Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 45All time: 214971

Řád-Marie-Terezie

Vojenský řád Marie Terezie byl rakouský nejvyšší vojenský řád založený císařovnou Marií Terezií 18. června 1757 na paměť a oslavu vítězství nad pruskou armádou Fridricha II. v bitvě u Kolína. 

Byl udělován důstojníkům císařské armády bez ohledu na hodnost, společenské postavení, národnost a náboženské vyznání. Uděloval se za zcela mimořádnou osobní statečnost při boji s nepřítelem a za službu své vlasti. Řád byl výlučně udělován za hrdinské činy, ve výjimečných případech z dynastických důvodů.

Zpočátku měl řád dvě třídy, velký a rytířský kříž. V roce 1765 (15. října) za vlády Josefa II. byl přidán další stupeň – komandérský kříž. 

Řádový odznak - zvláštní tzv. tereziánský kříž, rovnoramenný zlatý tlapatý kříž s konci ramen vlnovitě prohnutými bíle smaltovaný. Na středu kříže položený kruhový medailon. Na lícové straně tvoří střed medailonu červené pole s bílým břevnem, obkroužené bílým mezikružím se zlatým nápisem FORTITVDINI (statečnost). Na rubové straně jsou ve středu medailonu v kruhovém poli na bílém podkladu zlaté zdobné iniciály M T F (Marie Terezie a František), obkroužené zeleným mezikružím se zlatým vavřínovým věncem. Stuha, na níž byl kříž nošen, je červené barvy s bílým středovým pruhem. 

Dekorace jednotlivých tříd se od sebe lišily velikostí a způsobem nošení. Velký kříž o velikosti 60 mm byl nošen na stuze široké 105 mm přes pravé rameno k levému boku. Později přidaná řádová hvězda kopírovala tvar tereziánského kříže, byla však poněkud větší a měla mezi rameny vložený zelený věnec. Její ramena byla stříbrně dracounovaná nebo briliantovaná. Stuha byla bílá se širokými červenými okraji.

Komandérský kříž o velikosti 45 mm byl nošen na náhrdelní stuze. 

Malý kříž o velikosti 30 mm byl nošen na průvlečné stuze procházející knoflíkovou dírkou na hrudi, později se nosil na náprsní trojúhelníkové stuze. 

Všechny kříže se původně nosily pouze na uniformě. Později byly vytvořeny i miniatury pro nošení na civilním oděvu, většinou na levé klopě saka. Miniaturu tvořila destička překrytá stuhou v řádových barvách se zlatým páskem a aversem řádového kříže. Na rozdíl od jiných řádů a vyznamenání byly kříže řádu Marie Terezie vyráběny vždy (i v období 1. světové války) ze zlata. 

Nositelé řádu, kteří získali rytířský kříž měli nárok na doživotní rytířský titul a následně mohli požádat o udělení dědičného titulu svobodného pána. Řád byl také spjat s doživotní rentou od 1.500 do 400 zlatých ročně a vdovy po příslušnících řádu měli nárok doživotně na polovic této renty. 

Po smrti nositele musel být řád vrácen řádové kanceláři. Po získání vyšší třídy musely být původní kříže rovněž vráceny do kanceláře. Dnes se tyto dekorace nacházejí ve sbírkách Vojensko-historického muzea ve Vídni. 

Po roce 1918 císař Karel I. převedl svá práva k řádu na řádovou kapitulu a proběhlo ještě několik tzv. tichých řádových promocí. Poslední z nich se uskutečnila v roce 1931, kdy bylo rozhodnuto, že se řád dále udělovat nebude. Do tohoto roku bylo uděleno 1039 malých křížů, 140 komandérských křížů a 61 velkokřížů. Později se o obnovení řádu snažil admirál Miklós Horthy z titulu regenta Uherského království. Nakonec byl tímto "maďarským" řádem vyznamenaný pouze jeden člověk, generálmajor Ladislaus Oszlanyi v roce 1944. 

Velmistry řádu byli nástupci Marie Terezie - panovníci z habsbursko-lotrinské dynastie. Kromě velmistra spravovali řád další tři úředníci: kancléř, pokladník a grefiér.

Řádovým svátkem byl svátek sv. Terezie – 15. říjen. 

 

První řádová promoce proběhla 7. března 1758. V průběhu 1. světové války bylo uděleno na 171. – 185. řádové promoci celkem 131 křížů všech tříd (11 velkých, 10 komandérských a 110 malých). Za celou dobu existence bylo postupně všemi třídami řádu vyznamenáno 9 důstojníků. V šesti případech byl zcela mimořádně a bez podkladu ve stanovách řádu udělen řád Marie Terezie s brilianty. 

V den vypuknutí 1. světové války žily pouze tři nositelé řádového kříže (císař František Josef I., Alphons hrabě z Caserty a Ernst vévoda z Cumberlandu. 

Po rozpadu monarchie stále ještě probíhaly tzv. tiché řádové promoce, na kterých byly vyznamenaným předávány kříže, jejichž udělení bylo oznámeno během 1. světové války. Poslední 195. řádová promoce se konala 3. října 1931. Byl na ní jako poslední rytíř malého kříže dekorován Arpád von Tauby (Taby). Historie řádu se uzavřela 23. září 1986, kdy zemřel poslední žijící řádový rytíř Gottfried svobodný pán Banfield. (KOLÁČNÝ, Ivan. Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Praha 2006, Elka Press, LOBKOWICZ, František. Encyklopedie řádů a vyznamenání. Praha, Libri, 1995)

 

