanů O´Byrne a O´Toole nakonec Hugh O´Donnell dosáhl otcovského hradu v Ballyshannon v Donegalu. Utrpěl četné omrzliny a přišel o dva prsty na noze. Roku 1598 mu otec předal vládu a funkci náčelníka nad klanem a Hugh se spojil  s O´Neilly, se kterými později bojoval proti Angličanům. Roku 1602 odejel do Španělska ke králi Filipu III. dojednat vojenskou pomoc irským povstalcům, ale zcela nečekaně 10. září 1602 zemřel na hradě Simancas ve věku 31 let bezdětný, oo Rosa O´Neill, dcera Hugha O´Neilla, hraběte z Tyrone, bez potomků,

7. Nuala O´Donnell, *1572  oo Niall Garve O´Donnell, 25. Chief of Tirconnell – potomci dodnes,

8. Mary O´Donnell, I.oo Sir Donal O´Cahan, II.oo Sir Teige O´Rourke, III. oo David Burke,

9. Rory O´Donnell, 1st Earl of Tyrconell, *1575 +28. července 1608 v Římě,  oo Bridget Fitzgerald, dcera a dědička Henryho 12. hraběte z Kildare,

9.1 Hugh Albert O´Donnell, 2nd Earl of Tyrconell, +1642, komandér řádu Alcantara, oo Anna Margaret de Hennin, dcera Maximiliana de Hennin, hraběte de Bossut – bez potomků.

9.2 Mary Stuart O´Donnell, *1608 +1649 Praha, oo John O´Gallagher

 

 

Sir Niall Garbh O´Donnell, 25. náčelník klanu.

 

     Sir Niall Garbh (Garve) O´Donnell byl vnukem Calvagha O´Donnella z jeho prvního manželství. Spojil se s Angličany v boji proti dědičným rodovým rivalům O´Neillům a jejich spojencům-svým synovcům. Niall Garbh dobyl pevnost Lifford a opatsví Donegal a roku 1603 se stal posledním inaugurovaným náčelníkem klanu O´Donnell. Za své sídlo si zvolil hrad Kilmacrean. Krátce po inauguraci se dostal do sporu s královským místodržícím (Lord Deputy), který ačkoliv ochotně uvedl Nialla do funkce náčelníka nechtěl připustit upevnění jeho politické moci-nadvládu nad náčelníkem klanu O´Dogherty z Innishowen.

Roku 1608 byl obviněn ze spoluúčasti na povstání právě Cahira O´Dogherty, zajat a uvržen do londýnského Toweru, kde zůstal až do své smrti roku 1625-6. Sir Niall se oženil se svou sestřenicí Nualou, sestrou Hugha Roe a Roryho O´Donnellů. Když Rory O´Donnell roku 1607 uprchl z Irska a uchýlil se do Říma Nuala opustila svého manžela, protože byl spojencem Angličanů a bojoval proti jejím bratřím a spolu s dcerou Granií doprovodila Roryho do exilu.

 

Rodokmen 3.

 

CALVAGH O´DONNELL, 22. Chief of Tirconnell, +1566 (vládl 1555-56)

oo Catherine MacLean

 

1. Conn O´Donnell, * 1548  +1583, oo N. O´Neill- potomci,

2. Mary O´Donnell, +1561

 

 

Conn O´Donnell, *1548 +1583 oo N. O´Neill, dcera Turlougha Luigneacha O´Neilla

1. Calvagh Óg O´Donnell

2. Caffrey O´Donnell of Caffarsconce, oo Rosa O´Docherty, dcera Johna Oge O´Dochertyho a Rose O´Neill,

3. Aodh Bui (Hugh Boy) O´Donnell, *1570  +1649, oo Mary Maguire, dcera Lorda Enniskillena,

3.1 Sean (John) O´Donnell, *1590  +1655, důstojník španělské armády, oo Catherine O´Rourke,

3.1.1 Hugh-Balldearg O´Donnell, *1628 +1704, Hugh O´Donnell, zv. Balldearg kvůli červenému mateřskému znaménku. Narodil se v Donegalu a jako mladík vstoupil do španělské armády, kde se později stal brigádním generálem. Díky romantickému proroctví, že Irsko zachrání O´Donnell s rudou skvrnou nabídl králi Jakubu II. své služby. Po bitvě u řeky Boyne přeběhl na stranu Viléma III. s požadavkem na udělení titulu hraběte z Tyrconellu a vhodnou náhradu za ztracenou generálskou hodnost. Po neúspěchu svých požadavků se roku 1697 vrátil do Španělska, kde roku 1704 zemřel jako generálmajor.    

3.1.2 Connell O´Donnell of Larkfield, *1630, oo Grace O´Donnell,

3.1.2.1 Mary O´Donnell, oo Hugh MacGovern,

3.1.2.2 Anna O´Donnell, oo John MacGovern of Port,

3.1.2.3 Hugh O´Donnell of Larkfield, *1670  +1754, I.oo 1710, Flora Hamilton, 

3.1.2.3.1 John hrabě O´Donnell of Larkfield, *1712 +13. března 1784 Wien, hrabě Johann (John) O´Donnell, z linie Larkfield se narodil roku 1712, od roku 1736 sloužil v císařském jezdectvu. Na IX. promoci 21. 11. 1763 byl dekorován rytířským křížem řádu Marie Terezie. Zemřel ve Vídni v hodnosti polního podmaršálka roku 1784. Jeho portrét visí v Rakouské vojenské akademii ve Vídeňském Novém městě (Wiener Neustadt).   oo Anna Corre, dcera Richarda Corre Esq.,

3.1.2.3.1.1 Hugh hrabě O´Donnell, *1746 +1793 padl jako císařský major u Neerwinden,

3.1.2.3.1.2 Theresie O´Donnell of Larkfield, oo František Josef hrabě O´Donnell z Tyconellu (linie Castlebar),

II.oo Margaret Montgomery,

3.1.2.3.2 Conn (Karel) hrabě O´Donnell of Larkfield, *1715  +26. března 1771 Wien, oo Mary O´Donnell (linie Newport),

3.1.2.3.2.1 Hugh O´Donnell of Grayfield, *1764 +1848,

3.1.2.3.2.1.1 Conn O´Donnell, *1786  +1825, oo 1795, Mary O´Conor of Belangaire,

3.1.2.3.2.1.1.1 John O´Donnell of Larkfield, *1801 +1874, vedl spor s linií Newport o nárok na náčelnictví klanu O´Donnell,

