Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 43All time: 214969

Rodová-heraldika-Mendelssohn

Německá rodina evangelického vyznání, pocházející z židovské komunity v Dessau.

Pruský šlechtický stav na základě majestátu daného 5. května 1888 v Charlottenburgu pro Franze Paula Alexandra Mendelssohna, královského obchodního radu v Berlíně.

Pruský šlechtický stav na základě majestátu daného v Hubertustocku 17. února 1896 pro Ernsta Felixe Mosese Mendelssohn-Bartholdyho, královského obchodního radu v Berlíně.

Pruský šlechtický stav na základě majestátu z roku 1906 pro Ottu Paula Felixe Mendelssohn Bartholdyho, bankéře a průmyslníka, hlavního akcionáře společnosti AGFA.

 

Erb (1888): Štít stříbrno-červeně polcený. V pravém poli do středu štítu hledící černý, na jedné noze stojící jeřáb, v druhé noze drží kámen. Ve druhém poli kosmo položená stříbrná větvička vinné révy se dvěma listy a visícím hroznem. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s černo-stříbrnými a červeno-stříbrnými přikrývadly, je zlatá Merkurova hůl mezi rozvřenými orlími křídly, pravé stříbrno-černě dělené a levé červeno-stříbrně dělené. Heslo černě na stříbrné stuze: ICH WACH.

Erb (1896): Štít stříbrno-červeně polcený. V pravém poli do středu štítu hledící černý, na jedné noze stojící jeřáb, v druhé noze drží kámen. Ve druhém poli přirozený ulomený kmen stromu a na něm sedící stříbrný holub s olivovou ratolestí v zobáku. Klenot a přikrývadla a heslo jako 1888.

 

Erb (1906): Štít stříbrný s černým zpět hledícím, na jedné noze stojícím jeřábem, v druhé noze drží kámen. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s černo-stříbrnými přikrývadly, je stojící jeřáb ze štítu. Heslo stejné jako 1888.

 

 

Nejstarším rodovým předkem je Mendel Heymann  (* 1683 , † 10. května 1766 v Dessau), tzv. sofer, obecní úředník a učitel na základní škole v Dessau. Nejslavnějším členem rodiny byl světoznámý hudební skladatel Felix Mendelssohn-Bartholdy.

 

Rodokmen.

 

Mendel Heymann, * 1683 , † 10. května 1766 v Dessau, oo Rachel Sara Wahl, *1685 Dessau +11. dubna 1756 Dessau,

1. Moses Mendelssohn, *6. září 1729 Dessau +4. ledna 1786 Berlin, německý filozof, průkopník židovského osvícenství, oo 1762 Fromet Gugenheim, *6. října 1737 Hamburg  +16. března 1812

1.1 Sara Mendelssohn, *1763 +1764

1.2 (Brendel) Dorothea Friederike Mendelssohn, *24. října 1764 Berlin  +3. srpna 1839 Frankfurt am Main, I. oo 30. 4. 1783, Simon Veit, *25. května 1754 Berlin  +1. října 1819, potomci, II. oo 1804, Karl Wilhelm Friedrich Von Schlegel, *10. března 1772 Hannover +12. ledna 1829 Dresden,

1.3 Chajim Mendelssohn, *1766 +1766

1.4 Recha Mendelssohn, *10. července 1767 Berlin  +24. dubna 1831,

1.5 Mendel Abraham Mendelssohn, *1769 +1775

1.6 Joseph Mendelssohn, rodokmen 2 - I. linie Mendelssohn

1.7 Henriette (Maria) Mendelssohn, *23. srpna 1775 Berlin  +9. listopadu 1831,

1.8 Abraham Mendelssohn-Bartholdy, rodokmen 3 - II. linie Mendelssohn-Bartholdy

1.9 Susgen Mendelssohn, *1778 +1778

1.10 Nathan Mendelssohn, *8. prosince 1781 Berlin  +9. ledna 1852 Berlin, oo 3. 9.1809 Tornow bei Potsdam, Henriette Hitzing, *27. března 1781 Berlin  +22. listopadu 1845,

1.10.1 Ernst Karl Hugo Mendelssohn, *17. listopadu 1811 Berlin +před rokem 1819

1.10.2 Arnold Maximilian Albrecht Mendelssohn, *19. listopadu 1817 Nisa, Slezsko  +duben/květen 1854 Bayazid, turecko-perská hranice, konvertoval k protestantismu a později ke katolictví, 