 • ABERCROMBIE Alexander, RK, anglický plukovník, 88.-144.promoce v letech 1813-1816.
 • ADLERKREUZ ? hrabě, KK, švédský generál-major, 88.-144.promoce v letech 1813-1816.
 • AHRENBERG Karl Leopold vévoda, GK, polní podmaršálek,3.promoce 4.12.1758.
 • AICHELBURG Karl hrabě, RK, rytmistr, 23.promoce 19.12.1790.
 • ALBELL Ludwig von, RK, hejtman, 23.promoce 19.12.1790.
 • ALFSON Adolph Nikolaus von, RK, podplukovník, 3.promotion 4.12.1758.
 • ALTMANN Joseph, RK, nadporučík, 73.-86.promoce v letech 1809-1810.
 • ALVENSLEBEN ? von, RK, pruský generál, 88.-144.promoce v letech 1813-1816.
 • ALVINTZY de Berberek Joseph baron, RK, generál-major, 12.promoce 15.2.1779.
 • ALVINTZY de Berberek Joseph baron, KK, polní podmaršálek, 27.promoce 28.5.1793.
 • ALVINTZY de Berberek Joseph baron, GK, polní zbrojmistr, 34.promoce 7.7.1794.
 • AMADEI Karl baron, RK, podplukovník, l.promoce 7.3.1758.
 • AMBROZY von Seden Georg, RK, nadporučík, 194. promoce 21.12.1929.
 • ANDRASSY David von, RK, plukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • ANDRASSY Johann von, RK, plukovník, 66. promoce 18.8.1801.
 • ANDREIS Julius hrabě, RK, hejtman, 87. promoce 17.4.1811.
 • ANGLESEA (Paget) Henry William Marquis, KK, anglický generál, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • ANGOULEME Ludwig Anton vévoda, GK, francouzský generalissimus, 145. promoce 5.12.1823.
 • ANKENBRAND Philipp Jakob von, RK, podplukovník, 23. promoce 19.12.1790.
 • APPEL Johann baron, RK, major, 158.-159. promoce v období 17.10.1859/21.5.1860.
 • APPEL Michael Ludwig šlechtic, RK, velitel XV. armádní skupiny, 193. promoce 25.10.1927.
 • ARGENTEAU Eugen hrabě, RK, generálmajor, 42. promoce 11.5.1796.
 • ARZ von Straußenburg Arthur baron, KK, generál pěchoty, 180. promoce 17.8.1917.
 • AUERSPERG Franz X. hrabě, RK, generálmajor, 68. promoce 30.4.1802.
 • AUERSPERG Karl hrabě, RK, plukovník, 21. promoce 22.4.1790.
 • AUERSPERG Max hrabě, RK, plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • AUGUST Georg von, RK, plukovnk, 157. promoce 26.3.1850.
 • AYLETT William, RK, britský podplukovník, 64. promoce 7.11.1800

 