3.1.2.3.2.1.1.1.1 Hugh O´Donnell of Grayfield, +1887,

3.1.2.3.2.1.1.1.2 John O´Donnell of Larkfield, *1862 +1932, oo N.N.

3.1.2.3.2.1.1.1.2.1 John O´Donnell of Larkfield, *1894 +?, oo Eileen Riedlinger

3.1.2.3.2.1.1.1.2.1.1 Frá Aogh O´Donnell, *1940, františkánský mnich v Zimbabwe, potvrzen nejvyšším irským heroldem jako “O´Donnell of Tirconnell”, současná hlava klanu,

3.1.2.3.2.1.1.1.2.1.2 Nuala O´Donnell,

3.1.2.3.2.1.1.1.2.1.3 Siobhan Ni O´Donnell,

3.1.2.3.2.1.2 Hugh O´Donnell of Grayfield, *1790,

3.1.2.3.2.1.3 Robert O´Donnell of Grayfield *1792

3.1.2.3.2.2 Conn O´Donnell of Larkfield, *1766  +1835,

3.1.3 syn O´Donnell, oo N. O´Donnell

3.1.3.1 Frá Manus (Emmanuel) O´Donnell

3.2 Dominick O´Donnell, oo Cathleen O´Malley

3.2.1 Frá John O´Donnell, +1744

3.2.2 Dominick O´Donnell,

3.2.3 Hugh O´Donnell,

3.2.4 Michael O´Donnell,

3.2.5 Helenus O´Donnell,

4. Niall Garbh O´Donnell, 25. Chief of Tirconnell, *1571 +1625-6 Tower, oo Nualla O´Donnell,

4.1 Neachtan O´Donnell, *1615  +před 1646 jako vězeň v Londýně v Toweru,

4.2 Manus O´Donnell, *1617  +1646, plukovník vojska katolické konfederace a byl zabit v Benburb, oo Susanna Magennis, dcera Hugha Magennise, Viscounta Iveagh.

4.2.1. Rory O´Donnell, *Lifford, oo Margaret Sheille,

4.2.1.1 Grace O´Donnell,

4.2.1.2 Manus O´Donnell of Newport, +1736,

4.2.1.2.1 Calvagh (Charles) O´Donnell of Newport, *1686  +1770,

4.2.1.2.1.1 Manus hrabě O´Donnell, *1710 +1793,Hrabě Manus vstoupil do císařské armády roku 1741. Po odchodu na odpočinek se vrátil zpět na své statky do Irska, kde 21. prosince 1793 zemřel. Údajně byl povýšen do hraběcího stavu říše Římské císařovnou Marií Terezií, oo Mary Browne, dcera Henry Browne of Castle Macgarrett,

4.2.1.2.1.1.1 Elizabeth O´Donnell, oo Robert Gage-Bookwood of Coldham Hall,

4.2.1.2.1.2 Conn O´Donnell, *1712,

4.2.1.2.1.3 Lewis O´Donnell, *1714 +1822, kapitán v císařské armádě, vrátil se do Irska a usadil se v Killeen, oo N.N.

4.2.1.2.1.3.1 Charles O´Donnell,

4.2.1.2.1.3.2 Manus O´Donnell, +1812 zabit v britské armádě na kontinentě,

4.2.1.2.1.3.3 Dominic O´Donnell,

4.2.1.2.1.3.4 Elizabeth O´Donnell,

4.2.1.2.1.3.5 Mary O´Donnell,

4.2.1.2.1.3.6 Lewis O´Donnell, *1740 +1841, žil v Ross, hr.  Mayo,

4.2.1.2.1.3.6.1 Jean O´Donnell,

4.2.1.2.1.3.6.2 Charles O´Donnell, *1775 +1853,

4.2.1.2.1.3.6.3 Elizabeth O´Donnell,

4.2.1.2.1.3.6.4 John O´Donnell,

4.2.1.2.1.3.6.5 Mary O´Donnell,

4.2.1.2.1.3.6.6 Judith O´Donnell,

4.2.1.2.1.3.6.7 Louisa O´Donnell,

4.2.1.2.1.3.6.8 John O´Donnell,

4.2.1.2.1.3.7 Brigid O´Donnell,

4.2.1.2.1.4 Elizabeth O´Donnell, *1716,

4.2.1.2.1.5 Mary O´Donnell, *1718,

4.2.1.2.2 Manus O´Donnell, +1767,

4.2.1.2.2.1 Elinor O´Donnell,

4.2.1.2.2.2 Maud O´Donnell,

4.2.1.2.2.3 Mary O´Donnell,

4.2.1.2.2.4 Elizabeth O´Donnell,

4.2.1.2.2.5 Anne O´Donnell,

4.2.1.2.2.6 Margaret O´Donnell,

4.2.1.2.2.7 Cecilia O´Donnell,

4.2.1.2.3 Hugh O´Donnell of Newport, +1762,

4.2.1.2.3.1 Sir Neale O´Donnell, 1. baronet of Newport, +leden 1811, oo Mary Coane, dcera Williama Coane of Ballyshannon,

