Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 49All time: 215091

Rodová-heraldika-Ludwig

Česká, německy hovořící, rodina pocházející z Mimoně, kde se jak první jmenuje již v 17. století místní měšťan Valentin (starší) Ludwig.

Rakouský rytířský stav na základě majestátu císaře Františka Josefa I. daného ve Vídni dne 28. listopadu 1865 pro Franze Gustava Josefa Ludwiga, císařsko-královského státního zástupce a rytíře řádu Železné koruny III. třídy (7. 7. 1865). Roku 1880 získal na základě nejvyššího rozhodnutí řád Železné koruny II. třídy.

Rakouský stav svobodných pánů na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Františka Josefa I. ze dne 15. prosince 1880, diplom byl vystaven ve Vídni ke dni 30. ledna 1881 pro Hedviku, vdovu po výše uvedeném, rozenou Ehrlichovou a jejich děti Karla, Marii a Augustu von Ludwig.

 

Erb (1865): Štít zlato-červeně čtvrcený. 1.-4. pole, černá hlava psa Braky s červeným jazykem, 2.-3. pole, se stříbrným břevnem, uprostřed pole modrý štítek se stříbrným kolem o šesti paprscích. Klenoty dva na korunovaných turnajských přilbách. 1. černo-zlatá přikrývadla, tři pštrosí pera, zlaté mezi černými. 2. červeno-stříbrná přikrývadla, tři pštrosí pera, modré, stříbrné a červené. Heslo na zlaté stuze černým lapidárním písmem: FIDELIS UTI SEMPER (za všech okolností věrný).

Erb (1880): Jako 1865, na štít přibyla koruna svobodných pánů.

 

Jak jsem se již zmínil rodina Ludwigů byla měšťanského původu a pocházela z Mimoně. V 18. století se její členové přestěhovali do Liberce, kde provozovali řemenářské a sedlářské řemeslo a později se dostali do služeb hrabat Clam-Gallasů na panství Frýdlant v Čechách.

 

Rodokmen.

 

Valentin st. Ludwig, měšťan v Mimoni, oo N.N.

1. Valentin ml. Ludwig, *2. dubna 1668 Mimoň  +?, řemenář, oo Marie N.,

1.1 Josef Jakub Ludwig, *3. prosince 1691 Mimoň  +28. ledna 1757 Liberec, řemenářský mistr, oo 1716, Marie Apollonie N.

1.1.1 Johann Josef Ludwig, *11. června 1717 Liberec  +?,

1.1.2 Johann Jakub Philipp Ludwig, *25. dubna 1722 Liberec  +6. dubna 1788, řemenář v Liberci, oo 9. 5. 1750 Liberec, Katharina Hübner,

1.1.3 Johann Franz Anton Ludwig, *20. července 1724 Liberec  +?,

1.1.4 Johann Wenzel Ludwig, *8. listopadu 1726 Liberec  +?,

1.1.5 Maria Rosalia Ludwig, *7. prosince 1728 Liberec  +?, oo 9. 11. 1751 Liberec, Josef Hoffmann, řezník a starosta Liberce,

1.1.6 Johann Thaddäus Ludwig, *18. března 1731 Liberec  +3. června 1772 Liberec, řemenářský mistr v Liberci, oo 5. 9. 1758 Liberec, Elisabeth Neumann,

1.1.7 Johann Christoph Ludwig, *30. prosince 1736 Liberec  +?, oo 25. 4. 1762 Liberec, Anna Maria Gahler,

1.1.8 Johann Anton Ludwig, *30. prosince 1736 Liberec  +20. listopadu 1811 Liberec, řemenář a sedlářský mistr v Liberci, oo 22. 10. 1765 Liberec, Anna Maria Apollonia Tugemann

1.1.8.1 Maria Anna Apollonia Ludwig, *7. ledna 1768 Liberec  +15. července 1804 Liberec, oo 15. 2. 1791 Liberec, Franz Thiel, +25. srpna 1834 Liberec, kantor a sbormistr v Liberci,

1.1.8.2 Anton Ludwig, *8. prosince 1775 Liberec  +8. září 1862 Liberec, vedoucí správy panství Frýdlant v Čechách, oo 1811, Friederika Anna Johanna D´Alquen, *21. června 1792 Kout na Šumavě  +25. ledna 1882 Liberec,

1.1.8.2.1 Franz Gustav Josef von Ludwig - pokračování rodokmen 2. 

1.1.8.2.2 Maria Theresia Ludwig, *28. dubna 1814 Liberec  +1893 Praha, oo 30. 7. 1838, Julius Fritsch, *6. června 1806 Frýdlant v Čechách  +12. srpna 1869 Litoměřice, rada zemského soudu, potomci,