 • BAERNKOPP Johann Wenzel von, RK, major, 5. promoce 23.l.1760.
 • BAGRATION Peter kníže, KK, ruský generálporučík, 60. promoce 23.10.1799.
 • BAILLET de Latour Janus hrabě, RK, hejtman, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • BAILLET de Latour Max hrabě, RK, polní podmaršálek, 23. promoce 19.12.1790.
 • BAILLET de Latour Max hrabě, KK, polní podmaršálek, 34. promoce 7.7.1794.
 • BAILLET de Latour Max hrabě, GK, polní zbrojmistr, 42. promoce 11.5.1796.
 • BAILLET de Latour Theodor hrabě, RK, plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • BAJALICH von Bajahaza Adam baron, RK, generálmajor, 36. promoce 11.10.1795.
 • BAKONYI Emmerich, RK, plukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • BANFIELD Gottfried baron, RK, řadový lodní setník, 180. promoce 17.8.1918.
 • BANNIZA Franz von, RK, hejtman, 68. promoce 30.4.1802.
 • BARCLAY de Tolly ? hrabě, KK, ruský General en Chef, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • BARCO Joseph Felix baron, RK, podplukovník, 34. promoce 7.7.1794.
 • BARCO Joseph baron, RK, generálmajor, 153. promoce 29.6.1849.
 • BARCO Vinzenz von, RK, plukovník, 6. promoce 22.12.1761.
 • BARDOLFF Dr.Carl baron, RK, plukovník, 184. promoce 17.8.1918.
 • BARNARD Sir Andrew, RK, anglický plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • BARNES Sir Edward, RK, anglický generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • BARTHOLEMY Peter, RK, hejtman, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • BARTON Gottfried, RK, rytmistr, 189. promoce 27.6.1922.
 • BASTEEL Johann Joseph, RK, podplukovník, 3. promoce 4.12.1758.
 • BAUER Elias von, RK, major, 3. promoce 4.12.1758.
 • BAUM von Appelshofen Johann, RK, nadporučík, 34. promoce 7.7.1794.
 • BAUMANN von Koryto Josef, RK, major (podplukovník), 187. promoce 10.6.1921.
 • BAYERN Karl Prinz, RK, ?, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • BAYERN Leopold Princ, GK, bavorský polní maršál, 183. promoce 26.3.1918.
 • BAYERN Ludwig III.Král, GK, König von Bayern, 178. promoce 30.6.1917.
 • BAYERWECK von Bayersperg Joseph von, RK, rytmistr, 42. promoce 11.5.1796.
 • BEAULIEU de Marconnay Johann Peter baron, RK, major, 5. promoce 23.1.1760.
 • BEAULIEU Johann Peter baron, KK, polní podmaršálek, 23. promoce 19.12.1790.
 • BEAULIEU Johann Peter baron, GK, polní podmaršálek, 34. promoce 7.7.1794.
 • BECHARD Johann baron, RK, plukovník, 68. promoce 30.4.1802.
 • BECHARDT Johann von, RK, hejtman, 5. promoce 23.1.1760.
 • BECHARDT Joseph baron, RK, hejtman, 34. promoce 7.7.1794.
 • BECHTHOLSHEIM Anton baron, RK, rytmistr, 166.-168. promoce v období 29.8. 4.10.1866-10.2.1870.
 • BECHTOLD Philipp Christoph von, RK, rytmistr, 34. promoce 7.7.1794.
 • BECK Philipp Levin baron, GK, polní podmaršálek, 5. promoce 23.1.1760.
 • BECKERS zu Westerstetten Karl August hrabě, RK, bavorský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • BECSEY Stephan von, RK, major, 153. promoce 29.6.1849.
 • BELLEGARDE Heinrich hrabě, RK, generálmajor, 33. promoce 25.5.1794.
 • BELLEGARDE Heinrich hrabě, RK, generál jezdectva, 69. promoce 6.11.1805.
 • BELLI von Bellenau Johann, RK, major, 12. promoce 15.2.1779.
 • BENDER Blasius Columbus baron, GK, polní maršál, 23. promoce 19.12.1790.
 • BENECKENDORFF von Hindenburg Paul, GK, pruský polní maršál, 183. promoce 26.3.1918.
 • BENEDEK Ludwig rytíř, KK, polní podmaršálek, 158.-159. promoce v období 17.10.1859/21.5.1860.
 • BENEDEK Ludwig von, RK, plukovník, 151. promoce 27.11.1848.
 • BENNINGSEN ? hrabě, KK, ruský generál jezdectva, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • BENTHEIM-STEINFURT Wilhelm hrabě, RK, plukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.  
 • BERG Karl Gustav baron, RK, nadporučík, 23. promoce 19.12.1790.  
 • BERGENSTRALE Gustav, RK, švédský plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • BERGER Johann von, RK, plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • BERNAY von Favancourt Julius hrabě, RK, plukovník, 153. promoce 29.6.1849.
 • BERSINA von Siegenthai Heinrich, RK, polní podmaršálek, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.  
 • BERTALAN Árpád, RK, poručík, 193. promoce 25.10.1927.  
 • BESAN Karl von, RK, rytmistr, 71. promoce 28.5.1806.  
 • BESSERER von Thalfingem Albrecht, RK, bavorský major, 88.-144. promoce v letech 1813-1816. 
 • BETHLEN Adam Joseph hrabě, RK, generálmajor, 6. promoce 22.12.1761.  
 • BIANCHI Friedrich baron, KK, polní maršálek, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • BIANCHI Friedrich baron, RK, generálmajor, 153. promoce 29.6.1849.  
 • BIANCHI Friedrich von, RK, generálmajor, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.  
 • BIENEFELD Wilhelm, RK, hejtman, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.  
 • BIETTAGH Franz Thomas baron, RK, hejtman, 3. promoce 4.12.1758.  
 • BINDER von Fallbusch Wilhelm, RK, hejtman, 88.-144. promoce 1813-1816.  
 • BINDER von Kriegelstein Christian, RK, hejtman, 5. promoce 23.1.1760.  
 • BIRO Johann von, RK, rytmistr, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • BLAGOEVICH Emmerich, RK, hejtman, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • BLACK James, RK, anglický námořní kapitán, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • BLOCK ? von, RK, pruský plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • BLOUNT Charles, RK, britský kapitán, 64. promoce 7.11.1800.  
 • BLUECHER Gebhard Leberecht kníže, GK, pruský polní maršál, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • BLUECHER Gebhard Leberecht kníže, KK, pruský generál jezdectva, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • BLUECHER ? von, RK, pruský plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • BÖHM-ERMOLLI Eduard baron von, KK, generálplukovník, 179. promoce 28.7.1917.  
 • BOERIU von Polichna Johann baron, RK, plukovník, 184. promoce 17.8.1918.  
 • BOGDAN Joseph von, RK, major, 68. promoce 30.4.1802.  