4.2.1.2.3.1.1 Hugh O´Donnell, +září 1800,

4.2.1.2.3.1.1.1 Charlotte O´Donnell

4.2.1.2.3.1.2 James Moore O´Donnell,

4.2.1.2.3.1.3 Margaret O´Donnell,

4.2.1.2.3.1.4 Mary O´Donnell, +1809 oo Dodwell Browne-potomci,

4.2.1.2.3.1.5 Neale O´Donnell, *1775  +1. března 1827,

4.2.1.2.3.1.5.1 Sir Hugh James Moore O´Donnell, 3rd Baronet of Newport, +1828,

4.2.1.2.3.1.5.2 Sir Richard Annesley O´Donnell, 4th Baronet of Newport, +1879, oo Mary Clendenning,

4.2.1.2.3.1.5.2.1 Sir George Clendenning O´Donnell, 5th Baronet of Newport, +1889

4.2.1.2.3.1.5.2.2 Richard Alexander O´Donnell,

4.2.1.2.3.1.5.2.2.1 Millicent Agnes O´Donnell, 15.10.1933 oo Edwin Thomas, 25.8.1932

4.2.1.2.3.1.5.2.2.1.1 George O´Donel Frederick Thomas O´Donel, +16.6.1915 Francie při akci.

4.2.1.2.3.1.5.3 Mary O´Donnell,

4.2.1.2.3.1.5.4 Ann O´Donnell,

4.2.1.2.3.1.5.5 Margaret O´Donnell

4.2.1.2.3.1.5.6 Kitty O´Donnell,

4.2.1.2.3.1.5.7 Neale O´Donnell

4.2.1.2.3.1.5.8 Isabella O´Donnell,

4.2.1.2.3.1.6 Connell O´Donnell,

4.2.1.2.3.2 Hugh O´Donnell,

4.2.1.2.3.3 Francis O´Donnell,

4.2.1.2.3.3.1 Hugh O´Donnell,

4.2.1.2.3.4 John O´Donnell,

4.2.1.2.3.4.1 Neale O´Donnell,

4.2.1.2.3.5 Connell O´Donnell,

4.2.1.2.3.6 Mary O´Donnell, oo Connell (Karel) hrabě O´Donnell of Larkfield,

4.2.1.2.3.7 Henriette O´Donnell, oo Eneas O´Donnell of Westport,

4.2.1.2.3.8 Anne O´Donnell, oo John O´Donnell of Erwis,

4.2.1.2.4 Mary O´Donnell, oo Calvagh Dugh O´Donnell of Castlebar,

4.2.1.2.5 Anna O´Donnell

5. Domhnall O´Donnell,

6. Conn Og O´Donnell, *1577  +1601, při obležení hradu Donegal – potomci v Irsku, Španělsku a Rakousku,

7. Margaret O´Donnell, oo Hugh O´Reilly

 

KAREL (Connell) hrabě O´DONNELL.

 

Bratr hraběte Johanna O´Donnella, Connell O´Donnell of Larkfield se narodil roku 1715. Spolu se svým sourozencem vstoupil do císařských služeb a jako kornet kyrysnického pluku Bernes (později č. 7) se účastnil války proti Turkům, roku 1739 byl jmenován rytmistrem a po bitvě u Grocka byl povýšen na majora, krátce nato byl jmenován podplukovníkem D´Olloneho dragounů (později pluk č. 4). 8. prosince 1742 byl jmenován plukovníkem jezdeckého pluku č. 2-Balloyra.

Následně se několikrát vyznamenal bezpříkladnou statečností, především u Piacenzy 16. června 1746, kdy mu kníže Josef z Liechtensteina svěřil ukořistěné plukovní standarty, které dovezl do Vídně. Roku 1748 se se svým plukem účastnil tažení do Provence, roku 1756 bojoval v bitvě u Lovosic v hodnosti polního podmaršálka a se stal majitelem pluku kyrysníků Cordova (později pluk č. 5).

V bitvě u Kolína získal rovněž nezanedbatelný podíl na vítězství císařských sil nad Prusy, v bitvě u Hochkirchu již velel veškerému jezdec-tvu na levém křídle císařské armády. Za akci u Torgau, kde se ujal velení císařských vojsk na místě zraněného maršála Dauna a tak zachránil armádu před zničením, byl  na  VI. Promoci 22. prosince 1761 dekorován velkokřížem řádu Marie Terezie. 8. prosince 1762 byl jmenován velícím generálem v habsburském Nizozemí a v dubnu 1764 získal titul skutečného tajného rady a v následujícím roce se stal generálním inspektorem jezdectva, v březnu 1768 byl jmenován guvernérem Sedmihradska. Funkci sedmihradského guvernéra zastával až do konce roku 1770 a v únoru 1771 se vrátil do Vídně. Zemřel ve věku 56 let ve Vídni 26. března po těžké nemoci. 

Hrabě Karel O´Donnell (opustil své gaelsky znějící jméno Connell, které poněmčil na Karl) se počátkem šedesátých let 18. století oženil se svou vzdálenou příbuznou Marií O´Donnell z linie Newport. Měli spolu dva syny, kteří si rozdělili irská panství a založili dvě irské větve O´Donnell of Larfield a O´Donnell of Grayfield, které kvetly ještě v 19. století. 

 

Mladší linie (irská, španělská, rakouská).

 

Mladší linii, která se v průběhu 18. století rozdělila na čtyři větve založil nejmladší vnuk Calvagha O´Donnella (+1566), 22. náčelníka klanu O´Donnell, Conn Og. Narodil se roku 1577, spolu se svým bratrem Niallem Garbh bojoval proti svým bratrancům - hrabatům z Tyrconellu a při obléhání pevnosti Roryho O´Donnella Donegal roku 1601 zemřel.

 

Conn Og O´Donnell, *1577 +1601, oo N.N

1. Manus O´Donnell, *1598, oo N.N

1.1 Calvagh Roe O´Donnell, *1647, oo N.N.

1.1.1 Aodh O´Donnell of Castlebar, *1669, oo Margaret O´Neill

1.1.1.1 Calvagh Dubh O´Donnell of Castlebar, *1692, oo Mary O´Donel 

 

Prapravnuk Conna Og, Calvagh Dugh O´Donnell of Castlebar, narozený roku 1692 se oženil se svou příbuznou Mary O´Donnell z linie Newport, se kterou měl nejméně čtyři syny. Nejstarší syn Manus se narodil roku 1720 ve Wilford Lodge a jeho potomky lze dnes najít v Irsku a severní Americe.

Druhý z bratrů Joseph O´Donnell se narodil roku 1722 a jeho potomci se přestěhovali do Španělska, kde získali vysoké společenské postavení spojené s titulem vévody z Tetuanu. Třetí z bratří byl Henry O´Donnell, narozený roku 1724, se stal praotcem větve jejíž příslušníci dodnes žijí v Rakousku a poslední z bratrů byl Charles O´Donnell, jehož rodinu resp. potomky lze dnes najít v Irsku.

 

Rodokmen 4.

