Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 44All time: 214970

Rodová-heraldika-Bachrach

Rodina Bachrach pochází z moravského Jevíčka s početnou židovskou komunitou. 

Rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího rozhodnutí císaže Františka Josefa I. ze dne 13. září 1915, nobilitační listina spolu s čestným titulem "Edler von Bachrach" byla vystavena ve Vídni 9. listopadu 1915 pro JUDr. Adolfa Bachracha, významného vídeňského advokáta, c. a k. vládního radu, rytíře Řádu železné koruny III. třídy  a mnoha zahraničních  řádů.

Rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího listu daného v Badenu u Vídně dne 15. března 1918 císař Karel I. schválil přenesení šlechtictví a erbu pro Franze Bachracha, syna bratra předešlého. 

 

Erb (1915,1918): Štít modro-červeně polcený. V pravém poli zlato-červeně šachované břevnou, přes které je svisle přeložen zlatý černě převázaný fasces. V levém poli tři kosmá stříbrná břevna. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s modro-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly, je rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem. (Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2011, s. 35, GHdA-Adelslexikon Band 1 (53), 1972, s. 172, Wiener Genealogisches Taschenbuch, Band I., 1925/26, s. 15 a 1937, Županič Jan, Židovská šlechta podunajské monarchie, Praha 2012, s. 121)

 

Autor: heraldikaerby

Štítky: Bachrach, fasces, erby-české-šlechty, rodová-heraldika, heraldická-znamení, historie-heraldika, wappen, heraldry, coat-of-arms

Sponzoruje: http://www.mop-rotacni.cz/