 • BOJANOWSKY Silvius Alexander baron, RK, plukovník, 1. promoce 7.3.1758.  
 • BOLZA Peter Anton baron, RK, podplukovník, 23. promoce 19.12.1790.  
 • BORCZYCZKY Franz Ignaz von, RK, plukovník, 12. promoce 15.2.1779.  
 • BOROEVIC von Bojna Svetozar, KK, generálplukovník, 176. promoce 2.6.1917.  
 • BOROEVIC von Bojna Svetozar, RK, generál pěchoty, 195. promoce 3.10.1931.  
 • BOROS de Rakos Adam von, RK, generálmajor, 38. promoce 7.11.1795.  
 • BORVITZ Franz von, RK, hejtman, 19. promoce 21.12.1789.  
 • BOSFORT Franz baron, RK, podplukovník, 3. promoce 4.12.1758.  
 • BOTTA d'Adorno Jakob markýz, RK, podplukovník, 3. promoce 4.12.1758.  
 • BOTTA d'Adorno Joseph markýz, RK, major, 6. promoce 22.12.1761.  
 • BOURGUIGNON Anton von, RK, podplukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • BRADY Thomas baron, RK, hejtman, 15. promoce 15.11.1788.  
 • BRENTANO-CIMAROLLI Joseph Anton, RK, generálmajor, 23. promoce 19.12.1790.  
 • BRENTANO-CIMAROLLI Joseph von, RK, generálmajor, 3.promoce 4.12.1758.  
 • BRENTANO-CIMAROLLI Joseph von, GK, polní podmaršálek, 9.promoce 11.11.1763.  
 • BRETSCHNEIDER Friedrich von, RK, plukovník, 88.-144.promoce v letech 1813-1816.  
 • BROCHOVSKI Thaddäus von, RK, rytmistr, 42.promoce 11.5.1796.  
 • BROCKHAUSEN Jakob baron, RK, plukovník, 3.promoce 4.12.1758.  
 • BROWNE Johann Georg hrabě, KK, polní podmaršálek, 17.promoce 9.10.1789.  
 • BROWNE Philipp Georg hrabě, RK, generálmajor, 5.promoce 23.l.1760.  
 • BRUNYAN Konrad hrabě, RK, plukovník, 6.promoce 22.12.1761.  
 • BRUSCH-NEUBERG Franz rytíř, RK, podplukovník, 68.promoce 30.4.1802.  
 • BUBNA Ferdinand hrabě, RK, polní podmaršálek, 88.-144.promoce 1813-1816.  
 • BUCCOW Adolph baron, GK, generál jezdectva, 6.promoce 22.12.1761.  
 • BUCCOW Georg baron, RK, podplukovník, 12.promoce 15.2.1779.  
 • BUDAY de Bator Ignaz, RK, rytmistr, 42.promoce 11.5.1796.  
 • BUELOW Ferdinand Friedrich baron, RK, generálmajor, 3.promoce 4.12.1758. 
 • BUELOW von Dennewitz ? hrabě, KK, pruský generálporučík, 88.-144.Promoce v letech 1813-1816.  
 • BULGARIEN Ferdinand I. car, GK, car a r.-u. polní maršál, 177.Promoce 7.6.1917.  
 • BURESCH Wenzel von, RK, generál-major, 73.-86.promoce v letech 1809-1810.  
 • BURGHERSH John Lord, RK, anglický plukovník, 88.-144.promoce v letech 1813-1816.  
 • BURICH Johann baron, RK, polní podmaršálek, 157.promoce 26.3.1850.  
 • BURICH von Pournay Franz, RK, major, 12.promoce 15.2.1779.  
 • BUSSY von Mignot Anton hrabě, RK, generálmajor, 66.promoce 18.8.1801.  
 • BUTLER Edward, RK, britský major, 64.promoce 7.11.1800.  
 • BYDESKUTY von Ipp Siegmund baron, RK, major, 23.promoce 19.12.1790.  
 • BYNG John, RK, anglický generálporučík, 88.-144.promoce v letech 1813-1816. 
 • CADOGAN George, RK, anglický námořní kapitán, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • CALCRAFT Granby, RK, britský major, 64. promoce 7.11.1800.  
 • CALDWELL Hume Chevalier, RK, major, 4. promoce 9.1.1759.  
 • CALL Karl von, RK, podplukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • CALLOT Johann von, RK, nadporučík, 23. promoce 19.12.1790.  
 • CAMPBELL Sir Colin, RK, anglický plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • CANTO d'YrIes Joseph hrabě, KK, olní podmaršálek, 43. promoce 10.8.1796.  
 • CARACCIOLI di San Erasmo Ludwig hrabě, RK, generálmajor, 5. promoce 23.1.1760.
 • CARAMELLI de Castiglione Fallet Karl hrabě, RK, plukovník, 5. promoce 23.1.1760.  
 • CASTIGLIONE Johann hrabě, RK, major,153. promoce 29.6.1849.  
 • CATTY Adolph, RK, podplukovník, 158.-159. promoce v období 17.10.1859/21.5.1860.  
 • CAVALLAR von Grabensprung Wilhelm rytíř, RK, nadporučík, 184. promoce 17.8.1918.  
 • CAZAN zu Griessfeld Dominik baron, RK, major, 66. promoce 18.8.1801.  
 • CERRINI Joseph von, RK, major, 15. promoce 15.11.1788.  
 • CHASTELER Johann Gabriel markýz, RK, major, 23. promoce 19.12.1790.
 • CHASTELER Johann markýz,  KK, generálmajor, 57. promoce 15.5.1799.  
 • CHIMANI Anton, RK, major, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.  
 • CHRIST Joseph, RK, nadporučík, 73.-86. promoce 1809-1810.  
 • CIVALART Karl hrabě, RK, plukovník, 71. promoce 28.5.1806.  
 • CLAM-GALLAS Eduard hrabě, RK, generálmajor, 151. promoce 27.11.1848.
 • CLERFAYT Franz Sebastian Karl hrabě, KK, polní zbrojmistr, 17. promoce 9.10.1789.  
 • CLERFAYT Franz Sebastian Karl hrabě, GK, polní zbrojmistr, 23. promoce 19.12.1790.  
 • CLIFTON Sir Arthur, RK, anglický podplukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • CLINTON Sir Henry, RK,anglický generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • COLBORNE Sir John, RK, anglický plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • COLLENBACH Gabriel baron, RK, nadporučík, 42. promoce 11.5.1796.  
 • COLLERY Eduard von, RK, generálmajor, 153. promoce 29.6.1849.  
 • COLLOREDO Wenzel hrabě, KK, polní zbrojmistr, 27. promoce 28.5.1793.  
 • COLLOREDO-MANSFELD Hieronymus hrabě, RK, generálmajor, 71. promoce 28.5.1806.  
 • COLLOREDO-MANSFELD Hieronymus hrabě, KK, polní podmaršálek, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.  
 • CONRAD von Hötzendorf Franz hrabě, GK, polní maršál, 175. promoce 1.3.1917.  
 • CORTI Cäsar markýz, RK, generálmajor, 23. promoce vom 19.12.1790.  
 • CROSSARD Ludwig von, RK, nadporučík, 66. promoce 18.8.1801.  
 • CSIVICH von Rohr Ignaz, RK, plukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810. 
 • CSOLLICH Markus baron, RK, plukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810. 
 • CSORICH Anton baron, RK, polní podmaršálek, 157. promoce 26.3.1850.  
 • CSORICH Franz von,  RK, hejtman, 68. promoce 30.4.1802.  
 • CULOZ Karl von,  RK, polní podmaršálek, 151. promoce 27.11.1848.
 • CUMIN Arthur baron, RK, poručík, 180. promoce 17.8.1917.  
 • CURLAND Biron Gustav Kalixt princ,  RK, pruský generál, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • CZECHERINI Nikolaus von,  RK, major, 8. promoce 21.10.1762.