 

Calvagh Dubh O´Donnell of Castlebar, *1692 +?, oo Mary O´Donnell, dcera Manuse O´Donnella of Newport

1. Manus O´Donnell of Wilford Lodge, *1720 Wilford Lodge,

1.1 Joseph O´Donnell, *kolem roku 1751,

1.1.1 Joseph hrabě O´Donnell, *1780  +1834,

1.1.1.1 Manus O´Donnell, *1816 +1857,

1.1.1.2 Charles Joseph O´Donnell, *1818 +1901,

1.1.1.2.1 Manus Basil Hugh O´Donnell, +1911

1.1.1.3 Lewis O´Donnell, *1820  +1862,

1.1.1.3.1 Manus O´Donnell, *1858

1.1.1.3.2 Charles O´Donnell, *1860

1.2 Hugh O´Donnell of Vera Cruz,

1.3 Charles hrabě O´Donnell, *1760 +1805, odkázal hraběcí titul synovci Josefovi,

2. Joseph O´Donnell, *20. prosince 1722 Barrichara  +22. března 1787 Zamora, oo 18. 8. 1765 Luxemburg, Maria Anna Margarita d´Anethan,*1731 +1789 Madrid

2.1 Enrique José O'Donnell y d´Anethan, Conde de La Bisbal *1769 San Sebastian  +17. května 1834 Montpellier, oo Rafaela Clavería y Heno 

2.1.1 Rafaela O'Donnell y Claverías, oo Pedro de Alcántara de Tordesillas y Villagomez, conde de Patilla, potomci 

2.2 Carlos O' Donnell y d´Anethan, *22. dubna 1772 Cadiz  +7. února 1830 Madrid, oo Josefa Jorris y Casaviella, *31. října 1774

2.2.1 Carlos Luis O´Donnell y Jorris,*22. listopadu 1801 El Ferrol +1835 Echauri, oo María del Mar Alvarez de Abreu y Rodriguez de Albuerne, 8. marquesa de Altamira

2.2.1.1 Carlos O' Donnell y Alvarez de Abreu, 2. duque de Tetuán, 9. marqués del Altamira, 2. conde de Lucena *1. června 1834 Valencia  +9. února 1903 Madrid, oo 1. 6. 1861 Madrid, Maria Josefa Vargas y Diez de Bulnes,*25. července 1838 +?

2.2.1.1.1 Juan O´Donnell y Vargas, 3. duque de Tetuán, 3. conde de Lucena, plukovník jezdectva, *1864 Madrid  +1928 Madrid, oo 1896, María Díaz de Mendoza y Aguado, de los Condes de Lalain y Balazote, Marqueses de Fontanar,

2.2.1.1.1.1 Juan O'Donnell y Díaz de Mendoza, 4. Duque de Tetuán, *1898 +1932,

2.2.1.1.1.2 Blanca O'Donnell y Díaz de Mendoza, 5. Duquesa de Tetuán, 4. condesa de Lucena, *23.července 1901 Madrid +1952, oo Don Guillermo Pallizaens y Lanz – bez potomků,

2.2.1.1.2 María de las Mercedes O' Donnell y Vargas, 10. marquesa de Altamira, *25.září 1865 Bayona +?, oo Federico Sástago y Aguirre-Bengoa

2.2.1.1.3 Carlos Luis O' Donnell y Vargas, *1868 Madrid, oo Blanca de Toro y Hoyos 

2.2.1.1.4 María Victoria O' Donnell y Vargas, 11. marquesa de Altamira, *10. listopadu 1872 Madrid +?, oo 30. 3. 1900 Madrid, Guillermo Kirkpatrick y O' Farrill, *8.dubna 1870 +?, potomci 

2.2.1.1.5 Leopoldo O'Donnell y Vargas, *1874 Madrid +10. října 1952 Granada, plukovník pěšího vojska, oo 1912 Malága, Mariana de Lara y de las Casas, *1883 +8. května 1974 Malága,

2.2.1.1.5.1 Leopoldo O´Donnell y Lara, 6. Duque de Tatuán, 5. conde de Lucena, 7. marqués de las Salinas,*1915 +6.října 2004 Madrid, oo 6. 1947 Madrid, María del Consuelo Duque de Estrada y Moreno, *24.května 1906 Sevilla +23. března 1988 Madrid

2.2.1.1.5.1.1 Hugo O'Donnell y Duque de Estrada, 7. duque de Tetuán, 6. conde de Lucena, *29. září 1948, oo 14. 7. 1973 María de la Asunción Armada y Diez de Rivera, *27. ledna 1952

2.2.1.1.5.1.1.1 Carlo Leopoldo O´Donnell y Armada, 15. marqués de Altamira, *25. dubna 1974,

2.2.1.1.5.1.1.2 María de la Fuencisla O´Donnell y Armada, *1. října 1975,

2.2.1.1.5.1.1.3 Hugo José O´Donnell y Armada, marqués de las Salinas, *29. září 1979, oo Mariana García Valedcasas Solís Beaumont, * 7. srpna 1984

2.2.1.1.5.1.1.4 Alfonso O´Donnell y Armada,7. conde de Lucena, *9. března 1984

2.2.1.1.5.2 Alfonso O' Donnell y Lara, 13. marqués de Altamira, +22. října 1987 Madrid, oo María Victoria Torroba y Bernaldo de Quirós, *1922