1.10.3 Ottilie Ernestine Franziska Mendelssohn, *14. července 1819 Nisa, Slezsko  +30. července 1848, oo Ernst Eduard Kummer, *29. ledna 1810 Zary, Polsko  +14. května 1893 Berlin,

1.10.4 August Josef Elias Wilhelm Mendelssohn, *20. června 1821 Nisa, Slezsko  +14. září 1855 Ratiboř, Slezsko, oo 12. 12. 1854 Berlin, Aimée Louise Cauer, *2. března 1826 Berlin  +2. července 1894

1.10.4.1 Arnold Ludwig Mendelssohn, *26. prosince 1855 Ratiboř, Slezsko  +18. února 1933 Darmstadt, oo 12. 11. 1885 Kreutznach, Maria Helene Louise Cauer, +25. prosince 1928, grafička

1.10.4.1.1 Wilhelm Mendelssohn, *1886 +1890

1.10.4.1.2 Helene Mendelssohn, *1888 +1888

1.10.4.1.3 Karl Mendelssohn, *1889 +1898

1.10.4.1.4 Dorothea Mendelssohn, *1890 +?

1.10.4.2 Bertha Mendelssohn, *1857 +1901

1.10.4.3 Ottilie Mendelssohn, *1858 +1929

1.10.4.4 Marie Mendelssohn,  *1860 +1937

1.10.4.5 Louise Mendelssohn, *1863 +1923

 

Praotcem I. nobilitované linie rodu Mendelssohnů se stal Joseph Mendelssohn, majitel a zakladatel bankovního domu Mendelssohn and Comp. v Berlíně. Byl nejstarším synem vlivného filozofa Mosese Mendelssohna. V roce 1795 založil svůj vlastní bankovní dům, který se stal v průběhu 19. století jednou z nejvýznamnějších a nejvlivnějších bank v Německu. 

 

Rodokmen 2. - I. linie Mendelssohn

 

Joseph Mendelssohn, *11. srpna 1770 Berlin  +24. listopadu 1848 Berlin, oo 13. 6. 1793 Strelitz, Henriette Meyer, *13. února 1776 Neustrelitz  +4. prosince 1862

1. Georg Benjamin Mendelssohn, *15. listopadu 1794 Berlin +24. srpna 1874 Horchheim bei Koblenz, oo 20. 7. 1827 Berlin, Rosamunde Ernestine Pauline Richter, *21. července 1804  +1883

1.1 Betzy Thormann, *1830  +1906, adoptivní dcera

2. Alexander Mendelssohn, *19. září 1798 Berlin  +25. října 1871 Berlin, pruský královský obchodní rada a šéf bankovního domu, oo 14. 6. 1821 Berlin, Marianne Seeligmann, *22. dubna 1799 Berlin  +20. července 1880 Charlottenburg,

2.1 Marie Josephine Mendelssohn, *20. dubna 1822  +16. srpna 1891, oo Robert Wilhelm Adolf Warschauer, *1816 +1884, potomci

2.2 Anna Margarete Henriette Mendelssohn, *17. dubna 1823 Berlin +23. července 1890, oo Otto Georg Oppenheim, *2. května 1817 Königsberg (dnes Kaliningrad, Rusko) +27. listopadu 1909, potomci

2.3 Hermann Mendelssohn, *2. srpna 1824 +11. června 1891, majitel nakladatelství v Lipsku,

2.4 Carl Georg Adolf Mendelssohn, *18. srpna 1826 +11. září 1851, bankéř

2.5 Franz Paul Alexander von Mendelssohn, *25. ledna 1829 Berlin  +20. února 1889 Berlin, od roku 1888 von Mendelssohn, pruský královský obchodní rada a šéf bankovního domu, oo Marie Antoinette Biarnez, *6. října 1827 Bordeaux, Francie  +3. ledna 1889,

2.5.1 Robert Georg von Mendelssohn, *12. prosince 1857 +20. srpna 1917, spolumajitel bankovního domu, královský švédský generální konsul, královský pruský rytmistr, oo Giulietta Gordigiani¨

2.5.1.1 Eleonora von Mendelssohn, *18. ledna 1900  +24. ledna 1951, I. oo 1919, Edwin Fischer, *6. října 1886 Basel +24. ledna 1960 Zürich, II. oo 1938, Rudolf Heribert Anton Forster, III. oo Martin Kosleck, *24. března 1904 +15. ledna 1994