 

 • D'ALTON Richard Chevalier, RK, plukovník, 5. promoce 23.1.1760.  
 • D'ALTON Richard hrabě, KK, polní podmaršálek, 11. promoce 21.10.1778.  
 • D'ARBERG hrabě von Valenzin Karl, RK, polní podmaršálek, 3. promoce 4.12.1758.  
 • D'ARNAL Johann, RK, plukovník, 19. promoce 21.12.1789.  
 • D'ASPRE Constantin baron, RK, major, 88.-144. promoce v letech Jahren 1813-1816.  
 • D'ASPRE Constantin baron, KK, polní zbrojmistr, 153. promoce 29.6.1849.  
 • D'ASPRE von Hoobreuck Constantin, RK, hejtman, 23. promoce 19.12.1790.  
 • D'AUBLEUX Anton, RK, hejtman, 8. promoce 21.10.1762.  
 • D'AUVRAY ? hrabě, RK, ruský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • D'AYASASA Joseph hrabě, KK, generálmajor, 10. promoce 15.10.1765.  
 • D'AYASASA Karl Joseph hrabě, RK, plukovník, 1. promoce 7.3.1758.  
 • D'ESQUILLES Joseph maarkýz, RK, hejtman, 87. promoce 17.4.1811.  
 • DALL'AGLIO Vinzenz von, RK, polní podmaršálek, 66. promoce 18.8.1801.  
 • DANI von Gyarmata und Magyar-Cseke Blasius, RK, generálmajor, 184. promoce 17.8.1918.  
 • DANKL von Krasnik Viktor hrabě, KK, generál jezdectva, 180. promoce 17.8.1917.  
 • DANNO Joseph von,RK, plukovník, 62. promoce 15.12.1799.  
 • DAUBLEBSKY von Sterneck zu Ehrenstein Maximilian baron, RK, řadový námořní kapitán, 166.-168. promoce 29.8.-4.10.1866 10.2.1870.  
 • DAUN Leopold Joseph Maria hrabě, GK, polní maršál, 1. promoce 7.3.1758.  
 • DAVIDOVICH Paul von, RK, major, 13. promoce 19.5.1779.  
 • DE BAUT Franz, RK, plukovník, 66. promoce 18.8.1801.  
 • DE BEST Albert Johann, RK, plukovník, 66. promoce 18.8.1801.  
 • DE LA MOTTE Peter baron, RK, bavorský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • DE LIGNE Karl kníže, RK, major, 14. promoce 24.4.1788.  
 • DE LIGNE Karl Joseph kníže, KK, polní zbrojmistr, 18. promoce 12.10.1789.  
 • DE LOPEZ Philipp, RK, podplukovník, 68. promoce 30.4.1802.  
 • DE ROSIN de Doresil Ignaz Sigismund baron, RK, podplukovník, 5. promoce 23.1.1760.  
 • DE VAULX Karl Chevalier, RK, rytmistr, 88.-144. promoce v letech 1813-1816. 
 • DE VAUX Thiery Chevalier, RK, major, 19. promoce 21.12.1789.  
 • DE VAUX Thiery baron, KK, generálmajor, 66. promoce 18.8.1801.  
 • DE VILLE de Canon Karl markýz, RK, polní podmaršálek, 3. promoce 4.12.1758.  
 • DE VINS Joseph baron, RK, hejtman, 3. promoce 4.12.1758.
 • DE VINS Joseph Nikolaus baron, GK, polní zbrojmistr, 23. promoce 19.12.1790. DE VOSS Franz Joseph, RK, major, 6. promoce 22.12.1761.
 • DEDOVICH Martin von, RK, hejtman, 19. promoce 21.12.1789.
 • DEGENFELD August hrabě, RK, polní podmaršálek, 157. promoce 26.3.1850.
 • DEGENFELD-SCHONBURG Friedrich hrabě, RK, podlukovník, 66. promoce 18.8.1801.
 • DEL RIO Joseph von, RK, hejtman, 71. promoce 28.5.1806.
 • DE PRERADOWITSCH ? hrabě, RK, ruský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • DESFOURS Franz hrabě, RK, generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • DEYM ze Stritetze Joachim Wenzel hrabě, RK, rytmistr, 6. promoce 22.12.1761.
 • DICK Robert Henry, RK, anglický podplukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • DIEBITSCH ? baron, RK. ruský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • DIETRICH von Hermansberg Emanuel, RK, hejtman, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • DIETRICHSTEIN Franz Joseph hrabě, RK, podplukovník, 29. promoce 19.8.1793.
 • DIETZ von Karl, RK, bavorský generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • DIMICH von Papilla Paul, RK, podplukovník, 7. promoce 30.4.1762.
 • DITTMAYER Matthias, RK, nadporučík, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • DOBRZENSKY z Dobrzenitz Anton baron, RK, generálmajor, 158.-159. promoce v období 17.10.1859/21.5.1860.
 • DOELL Karl von, RK, plukovník, 151. promoce 27.11.1848.
 • DOENNHOFF Friedrich Ludwig hrabě, RK, podplukovník, 6. promoce 22.12.1761.
 • DOEPFNER Joseph von, RK, podplukovník, 158.-159. promoce v období 17.10.1859/ 21.5.1860.
 • DOERING von Christoph Friedrich David, RK, württemberský generál, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • DOERY Joseph von, RK, rytmistr, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • DOMBASLE Karl Franz hrabě, RK, generálmajor, 3. promoce 4.12.1758.
 • DOMOKOS Joseph baron, RK, rytmistr, 66. promoce 18.8.1801.
 • DORMUS Joseph von, RK, plukovník, 158.-159. promoce v období 17.10.1859-21.5.1860.
 • DOUGLAS Neil, RK, anglický podplukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • DRAGICEVIC Georg, RK, nadporučík, 186. promoce 10.3.1921.
 • DRASKOVICH Joseph hrabě, RK, polní podmaršálek, 3. promoce 4.12.1758.
 • DRASKOVICH Joseph hrabě, KK, polní podmaršálek, 10. promoce 15.10.1765.
 • DRECHSEL Anton baron, RK, podplukovník, 66. promoce 18.8.1801.
 • DRESSERY Wilhelm, RK, plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • DU BLAISEL Camill markýz, RK, nadporučík, 34. promoce 7.7.1794.
 • DU CORRON Nikolaus von, RK, major, 66. promoce 18.8.1801.
 • DUKA Peter von, RK, podplukovník, 34. promoce 7.7.1794.
 • DUVAL de Dampierre Quirin baron, RK, plukovník, 187. promoce 10.6.1921

 