2.2.1.1.5.2.1 César O' Donnell y Torroba, oo 12. 1. 1978 Madrid, Cristina de Solís y de Bustos, *1.února 1952

2.2.1.1.5.2.1.1 Carmen O' Donnell y Solís

2.2.1.1.5.2.1.2 Cristina O' Donnell y Solís

2.2.1.1.5.2.1.3 Cesar O' Donnell y Solís

2.2.1.1.5.2.2 Alvaro O' Donnell y Torroba, oo 11. 1983 Madrid, Paloma Porrero de Chavarri y Miret

2.2.1.1.5.2.2.1 Carla O' Donnell y Porrero de Chavarri

2.2.1.1.5.2.2.2 Barbara O' Donnell y Porrero de Chavarri

2.2.1.1.5.2.2.3 Alvaro O' Donnell y Porrero de Chavarri

2.2.1.1.5.2.3 Alfonso O' Donnell y Torroba, oo Paloma González de Castejón y Silva

2.2.1.1.5.2.3.1 Alfonso O' Donell y González de Castejón

2.2.1.1.5.2.3.2 Jaime O' Donell y González de Castejón

2.2.1.1.5.2.3.3 Paloma O' Donell y González de Castejón

2.2.1.1.5.2.3.4 Maria José O' Donell y González de Castejón

2.2.1.1.5.2.4 Patricio O' Donnell y Torroba,oo Patricia Heigl y Alemán

2.2.1.1.5.2.4.1 Patricia O' Donnell y Heigl

2.2.1.1.5.2.4.2 Alina O' Donnell y Heigl  

2.2.1.1.6 María Luisa O' Donnell y Vargas,*1877 Madrid +? 

2.2.1.2 Maria Josefa O'Donnell y Alvarez de Abreu

2.2.2 Juan O' Donnell y Jorris, *1804 + 1836

2.2.3 Leopoldo O´Donnell y Jorris, 1. Duque de Tetuán, conde de Lucena, *12. ledna 1809 Teneriffe  +5. listopadu 1867 Biarritz

2.2.4 María Beatriz O' Donnell y Jorris, oo 1831 Luis María de Coig y Macé – potomci ve Španělsku,

2.2.5 Enrique O' Donnell y Jorris, *1816 +?

2.3 Leopoldo O 'Donnell y Anethan, *1770 +? 

2.4 Alejandro O´Donnell, *1774  +1837,

2.5 Enrique O 'Donnell y Anethan, *1776 +1823

2.6 Francisco O' Donnell y Anethan,*1777

2.7 Beatriz O' Donnell y Anethan,*1778, oo 1769 Manuel de Pombo – potomci v Jižní Americe,

2.8 María Teresa O 'Donnell y Anethan,*1783 +1812 

3. Henry hrabě O´Donnell von Tyrconell, *1725 Mayo +4. srpna 1789, 1763 přiznán hraběcí titul “von Tyrconell”, rytíř řádu Marie Terezie, oo Leopoldina princezna Cantacuzene, dcera Jiřího prince Cantacuzene,

3.1 František Josef hrabě O´Donnell von Tyrconell, - pokračování,

3.2 Johann Carl hrabě O´Donnell von Tyrconell, *17. srpna 1762 +31. ledna 1828, major v císařské armádě, oo Caroline von Clary u. Aldringen, *13. února 1756 – bez potomků,

3.3 Carl hrabě O´Donnell von Tyrconell, +1796 v bitvě u Kehl,

4. Charles O´Donnell,

4.1 Hugh O´Donnell,

4.1.1 Ignatius O´Donnell,

4.1.1.1 Edward O´Donnell,

4.1.1.1.1 Ignatius O´Donnell,

4.1.1.1.1.1 Hugh O´Donnell,*1940

4.1.1.1.1.2 Lil O´Donnell 

 

Větev Rakouská.

 

Rakouskou rodovou větev založil, jak již bylo řečeno, Henry O´Donnell, hrabě z Tyrconellu. Narodil se roku 1726 v Castlebar v Irsku a roku 1742 vstoupil do císařské armády. Roku 1756 byl jmenován majorem a jako důstojník 49. pěšího pluku se účastnil bitvy u Svídnice. Za prokázané hrdinství v boji byl na VII. promoci 30. dubna 1762 dekorován rytířským křížem řádu Marie Terezie. Roku 1763 mu byl přiznán irský hraběcí titul v Rakousku a stejného roku byl plukovníkem Plunkettova pěšího pluku.

Roku 1771 odešel hrabě Henry O´Donnell v hodnosti generálmajora na odpočinek. Zemřel 4. srpna 1789 v Haliči, kde organisoval tzv. Frei Corps. Hrabě Henry byl ženat, protože měl nejméně tři syny. Nejstarší František Josef hrabě O´Donnell z Tyrconellu se stal předkem všech v Rakousku dodnes žijících O´Donnellů. Prostřední z bratří Johann Karel hrabě O´Donnell se narodil 17. srpna 1762 a stejně jako otec sloužil v císařské armádě. Roku 1784 odešel na odpočinek v hodnosti majora, ale roku 1809 se vrátil do aktivní. Zemřel 31. ledna 1828. Byl ženat s Karolínou hraběnkou Clary-Aldringen, se kterou neměl žádné děti. 

Nejmladší z bratří Karel hrabě O´Donnell stejně jako bratři i otec sloužil v císařské armádě a jako major padl roku 1796 při útoku na most u Kehlu.

 

FRANTIŠEK JOSEF hrabě O´DONNELL z Tyrconellu.

 

František Josef hrabě O´Donnell se narodil jako nejstarší ze synů Jindřicha (Henryho) hraběte O´Donnella, zakladatele rakouské větve rodu, v roce 1755. Stejně jako jeho příbuzní zahájil životní kariéru v armádě. Roku 1809 byl jmenován prezidentem dvorské komory a zemřel 4. května roku 1810. Oženil se se svou příbuznou Terezií O´Donnell z linie Larkfied, dcerou hraběte Johanna O´Donnella, císařské polního podmaršálka. 

 

Rodokmen 5.

 

František Josef hrabě O´Donnell z Tyrconellu, *1755  +4. května 1810, císařský komorník a president dvorské komory, oo Teresie hraběnka O´Donnell (linie Larkfield), dcera Johanna  O´Donnella a Anny Corre,

1. Moritz hrabě O´Donnell z Tyrconellu, *18. března 1788 +30. listopadu 1843 Dresden – pokračování, 

2. Jindřich hrabě O´Donnell z Tyrconellu, 12. června 1802  +1872, krajský hejtman v Dolních Rakousích, guvernér Lombardie,

3. Eveline O´Donnell, *23. prosince 1805  +26. srpna 1853 Wien,

4. Adelheide O´Donnell, *3. února 1807  +18. února 1862, oo 21. 12. 1829 Karel hrabě Stürgkh,

 

Prvorozený syn hraběte Františka zařadil svou rodinu mezi nejvyšší nobilitu Rakouského císařství. Hrabě Moritz O´Donnell se narodil 18. března 1788. Podle rodinné tradice zvolil svou životní dráhu v rámci rakouské armády. Nastoupil k pěchotě, kde vydržel celou svou činnou službu. V letech 1816-28 velel jako plukovník haličskému 5. pěšímu pluku. Získal titul císařského komoří. Zemřel 1. prosince 1843 v Drážďanech s hodností polního podmaršálka.  