2.5.1.2 Franz von Mendelssohn, *6. září 1901 Berlin +22. září 1972 New York, USA, čelista a divadelní režisér

2.5.1.3 Angelika von Mendelssohn, *15. prosince 1902  +?

2.5.2 Franz von Mendelssohn, *29. července 1865 Berlin +13. června 1935 Berlin, spoluvlastník bankovního domu, královský belgický generální konsul, oo 1889, Marie Clara Westphal, *1867  +1957,

2.5.2.1 Emma von Mendelssohn, *22. ledna 1890 Berlin  +?,

2.5.2.2 Enole von Mendelssohn, *4. února 1891 Berlin  +?

2.5.2.3 Margarete von Mendelssohn, *9. června 1894 Berlin  +?

2.5.2.4 Lilli von Mendelssohn, *30. listopadu 1897 Berlin  +11. květnna 1928 Pasewalk, dopravní nehoda, oo 2. 9. 1919, Emil Bohnke, *11. října 1888 Lodz, Polsko +11. květnna 1928 Pasewalk, dopravní nehoda, potomci

2.5.2.5 Robert Franz Carl von Mendelssohn, *19. února 1902 Berlin  +1996

2.4 Wilhelm Mendelssohn, *22. dubna 1831 +27. června 1892

2.5 Beate Marianne Alexandrine Mendelssohn, *7. srpna 1833 +6. května 1900, oo John Horsfall

2.6 Clara Mendelssohn, *24. července 1840  +3. října 1927, oo 7. 9. 1862, Carl Friedrich Otto Westphal, *23. března 1833 Berlin  +27. ledna 1890 Konstanz, potomci,

 

Praotcem II. nobilitované linie rodu Mendelssohnů se stal Josephův mladší bratr Abraham, vstoupil do bankovního domu svého bratra v Paříži, roku 1812 se přestěhoval zpět do Berlína a 1822 konvertoval ke křesťanství k protestantizmu a ke svému příjmení připojil Bartholdy. Roku 1809 se mu narodil později světově proslulý hudební skladatel Felix Mendelssohn Bartholdy.

 

Rodokmen 3. - II. linie Mendelssohn Bartholdy

 

Abraham Mendelssohn Bartholdy, *10. prosince 1776 Berlin  +19. listoopadu 1835 Berlin, konvertoval k evangelictví, oo 26. 12. 1804 Berlin, Lea Salomon, *15. března 1777 Berlin  +13. prosince 1842 Berlin,

1. Fanny Cäcilie Mendelssohn Bartholdy, *14. listopadu 1805 Hamburg +14. května 1847 Berlin, oo 3. 10. 1829 Berlin, Wilhelm Hensel,  *6. července 1794 Trebbin, Polsko  +26. listopadu 1861 Berlin, potomci

2. Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, *3. února 1809 Hamburg  +4. listopadu 1847 Leipzig, oo 28. 3. 1837, Cécile Charlotte Sophie Jeanrenaud,  *10. října 1817 Lyon, Francie  +25. září 1853 Frankfurt am Main,

2.1 Carl Wolfgang Paul Mendelssohn Bartholdy, *7. února 1838 Lepzig  +23. února 1897 Königsfelden, Švýcarsko, I.oo Bertha Eissenhardt, *1848 +1870, II. oo 21. 10. 1872 Karlsruhe, Mathilde von Merkl, *24. dubna 1848 Karlruhe  +14. června 1937 Karlsruhe,

I.oo

2.1.1 Cécile Mendelssohn Bartholdy, *15. února 1870 Freiburg im Breisgau +22. února 1943, oo Otto von Mendelssohn Bartholdy, *2. března 1868 Berlin  +26. července 1949 Basel,

II.oo

2.1.2 Albrecht Mendelssohn Bartholdy, *25. října 1874 Karlsruhe +26. listopadu 1936 Oxford, UK, oo 1905, Dorothea Wach, *1875 +1949

2.2 Marie Mendelssohn Bartholdy, *2. října 1839 Leipzig  +28. října 1897

2.3 Paul Felix Abraham Mendelssohn Bartholdy, *18. ledna 1841 Leipzig  +17. února 1880 Berlin, I. oo 1867, Else Oppenheim, *16. listopadu 1845  +20. srpna 1868, II. oo 1873, Enole Oppenheim, *1. července 1855 +29. března 1939,

I.oo

2.3.1 Otto Paul Felix von Mendelssohn Bartholdy, *2. března 1868 Berlin  +26. července 1949 Basel, bankéř a průmyslník, hlavní akcionář společnosti AGFA, od roku 1906 von Mendelssohn Bartholdy, oo Cécile Mendelssohn Bartholdy, *15. února 1870 Freiburg im Breisgau +22. února 1943, 