 • EBERL Raimund, RK, plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • EBNER Wenzel von, RK, major, 40. promoce 27.11.1795.
 • ECKHARDT Ludwig baron, RK, generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • EDELSHEIM Leopold baron, RK, plukovník, 158.-159. promoce v období 17.10.1859/ 21.5.1860.
 • EGHLS Jakob baron, RK, hejtman, 8. promoce 21.10.1762.
 • EHRENSTEIN Joseph von, RK, nadporučík, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • ELLEY Sir John, RK, aglický plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • ELLISON von Nidlef Otto rytíř (baron), RK, plukovník, 180. promoce 17.8.1917.
 • ELMENDORF Friedrich Kaspar baron, RK, plukovník, 1. promoce 7.3.1758.
 • ELMPT Philipp baron, RK, major, 7. promoce 30.4.1762.
 • ELRICHSHAUSEN Karl Reinhard baron, KK, polní zbrojmistr, 12. promoce 15.2.1779.
 • ENRICH Alfred, RK, nadporučík, 187. promoce 10.6.1921.
 • ENSCH Franz von, RK, hejtman, 72. promoce l.3.1808.
 • EOTTVES de Vasaros Nameny Karl, RK, major, 34. promoce 7.7.1794.
 • ERBACH-SCHOENBERG Karl Eugen hrabě, RK, major, 9. promoce 11.11.1763.
 • ERDMANN von Kappler Karl, RK, podplukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • ESZTERHAZY Anton kníže, RK, hejtman, 19. promoce 21.12.1789.
 • ESZTERHAZY de Galantha Nikolaus hrabě, RK, polní podmaršálek, 1. promoce 7.3.1758.
 • ESZTERHAZY Johann Nepomuk hrabě, RK, plukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • ESZTERHAZY Nikolaus kníže, KK, polní zbrojmistr, 10. promoce 15.10.1765.
 • ESZTERHAZY Vinzenz hrabě, RK, major, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.

 

 • FABRI Michael von, RK, generálmajor, 23. promoce 19.12.1790.
 • FASCHING Johann von, RK, hejtman, 66. promoce 18.8.1801.
 • FASCHING Karl von, RK, plukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • FASSIGNIES de Gaillard Emanuel, RK, hejtman, 9. promoce 11.11.1763.
 • FASTNER Georg, RK, nadporučík, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • FAVERGE Heinrich hrabě, RK, hejtmen, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • FEDAK Michael von, RK, podplukovník, 66. promoce 18.8.1801.
 • FEJERVARY de Komlos-Keresztes Geza, RK, hejtman, 158.-159. promoce v období 17.10.1859/21.5.1860.
 • FELDEGG Christoph von, RK, nadporučík, 88.-144. promoce v letech Jahren 1813-1816.
 • FELDEGG Karl baron, RK, nadporučík, 151. promoce 27.11.1848.
 • FENNER von Fenneberg Franz baron, RK, polní podmaršálek, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • FENZEL von Baumgarden Joseph Leopold Johann, RK, hejtman, 19. promoce 21.12.1789.
 • FERRARIS Johann Joseph hrabě, KK, polní zbrojmistr, 27. promoce 28.5.1793.
 • FERRARIS Joseph Johann hrabě, RK, plukovník, 3. promoce 4.12.1758.
 • FERRARIS Joseph Johann hrabě, GK, polní zbrojmistr, 31. promoce 20.10.1793.
 • FESTENBERG Johann baron, RK, podplukovník, 23. promoce 19.12.1790.
 • FEY Emil,RK, hejtman, 190. promoce 16.12.1922.
 • FICHTL Franz von, RK, rytmistr, 66. promoce 18.8.1801.
 • FILANGIERI Duca di Satriano Karl, KK, neapolcký generálporučík, 155. promoce 22.8.1849.
 • FIQUELMONT Joseph hrabě, RK, hejtman, 19. promoce 21.12.1789.
 • FISCHER Dr.Eduard, RK, podplukovník četnictva, 193. promoce 25.10.1927.
 • FISCHER von Ehrenbach Wilhelm, RK, plukovník, 19. promoce 21.12.1789.
 • FISSON du Montet Joseph baron, RK, hejtman, 66. promoce 18.8.1801.
 • FITZROY-SOMMERSET Henry Lord, RK, anglický plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • FLACHENFELD Karl von, RK, plukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • FLEISCHER Ferdinand baron,RK, podplukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • FOELSEIS Joseph von, RK, plukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • FOKY Joseph von, RK, rytmistr, 66. promoce 18.8.1801.
 • FOLLIOT de Crenneville Karl hrabě, RK, polní podmaršálek, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • FOUSEK Johann, RK, nadporučík, 186. promoce 10.3.1921.
 • FRANEK Dr. Friedrich, RK, nadporučík, 187. promoce 10.6.1921.
 • FRANQUEMONT Friedrich von, RK, württemberský generál, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • FRANQUET Emanuel Alexander von, RK, poručík, 3. promoce 4.12.1758.
 • FREEMANTLE Sir Thomas, KK, anglický admirál, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • FREHLICH Franz baron, RK, generálmajor, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • FREUDENSEHER Franz, RK, nadporučík, 191. promoce 21.4.1924.
 • FREYENFELS Johann Hubert baron, RK, plukovník, 8. promoce 21.10.1762.
 • FRIERENBERGER Joseph von, RK, major, 8. promoce 21.10.1762.
 • FRIERENBERGER Wenzel, RK, major, 71. promoce 28.5.1806.
 • FRIMONT Johann baron, KK, polní podmaršálek, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • FRIMONT Johann von, RK, rytmistr, 42. promoce 11.5.1796.
 • FROEHLICH Johann,RK, podporučík, 151. promoce 27.11.1848.
 • FROON von Kirchrath Joseph baron, RK, plukovník, 23. promoce 19.12.1790.
 • FROON von Kirchrath Joseph baron, KK, plukovník, 29. promoce 19.8.1793.
 • FUELLER Maximilian, RK, podporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • FULDA Wilhelm von, RK, podplukovník, 66. promoce 18.8.1801.
 • FUNK von Senftenau Karl, RK, plukovník, 23. promoce 19.12.1790.