6. října 1811 se oženil s Christinou de Ligne, dcerou knížete Charlese Josepha de Ligne. (Kníže Charles Lamoral de Ligne měl se svou milenkou Adelaidou Nones nelegitimní dceru Christinu, kterou později přijal za svou a nechal legitimovat. Díky tomuto sňatku se všichni rakouští O´Donnellové stali potomky českých králů, Friedricha Falckého, Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, Lucemburků, Habsburků a samozřejmně Přemyslovců, kromě toho je lze zařadit do databáze potomků Wettinů, Wittelsbachů či Hohenzollernů.)  Z manželství se narodily tři děti, dva synové a dcera Eufemie. 

 

Rodokmen 6.

 

Moritz hrabě O´Donnell z Tyrconellu, *18. března 1788  +30. listopadu 1843 Dresden, oo 6. 11. 1811, Christine de Ligne, dcera knížete Charlese Josepha Lamorala de Ligne a jeho milenky Adelaidy Nones, zv. Fleury, *4. ledna 1788  +19. května 1867,

1. Maximilian Karel Lamoral hrabě O´Donnell, *29. října 1812  +14. července 1895, oo 14. 4. 1869, Franziska Wagner, *25. května 1828  +21. srpna 1904 Salzburg – bez potomků,

2. Moritz Karel Johann hrabě O´Donnell – pokračování,

3. Eufemie O´Donnell, *13. března 1823 +188?,

 

MAXIMILIAN KAREL LAMORAL hrabě O´DONNELL.

 

Nejslavnější osoba rakouské větve klanu O´Donnellů Maximilian Karel Lamoral, hrabě z Tyrconellu se narodil 29. října 1812. Jako nejstarší syn pokračoval Maximilián ve stopách svého otce a vstoupil do rakouské armády. Postupně sloužil jako důstojník v Itálii u pluku husarů a kyrysníků. Od roku 1849 se stal pobočníkem mladého císaře Františka Josefa. Ten se ujal vlády po císaři Ferdinandu V., který pro svůj špatný zdravotní stav abdikoval v roce 1848.

Plukovník a císařův pobočník, Maximilián hrabě O´Donnell měl během několika málo let příležitost prokázat svou oddanost habsbursko-lotrinskému trůnu. Z titulu své funkce musel hrabě Maximilián doprovázet císaře při jeho obvyklých popoledních procházkách na vídeňských hradbách.

V tu dobu se ve stejných místech rovněž procházelo více vídeňských občanů. Také v osudný den 20. února 1853 bylo v okolí Korutanské bašty asi 10 mužů a žen. Ten den krátce po poledni byl panovník zezadu přepaden neznámým mužem, který ho kuchyňským nožem bodl do krku.

Špička nože pronikla tvrdým límcem uniformy. Výztuha císařova límce ztlumila intenzitu úderu, proto se špička nože nedostala až k hrdku a nepoškodila větší cévu. Napadený monarcha v sebeobraně ihned tasil šavli, ale útočník již byl O´Donnellem sražen k zemi a odzbrojen. Císař si na krvácející ránu přitlačil vlastní šátek. Atentátník byl s pomocí přispěchavšího vídeňského občana Josefa Ettenreicha zadržen a předán přivolané vojenské stráži.  

Krvácející rána nebyla příliš nebezpečná a František Josef sám odešel do nedalekého paláce arcivévody Albrechta, kde mu bylo zranění provizorně ošetřeno. Poté byl císař vozem dopraven do Vídeňského hradu, kde ránu definitivně ošetřil vládní rada a císařův osobní chirurg von Wattemann a dvorní rada Dr. Seeburger.

Podle zpráv reportérů Bohemie byl v útočníkovi identifikován Maďar Janos Libenyi, krejčovský tovaryš, narozený roku 1831 v severních Uhrách (Slovensku), v župě nitranské, toho času bytem v Leopoldově ve Schmidtově ulici č.p. 653. soud s ním byl velmi krátký. 26. února 1853 byl vynesen rozsudek – trest smrti oběšením. Rozsudek byl vykonán ihned.

Císařovo zranění se ukázalo jen velmi lehké a monarcha se z otřesu brzo zotavil. O jeho zdravotním stavu vycházely pravidelné zprávy podepsané vždy výše uvedenými lékaři. Čin plukovníka O´Donnella samozřejmě nezůstal bez odezvy a odměny. Ještě týž den, t.j. 18. února 1853 byl povýšen do rakouského hraběcího stavu (Před tímto datem užívali O´Donnellové pouze povrzený hraběcí stav irský s titulem hrabě O´Donnell z Tyrconellu.), což bylo potvrzeno diplomem daným ve Vídni 28, července 1853. Při této příležitosti byl jako zvláštní výraz císařovy vděčnosti polepšen jeho starobylý irský erb císařskými symboly na věčnou paměť statečného činu. Kromě polepšení erbu se dostalo hraběti O´Donnellovi i vyznamenání komandérským křížem Leopoldova řádu.

Protože se však Maximilián hrabě O´Donnell oženil nerovnorodě a se svou manželkou Františkou Wagnerovou neměl žádné děti, bylo právo na rakouský hraběcí titul a užívání polepšeného erbu přeneseno 23. září 1886 na Maximiliánova bratra Moritze Karla, jehož potomci žijí ve dvou liniích v Rakousku dodnes.

Roku 1859 hrabě Maximilián koupil zchátralý hrad a panství Goldegg v Salzbursku, který zrekonstruoval do dnešní podoby. Od roku 1863 byl hrabě povýšen na generálmajora a s touto hodností odešel na odpočinek, který trávil převážně právě v Goldeggu u Salzburgu. Tento čestný občan Vídně, Prahy, Pešti a jiných měst zemřel v Salzburgu ve vysokém věku 83 let 14. července 1895.Nutno poznamenat, že i Josef Ettenreich, narozený ve Vídni roku 1800, povoláním povozník, nepřišel zkrátka. Za svou pomoc při zneškodnění atentátníka byl 23. dubna 1853 povýšen do rakouského rytířského stavu.   