1.1.8.2.3 Karl Ludwig, *22. května 1816 Liberec  +20. března 1906 Teplice, rada státního zastupitelství v Kadani, oo 20. 11. 1849, Aloisia Noë, *1816  +20. února 1906,

1.1.8.2.3.1 Arthur Ludwig, + jako malé dítě,

1.1.8.2.3.2 Friederika Ludwig, *?  +?, oo 4.11. 1876 Kadaň, Edmund von Merkl, *19. prosince 1848 Plzeň  +?, c. a k. poručík dragounů a císařský rada, ředitel pošty, 

1.1.8.2.3.3 Anton Ludwig von Treustätten (od 22. května 1917, Edler von Treustätten), *kolem 1852 +19. března 1918 Terezín, c. a k. plukovník dragounů, I.oo Terezie Dittrich, II.oo Marie Babor, III.oo N. Simon

1.1.8.2.3.3.1 Anton Ludwig von Treustätten, 

1.1.8.2.3.4 Louise Ludwig,  oo Artur Ivanossich von Küstenfeld, potomci

1.1.8.2.3.5 Karl Ludwig, vládní rada v Innsbrucku, oo Helene von Widmer,

1.1.8.2.3.5.1 Martha Ludwig, oo N. Rössler

1.1.8.2.3.5.2 Marie Ludwig

1.1.8.2.3.5.3 Alfred Ludwig, technik a nadporučík dělostřelectva,

1.1.8.2.3.6 Marie Ludwig

1.1.8.2.3.7 Hermne Ludwig, I.oo N. Günther, II.oo N. Richter, potomci

1.1.8.3 Theresia Ludwig, *2. července 1777 Liberec  +2O. listopadu 1846 Liberec, oo 12. 11. 1799 Liberec, Karl Czörnig, *1767  +24. června 1825 Liberec, vedoucí hraběcí Clam-Gallasské kanceláře na Grabštejně a hospodářský rada, potomci,

1.1.8.4 Johanna Katharina Ludwig, *11. června 1779 Liberec  +1869 Frýdlant v Čechách, oo 8. 11. 1803 Liberec, Josef Oehlmann, *12. června 1773 Hora sv. Šebestiána  +31. prosince 1840 Frýdlant v Čechách, magistrátní rada ve Frýdlantu,

1.1.8.5 Josef Ludwig, *16. prosince 1782 Liberec  +29. září 1865 Liberec, oo 16. 10. 1810, Katharina Müller, bez potomků,

 

 

Zakladatelem první nobilitované rodové linie byl Franz Gustav Josef Ludwig. Narodil se 19. března 1812 v Liberci  +1. května 1880 Praha, po studiu nastoupil službu císařsko-královského státního úředníka. Od roku 1854 zastával úřad vrchního státního zástupce v Praze, roku 1862 byl jmenován dvorním radou a 1868 prezidentem vrchního zemského soudu v Praze. Za své zásluhy získal roku 1865 řád Železné koruny III. třídy, 1876 se stal komturem řádu Františka Josefa a 1880 byl vyznamenán řádem Železné koruny II. třídy. Kromě domácích vyznamenání získal i několik řádů zahraničních, byl též čestným hejtmanem ostrostřelců v Praze a Liberci. Roku 1839 se v Praze oženil s Hedvikou Ehrlichovou, která byla roku 1880 spolu se svými dětmi povýšena do baronského stavu s titulem "Freiin von Ludwig".

 

Rodokmen 2.

 

Franz Gustav Josef von Ludwig, *19. března 1812 Liberec  +1. května 1880 Praha, oo 1. 8. 1839 Praha, Hedwig Marie Ehrlich, *21. května 1816 Liberec  +25. června 1886 Praha, od r. 1880 svobodná paní von Ludwig,

1. Maria svobodná paní von Ludwig, *1840 Praha-Smíchov  +1911 Praha-Královské Vinohrady, svobodná,

2. Auguste svobodná paní von Ludwig, *1842  +1923 Praha, oo 1868, Karel Florian, *1837  +1894, ředitel České spořitelny v Praze, potomci,

3. Otto von Ludwig, *1845  +15. května 1872 Teplice, adjukt okresního soudu, svobodný,

4. Karl svobodný pán von Ludwig, *1856 Praha +?, v letech 1902-10 ředitel hypotéční banky Království českého, oo 1888, Klothilde Hummel, *1858  +?,

4.1 Klothilde svobodná paní von Ludwig, *1889  +?, oo 3. 2. 1911 Linz, Hans Schücker, *23. října 1878  +?, potomci

4.2 Hedwig svobodná paní von Ludwig, *1891  +?, oo 1917, Maximilian Tenschert

 

autor: heraldikaerby

štítky: Ludwig, erby-české-šlechty, rodová-heraldika, heraldická-znameníhistorie-heraldikawappen, heraldry, coat-of-arms

sponzoruje: http://www.mop-rotacni.cz/