Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 33All time: 214959

Rodová-heraldika-Landwehr-von-Pragenau

Rodina, která se usadila v Praze, původem z Harthausenu u Bad Mergentheim, později přesídlila do Vídně. Praotcem rodiny byl pražský tesařský mistr Johann Landwehr.

Rakouský šlechtický stav spolu s predikátem "von Pragenau" na základě majestátu císaře Františka Josefa I. daného ve Vídni 7. července 1881, pro Jiřího Landwehra, c. a k. podplukovníka dělostřelectva na odpočinku.

Erb (1881): Štít zlatý s červeným kosmým břevnem a na něn tři stříbrné lilie za sebou. Nad břevnem černé obrněné rameno držící v rukavici meč se zlatým jílce, záštitou a hlavicí. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s červeno-stříbrnými a černo-zlatými přikrývadly, jsou tři pštrosí pera, stříbrné mezi červenými.

 

Landwehr von Pragenau, Ottokar Eduard Georg Alois Maria (12.2.1868 Wien +13.3.1946), 1.11.1916 (1.12.16) generálmajor, 1.1.1919 penzionován. 

 

Mladý Landwehr získal vzdělání na vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě, z níž byl roku 1889 vyřazen v hodnosti poručíka a byl přidělen k pěšímu pluku č. 86. Po služebním zařazení ve Vídni a Budapešti, si mladý důstojník své vzdělání prohloubil studiem v letech 1892-94 na vojenské škole ve Vídni.

Poté byl přeložen do Sarajeva a Záhřebu, kde sloužil v různých štábních funkcích. V letech 1897-99 byl jako hejtman velitelem roty u pěšího pluku č. 19 v Raabu, v letech 1899-1901 patřil do velitelského sboru v Sibiu. V následujících letech byl přeložen na velitelství vojenského technického zabezpečení ve Vídni jako důstojník mající na starosti armádní zásobování.

Po krátkém služebním postavení ve funkci náčelníka štábu 14. pěší divize v Bratislavě (1905 /06) se stal učitelem na pravidel boje, taktiky a vojenské geografie na škole pro štábní důstojníky zeměbrany od podzimu 1906 v hodnosti majora. Roku 1909 byl povýšen na podplukovníka.

1908-1911 učil ve správních vojenských odborných kurzech využítí železnice pro potřeby armády. Landwehr pochopil důležitost nově se rozvíjejích technologií pro moderní válčení a v roce 1908 vytvořil model nákladního vlaku, který se skládal z několika vozů s elektrickým pohonem táhnoucích vagony s velmi těžkým nákladem a dokázal tak, že železnice je výhodnější pro přesuny armádního vybavení než silnice.

Tento tzv. "Landwehrův vlak", získal pro svého tvůrce několik patentů a později byl Ferdinandem Porschem ještě vylepšen a osvědčil se jako "C - vlak" při přepravě zbraní během první světové války. Landwehr převzal po krátké polní službě v říjnu 1912 jako plukovník funkci vedoucího nově zřízeného odboru 5M císařského a královského ministerstva, který měl řešit všechny záležitosti motorizace armády. 

Během první světové války byl od srpna 1914 do května 1915 velitelem V. armády na balkánské frontě, později byl se svou jednotkou převelen na frontu na řece Isonzo, kde se stal velitelem zásobování a doplňování vojenského materiálu pro celou oblast. Ve funkci sloužil až do února 1917, 11.01.1916 byl povýšen do hodnosti generálmajora. 27.2.1917 byl jmenován císařem Karlem, jako osvědčený organizátor, předsedou nově vzniklého Smíšeného výboru pro výživu lidu.

V této polozici Landwehr musel organizovat stále složitější dodávky potravin pro obyvatelstvo v celé monarchii a pro armádu. Díky svým diplomatickým a organizačním schopnostem, se mu podařilo zabránit kompletnímu kolapsu zásobování potravinami. Po jeho odchodu do důchodu v roce 1918, se Landwehr velmi zajímal o vědu, zejména o astronomické a matematické problémy a zároveň byl velmi aktivní v oblasti humanitární pomoci a to i jako viceprezident rakouského Červeného kříže.

Během své vojenské kariéry byl generál Landwehr mnohokrát vyznamenán, např.: rytíř Leopoldova řádu s válečnou dekorací, důstojnický kříž řádu Františka Josefa, řád Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací, Vyznamenání za zásluhy o Červený kříž  I. třídy s válečnou dekorací, Vojenský záslužný kříž a další. 

Autor: team heraldikaerby

štítky: Landwehr-von-Pragenau, rodová-heraldika, heraldická-znamení, historie-heraldika, heraldry, wappen, coat-of-arms

sponzorují domácí potřeby, potřeby pro kutily a cestovatele, které nabízejí svým zákazníkům plynový vařič se slevou 50%, výbornou pomůcka pro milovníky turistiky se snadným ovládáním i v lůně přírody, ale též cestovní univerzální brousek na nože Samurai.

Kategorie - rodová heraldika

 

Klíčová slova - heraldika|genealogie|erby