 

Rodolmen 6.

 

Moritz Karel Johann hrabě O´Donnell, *6. června 1815 Praha  +25. listopadu 1895 Salzburg, hrabě od roku 1835 sloužil v rakouské armádě, nejprve u pěšího pluku a později u dragounů. Byl císařským komořím, I. oo 18. 7. 1844 Dresden, Elena princezna Kantakouzene, dcera knížete Alexandra Kantakouzene a Elisabeth Daragan, *18. září 1819 Staraja Vielika, Rusko +23. prosince 1845 Benátky, II. oo 24. 7. 1852 Milotice, Klotilda Gabriela hraběnka zu Hardegg, dcera hraběte Johanna Františka zu Hardegg a Francoise de Choiseul d´Aillecourt, *20. prosince 1830 Wien  +11. května 1897 Salzburg,

I. oo

1. Jindřich Karel Jiří Josef hrabě O´Donnell, *2. června 1845 Dresden +29. září 1907 Budapest, hrabě Jindřich stejně jako jeho otec i jeho předkové a příbuzní byl od roku 1864 důstojníkem rakouské armády. oo 21. 2. 1870 Wien, Malvína Antonie Josefa von Tarnoczy-Tarnowski, dcera Kazimíra von Tarnoczy-Tarnowski a Amalie hr. Majthényi, *7. července 1843 Leloc, Nitra  +24. června 1917 Budapest,

1.1 Evelína Marie Malvína O´Donnell, *11. listopadu 1870 Wien + po roce 1941, oo 11. 1894 Budapest, Miklos Farkass, *1856  +27. září 1939 Budapest,

1.2 Roderich (Rory) Josef Moritz Maximilian hrabě O´Donnell, *20. října 1871 Lajtafalu +1946, oo 4. 3. 1905 Veresegyhaza, Pest, Johanna Tarnoczy-Bauer, *11. prosince 1874 Brno  +po roce 1941,

1.2.1 Jindřich Mikuláš Ferdinand Columban hrabě O´Donnell, *23. října 1908 Gödöllö, Pest

II. oo

2. Eufemie O´Donnell, *13. srpna 1853 +v mládí,

3. Helena O´Donnell, *28. března 1856 Wien  +8. října 1921 Schaerding, oo 18. 7. 1881 Salzburg, Karl Freiherr von Geusau, *19. října 1856  +3. listopadu 1910 Engelstein – potomci,

4. Maria O´Donnell, *11. června 1857 Wien  +3. května 1889 Lysá nad Labem, oo 18. 4. 1885 Schönbrunn bei Salzburg,   Karl von Thuillieres, hrabě von Montjoye et de la Roche, hrabě von Froberg, *4. srpna 1859 Würzburg  +16. září 1932 Wien,

4.1 Claudine von Thuillieres, *2. května 1888 Enns +11. září 1954 Wien, oo 30. 10. 1924 Wien, Ivan hrabě Draskovich de Trakostján, *1. března 1878 Bratislava +4. února 1963 Wien – bez potomků,

4.2 Ludwig von Thuillieres, *19. dubna 1889 Lysá nad Labem  +10. března 1919 při autonehodě na Semmeringu,

5. Hugo Maximilian Maria hrabě O´Donnell, *7. listopadu 1858 Wien +13. září 1904 Wels, oo 1. 3. 1886 Wien, Gabriele hraběnka von Thurn-Valsassina-Como-Vercelli, dcera hraběte Georga von Thurn-Valsassina-Como-Vercelli a hraběnky Gabriely Pállfy ab Erdöd, *17. října 1862 Bleiburg  +2. května 1938 Salzburg,

5.1 Klothilda Gabriela Emilie Marie Columbana O´Donnell, *3. listopadu 1887 Linz +22. února 1958 Salzburg, oo 3. 7. 1908 Graz, Alfred svobodný pán von Henikstein, *13. dubna 1877 Olomouc  +23. srpna 1936 Salzburg – potomci,

5.2 Marie Anna Klothilda Emilie Gabriela Columbana O´Donnell, *15. prosince 1888 Linz +19. března 1972 Salzburg, oo 18. 12. 1909 Salzburg, Wolf Joseph hrabě von Ueberacker, *25. března 1890 Aigen +3. listopadu 1962 Sighartstein – potomci,

5.3 Douglas Jiří Karel Moritz Maria Columban hrabě O´Donnell, *10. března 1890 Linz  +8. května 1970 Gmunden, hrabě Douglas bojoval v I. světové válce na východní frontě a všichni jeho synové se stali důstojníky buď rakouské nebo německé armády, oo 16. 2. 1920 Sighartstein, Elisabeth hraběnka von Ueberacker, dcera Ottmara hraběte von Ueberacker a Marie von Aichinger, *28. března 1885 Klebing +31. května 1969 Gmunden, 

5.3.1 Marius Othmar Douglas Hugo Columban Johannes hrabě O´Donnell, *12. října 1920 Hochgreith +1973,

5.3.2 Douglas Hugo Othmar Columban Johannes hrabě O´Donnell, *16. září 1921 Hochgreith +1943, nazvěstný na východní frontě

5.3.3 Gabriel Johannes Columban Hugo Othmar hrabě O´Donnell, 14. listopadu 1922 Hochgreith, +24. srpna 2005, oo Ulrike ?

5.3.3.1 Douglas hrabě O´Donnell, oo Aimee hraběnka Csaky

5.3.3.1.1 Kilian hrabě O´Donnell

5.3.3.1.2 Douglas hrabě O´Donnell

5.3.3.2 Elizabeth O´Donnell

5.3.4 Johannes Hugo Othmar Douglas Columban hrabě O´Donnell, *6. března 1926 Hochgreith +28. září 1999, oo Berta ?

5.3.4.1 Rory hrabě O´Donnell

5.3.4.2 Maria O´Donnell

5.4 Maximilian Julius hrabě O´Donnell, *31. října 1892 Linz +po roce 1941, důstojník u hulánů,

6. Irena  Klothilda Marie O´Donnell, *15. března 1860 Wien  +18. dubna 1943 Bestwin, Bielitz (Slezsko), oo 11. 12. 1890 Bierglstein bei Salzburg, Karl von Thuillieres, hrabě von Montjoye et de la Roche, hrabě von Froberg, *4. spna 1859 Würzburg  +16. září 1932 Wien – potomci,

7. Theresie O´Donnell, *28. července 1861 Salzburg  +1. října 1906 hrad Feistritz, oo 8. 10. 1881 Salzburg, Emil hrabě von Attems, *1. října 1857 Linz  +13. ledna 1921 hrad Feistritz – potomci,

8. Anna Marie O´Donnell, *6. dubna 1863 +188?

 

Rodinný erb.