II.oo

2.3.2 Cécile Mendelssohn Bartholdy, *15. listopadu 1874 Berlin  +29. října 1923, oo William Heinrich Gilbert, *1. srpna 1860 Düsseldorf  +7. února 1906

2.3.3 Ludwig Mendelssohn Bartholdy, *1. ledna 1878 Berlin  +14. října 1918, oo 6. 11. 1905, Edith Louise Ida Speyer, *6. ledna 1882 Berlin +6. července 1969 Köln,

2.3.4 Paul Mendelssohn Bartholdy, *16. července 1879 Berlin +30. prosince 1956 Riehen, Švýcarsko, oo 12. 1921, Johanna Nauheim, *7. října 1891 London +17. června 1948 London, 

2.3.4.1 Cécile Mendelssohn Bartholdy, *1933

2.4 Felix Mendelssohn Bartholdy, *1. května 1843 Leipzig  +16. února 1851

2.5 Elisabeth Mendelssohn Bartholdy, *19. září 1845 Leipzig  +10. října 1910, oo 23. 3. 1870 Frankfurt am Main, Adolf Wach, *11. září 1843 Culm an der Weichsel  +4. dubna 1926 Leipzig, potomci

3. Rebecka Henriette Mendelssohn Bartholdy, *11. dubna 1811 Hamburg  +1. prosince 1858 Göttingen, oo 22. 5. 1832, Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, *11.února 1805 Düren  +5. května 1859 Göttingen, potomci

4. Paul Hermann Mendelssohn Bartholdy, *30. října 1812 Berlin +21. června 1874 Charlottenburg, oo 27. 5. 1835 Berlin, Albertine Luise Pauline Heine, *22. února 1814 Berlin  +17. července 1879 Charlottenburg,

4.1 Pauline Mendelssohn Bartholdy, *20. května 1844 Berlin  +22. června 1863

4.2 Katharine Mendelssohn Bartholdy, *3. ledna 1846  +23. prosince 1906

4.3 Ernst Felix Moses von Mendelssohn Bartholdy, *13. prosince 1846 Berlin +24. prosince 1909 Dresden, od roku 1896 von Mendelssohn Bartholdy, pán na panství Bärnicke, pruský skutečný tajný rada a spoluvlastník bankovního domu, oo 23. 1. 1875 Berlin, Alexandrine Marie Warschauer, *29. srpna 1855 Berlin  +15. října 1906 Berlin,

4.3.1 Katharine Marie Albertine von Mendelssohn Bartholdy, *24. září 1870 Berlin  +1943, oo 189?, Felix Wach, JUDr.

4.3.2 Charlotte Marie von Mendelssohn Bartholdy, *20. března 1871 Berlin  +1961, oo 18. 5. 1899 Börnicke, Eric Hallin, *?

4.3.3 Paul Robert Ernst von Mendelssohn Bartholdy, *14. listopadu 1875 Berlin  +10. května 1935 Berlin, pán na Börnicke, oo 29. 5. 1902 Berlin, Charlotte Reichenheim, *25. března 1877 Berlin +?

4.3.4 Enole Marie von Mendelssohn Bartholdy, *1. dubna 1879 Berlin  +21. ledna 1947, oo 12. 10. 1897 Berlin, Albert Constantin von Schwerin, *2. dubna 1870  +7. března 1956, JUDr

4.3.5 Marie Fanny Margarete von Mendelssohn Bartholdy, *4. prosince 1881 Berlin  +1970, oo 14. 2. 1906 Berlin, Felix Busch

4.3.6 Alexander Joachim Ernst von Mendelssohn Bartholdy, *17. července 1889 Charlottenburg  +1917, oo 11. 5. 1911 Berlin, Frieda Paech, *13. března 1881 Krotoschin +?

4.4 Fanny von Mendelssohn Bartholdy, *1851  +1924, oo Freiherr Eugen von Richthofen,  *1835 +1877, důstojník, potomci

 

autor: team heraldikaerby

štítky: Mendelssohn, Mendelssohn Bartholdy, erby-české-šlechty, rodová-heraldika, heraldická-znameníhistorie-heraldika, wappen, heraldry, coat-of-arms

 

sponzoruje novinka na trhu s čistící domácí technikou easy mop 2x speed - modrý. Mop rotační profi odstředí - ždímá - máchá

Kategorie - rodová heraldika

Klíčová slova - heraldika|genealogie|marie terezie