 

 • GABELKOVEN Siegmund baron, RK, plukovník, 5. promoce 23.1.1760.
 • GABLENZ Ludwig baron, RK, major, 153. promoce 29.6.1849.
 • GABLENZ Ludwig baron, KK, polní podmaršálek, 161. promoce 15.3.1864.
 • GALITZIN ? kníže, RK, ruský generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • GALL Kudwig Christian Philipp Baron, RK, hesenský generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • GALLOIS Franz, RK, plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • GASSER Peter von, RK, rytmistr, 68. promoce 30.4.1802.
 • GATTERBURG Joseph hrabě, RK, major, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • GAVASINI Alois hrabě, RK, hejtman, 23. promoce 19.12.1790.
 • GAVENDA Matthias von, RK, rytmistr, 66. promoce 18.8.1801.
 • GEISSLER Ignaz von, RK, rytmistr, 5. promoce 23.1.1760.
 • GEMMINGEN auf Hornberg und Treschklingen Reinhard baron, RK, generálmajor, 3. promoce 4.12.1758.
 • GEMMINGEN auf Hornberg und Treschklingen Siegmund baron, RK, plukovník, 5. promoce 23.1.1760.
 • GENIMI-MOLE Claudius von, RK, major, 9. promoce 11.11.1763.
 • GEPPERT Menrad von, RK, hejtman, 66. promoce 18.8.1801.
 • GERAMB Leopold Baron, RK, plukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • GERINGER von Ödenberg Gabriel, RK, major, 34. promotion vom 7.7.1794.
 • GERSTAECKER Wenzel, RK, hejtman, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • GHISLAIN-BEAUMONT de Saint Quentin Emanuel, RK, nadporučík, 34. promoce 7.7.1794.
 • GIANNINI Ernst Friedrich Alexander hrabě, RK, plukovník, 3. promoce 4.12.1758.
 • GIANNINI Ernst hrabě, GK, generálmajor, 8. promoce 21.10.1762.
 • GILLET Anton von, RK, major, 58. promoce 13.10.1799.
 • GLOGOVAC Gojkomir baron, RK, nadporučík, 180. promoce 17.8.1917.
 • GNEISENAU August hrabě, KK, pruský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • GOELDLIN Karl baron, RK, podplukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • GOIGINGER Ludwig, RK, polní podmaršálek, 192. promoce 11.12.1925.
 • GOLDBACH Edler von Sulittaborn Anton, RK, generálmajor, 189. promoce 27.6.1922.
 • GOLENITSCHEFF-KUTUSOW Michael von, GK, ruský generál pěchoty, 70. promoce 22.l.1806.
 • GOLLNER Alois, RK, podplukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • GOLTZ ? hrabě, RK, pruský plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • GOMEZ de Parientos Otto, RK, podplukovník, 23. promoce 19.12.1790.
 • GONDRECOURT Leopold hrabě, RK, generálmajor, 161. promoce 15.3.1864.
 • GORDON Anton von, RK, nadporučík, 66. promoce 18.8.1801.
 • GORTSCHAKOFF Alexis kníže, RK, ruský generálporučík, 60. promoce 23.10.1799.
 • GORZKOWSKI Karl von, RK, generál jezdectva, 151. promoce 27.11.1848.
 • GOTTESHEIM Friedrich baron, RK, plukvník, 42. promoce 11.5.1796.
 • GRAFF Johann Anton von, RK, nadporučík, 8. promoce 21.10.1762.
 • GRAFF Johann von, RK, velitel zeměbrany v Tirolsku (1803 povýšen na majora), 66. promoce 18.8.1801.
 • GRAFFENSTEIN Joseph von, RK, major, 7. promoce 30.4.1762.
 • GREDLER Ludwig rytíř, RK, hejtman, 166.-168. promoce v období 29.8.-4.10.1866-10.2.1870.
 • GRIBEAUVAL Johann Baptist, GK, generálmajor, 8. promoce 21.10.1762.
 • GRIES Franz von, RK, major, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • GROEBEN August von der, RK, hejtman, 166.-168. promoce v období 29.8.-4.10.1866-10.2.1870 (posmrtně).
 • GROLMANN Karl Wilhelm von, RK, pruský generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • GROTENHJELM ? von, RK, ruský generálporučík, 157. promoce 26.3.1850.
 • GRUENNE Philipp hrabě, RK, generálmajor, 66. promoce 18.8.1801.
 • GUASCO Franz hrabě, RK, polní podmaršálek, 5. promoce 23.1.1760.
 • GUASCO Franz hrabě, GK, polní podmaršálek, 8. promoce 21.10.1762.
 • GUASCO Peter Alexander hrabě, RK, generálmajor, 5. promoce 23.1.1760.
 • GURIEFF ? hrabě, RK, ruský generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • GYULAY Albert hrabě, RK, hejtman, 19. promoce 21.12.1789.
 • GYULAY Ignaz hrabě, RK, podlukovník, 34. promoce 7.7.1794.
 • GYULAY Ignaz hrabě, KK, generálmajor, 63. promoce 11.10.1800.
 • GYULAY Samuel hrabě, RK, plukovník, 9. promoce 11.11.1763.

 