 

Rodinný erb O´Donnellů je vcelku známý a jednoduchý, ve štítě rameno držící kříž. Podle pověsti erb O´Donnellů vyjadřuje velkou starožitnost rodiny a říká, že Connall, syn Nialla Noigiallacha přijal z rukou samotného sv. Patricka křest a za svůj výjimečný náboženský zápal dostal odměnou právo nosit ve štítě znamení kříže. On i jeho potomci považovali toto znamení za symbol vítězství. 

V době živé heraldiky byl symbol kříže upraven tak, aby odpovídal heraldickým zásadám. Když se Hugh MacManus O´Donnell, 23. Chief of Tirconnell (33. generace od Connella, syna krále Nialla Noigiallacha) roku 1567 podrobil anglické vládě, byl Sirem Henrym Sidneyem, Lordem Deputy of Ireland, pasován na rytíře, byl jeho erb stanoven takto, blason: Štít zlatý z jehož levého okraje vyniká předloktí oblečené v modrém rukávu s stříbrnou manžetou držící červený křížkový kříž, ve spodu zašpičatěný.

Další variantu rodového znaku představuje erb Roryho O´Donnella, 1. hraběte z Tyrconellu, který zemřel roku 1608 v Římě. Erb je vytesán na tumbě v chrámu San Pietro in Montorio. Blason: Štít stříbrný, z jehož levého okraje vyniká předloktí v modrém rukávu držící v dlani červený křížkový kříž, ve spodní části zašpičatělý. Na štítě spočívá tzv. vévodská, listová koruna. Heslo je IN HOC SIGNO VINCES. Štít drží štítonoši, vpravo zlatý lev, vlevo černý, resp. v přirozené barvě býk, hlavy jsou čelně hledící na diváka.

Roryho syn Hugh Albert, titulární hrabě z Tyrconellu užíval stejný znak jako jeho otec, což dokládá množství otisků pečetí na dopisech dochovaných v archivu kostela San Isidore v Římě. Smrtí Hugha Alberta roku 1642 bez dědiců vymřela tato hraběcí linie a titul zanikl. Do dnešní doby přenesli O´Donnellovský erb potomci starší linie. Sir Niall Garbh O´Donnell byl poslední oficiálně do úřadu uvedený náčelník klanu O´Donnellů a zemřel uvězněný v londýnském Toweru roku 1626. Jeho potomkem byl generál Manus O´Donnell, zemřelý roku 1793 a pohřbený Strade Abbey, Mayo. Blason erbu z generálovy tumby: Štít stříbrný z jehož levé strany vyniká předloktí oblečené v modrém rukávu v dlani držící červený pašijový kříž. Klenotem jsou na přilbě dvě obrněné paže navzájem se křížící, držící meče na nichž jsou nabodeny, hlava kance a srdce, vše v přirozených barvách. Heslo: IN HOC SIGNO VINCES. 

Jiná varianta tohoto znaku vznikla při udělení titulu baroneta linii O´Donnellů of Newport, blason: Štít červený z jehož levé strany vyniká předloktí oblečené v modrém rukávu se zlatou záložkou v dlani držící zlatý křížkový kříž ve spodu zašpičatělý. Klenotem na přilbě určené pro baronety s červeno-zlatou točenicí a červeno-zlatými přikrývadly jsou dvě obrněné paže v lokti pokrčené a zkřížené, pravá držící tureckou šavli a levá červené srdce. Heslo: IN HOC SIGNO VINCES.

Další linií rodu jsou O´Donnellové of Larkfield, kteří však užívali erb stejný jako linie Newport. Poslední změna nastala u mladší linie, která se později rozdělila na větve irskou, španělskou a rakouskou. Tyto větve přijaly do svého štítu španělské barvy tak, že štít byl kosmo a šikmo dělen zlato-červeně, z jeho pravého okraje vyniká rameno ve zlatém rukávu, v dlani držící červený pašijivý kříž. Klenot a heslo je stejné jako u linie Newport.  

Největšího polepšení erbu se O´Donnellům dostalo při povýšení do rakouského hraběcí stavu roku 1853. Blason: Štít polcený, pravá polovina zlatá s černým císařským korunovaným dvouhlavým orlem se zlatou zbrojí pod císařskou korunou. Na hrudi má červený štítek se stříbrným břevnem a v něm zlatá písmena FJ. Levá polovina šikmo a kosmo dělená zlato-červeně, ze středové linie  vyniká předloktí ve zlatém rukávu držící červený pašijový kříž. Na štítě je koruna rakouských hrabat. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s černo-zlatými a červeno-zlatými přikrývadly, jsou dvě obrněné paže v lokti ohnuté a navzájem zkřížené, pravá drží červené srdce a levé vlnitý plamenný meč. Štítonoši jsou zlatý lev s červeným jazykem a červenou zbrojí a černý býk, oba zpět hledící. Heslo zlatě na červené stuze: IN HOC SIGNO VINCES. Vše stojí na bronzových arabeskách.

 

Autor: team heraldikaerby

štítky: O´Donnell-von-Tyrconnell, O´DonellDuque de Tetuán, conde de Lucenaerby-české-šlechty, rodová-heraldika, heraldická-znamení, historie-heraldika, heraldry, wappen, coat-of-arms

sponzorují domácí potřeby pro kutily, které nabízejí svým zákazníkům impulsní pákovou svářečku profesionální se svařovací délkou 41 cm, umožňující maximální sílu svařovaného materiálu 2x0,08mm

Kategorie - rodová heraldika

Klíčová slova - heraldika erby|genealogie|marie terezie