 • HAAG Nikolaus von, RK, podplukovník, 9. promoce 11.11.1763.
 • HAAS von Haagenfels Johann baron, RK, podplukovník, 184. promoce 17.8.1918.
 • HAAS von Marteny Stephan, RK, hejtman, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • HABEREIN Franz von, RK, hejtman, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • HACKENBERGER Franz von, RK, hejtman, 29. promoce 19.8.1793.
 • HACKHER zu Hart Franz, RK, major, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • HADIK Karl hrabě, KK, polní podmaršálek, 51. promoce 29.4.1797.
 • HADIK von Futak Andreas hrabě, GK, polní podmaršálek, 1. promoce 7.3.1758
 • HADIK von Futak Karl hrabě, RK, generálmajor, 34. promoce 7.7.1794.
 • HAERING Ferdinand von, RK, major, 23. promoce 19.12.1790.
 • HAKE ? von, RK, pruský generál, 88.-144. promoce v letech Jahren 1813-1816.
 • HAM Johann Wilhelm rytíř, RK, major, 9. promoce 11.11.1763.
 • HANNOVER Ernst August korunní princ, RK, 164. promoce 3.7.1866.
 • HANNOVER Georg V. král, KK, majitel pluku, 164. promoce 3.7.1866.
 • HARDEGG Anton hrabě, RK, plukovník, 71. promoce 28.5.1806.
 • HARDEGG Heinrich hrabě, RK, pukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • HARDEGG Ignaz hrabě, KK, generálmajor, 73.-86. promoce v leetech 1809-1810.
 • HARDEGG-GLATZ Ignaz hrabě, RK, rytmistr, 42. promoce 11.5.1796.
 • HARRACH Ferdinand hrabě, RK, polní podmaršálek, 23. promoce 19.12.1790.
 • HARRACH Franz X. hrabě, RK, plukovník, 6. promoce 22.12.1761.
 • HARTELMUELLER Simon, RK, podplukovník, 34. promoce 7.7.1794.
 • HARTLIEB Karl von, RK, polní podmaršálek, 153. promoce 29.6.1849.
 • HARTUNG Ernst, RK, polní podmaršálek, 166.-168. promoce v období 29.8.-4.10.1866-10.2.1870.
 • HAUGWITZ Eugen hrabě, RK, generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • HAUS Anton von, KK, velkoadmirál, 181. promoce 27.10.1917 (posmrtně).
 • HAUSER Heinrich, RK, hejtman, 151. promoce 27.11.1848.
 • HAUSLAB Franz von, RK, polní podmaršálek, 157. promoce 26.3.1850.
 • HAYDT Karl von, RK, podplukovním, 23. promoce 19.12.1790.
 • HAYNAU Julius baron, KK, polní zbrojmistr, 153. promoce 29.6.1849.
 • HAYNAU Julius baron, GK, polní zbrojmistr, 157. promoce 26.3.1850.
 • HEIM von San Martino del Carso Geza baron, RK, nadporučík, 180. promoce 17.8.1917.
 • HENNEQUIN de Fresnel Johann hrabě, RK, generálmajor, 68. promoce 30.4.1802.
 • HENTZI Heinrich von, RK, generálmajor, 157. promoce 26.3.1850.
 • HEPBORN Francis, RK, anglický plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • HERLE Johann, RK, hejtman, 157. promoce 26.3.1850.
 • HERTELENDY Gabriel von, RK, plukovník, 66. promoce 18.8.1801.
 • HERVEY Felton, RK, anglický plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • HERWARTH von Bittenfeld Carl Eberhard, RK, pruský generálporučík, 163. promoce 8.8.1864.
 • HESS Heinrich baron, KK, polní zbrojmistr, 157. promoce 26.3.1850.
 • HESS Heinrich rytíř, RK, polní podmaršálek, 150. promoce 19.8.1848.
 • HESSEN und bei Rhein Alexander princ, RK, polní podmaršálek, 158.-159. promoce v období 17.10.1859-21.5.1860.
 • HESSEN-DARMSTADT Emil princ, RK, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • HESSEN-HOMBURG Ferdinand princ, RK, plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • HESSEN-HOMBURG Friedrich dědičný princ, RK, major, 23. promoce 19.12.1790.
 • HESSEN-HOMBURG Friedrich dědičný princ, KK, generál jezdectva, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • HESSEN-HOMBURG Gustav princ, RK, plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • HESSEN-HOMBURG Ludwig princ, RK, pruský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • HESSEN-HOMBURG Philipp princ, RK, generálmajor, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • HILL Viscount Rowland, KK, anglický generál, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • HILL Sir Robert, RK, anglický odplukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • HILLER Johann baron, KK, polní zbrojmistr, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • HILLER Johann von, RK, podplukovník, 15. promoce 15.11.1788.
 • HILMER Joseph von, RK, rytmistr, 71. promoce 28.5.1806.
 • HOCKE Karl von, RK, plukovník, 6. promoce 22.12.1761.
 • HOESSEL von Ehrenfeld Joseph, RK, nadporučík, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • HOFFMANN Georg, RK, nadporučík, 188. promoce 12.10.1921.
 • HOFMANN Oskar, RK, major, 192. promoce 11.12.1925.
 • HOFMANN Peter baron, RK, polní podmaršálek, 180. promoce 17.8.1917.
 • HOHENLOHE-INGELFINGEN Friedrich Karl kníže, RK, podní podmaršálek, 61. promoce 21.11.1799.
 • HOHENLOHE-KIRCHBERG Friedrich Wühelm kníže, RK, major, 6. promoce 22.12.1761.
 • HOHENLOHE-KIRCHBERG Friedrich Wilhelm kníže, KK, polní podmaršálek, 17. promoce 9.10.1789.
 • HOHENLOHE-KIRCHBERG Friedrich Wilhelm kníže, GK, polní zbrojmistr, 25. promoce 31.12.1792.
 • HOHENZOLLERN-HECHINGEN Friedrich Xaver kníže, KK, generál jezdectva, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • HOHENZOLLERN-HECHINGEN Friedrich Xaver hrabě, RK, generálmajor, 51. promoce 29.4.1797.
 • HÖRN Kaspar, RK, hejtman, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • HORTHY von Nagybanya Nikolaus, RK, Linienschiffskapitän, 186. promoce 10.3.1921.
 • HORVATH Anton von, RK, rytmistr, 66. promoce 18.8.1801.
 • HORVATH Imre, RK, podplukovník, 188. promoce 12.10.1921.
 • HORVATH Nikolaus, RK, rytmistr, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • HORVATH-PETRICHEVICH Casimir baron, RK, generálmajor, 23. promoce 19.12.1790.
 • HOSPODARZ Eduard baron, RK, plukovník, 180. promoce 17.8.1917.
 • HOSTE William, RK, anglický námořní kapitán, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • HOTZE Friedrich rytíř, KK, polní podmaršálek, 51. promoce 29.4.1797.
 • HOTZE Friedrich von, RK, generálmajor, 32. promoce 25.10.1793.
 • HRABOVSKY Johann von, RK, major, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • HRANAKY Johann von, RK, hejtman, 66. promoce 18.8.1801.
 • HROMADA Joseph von, RK, nadporučík, 68. promoce 30.4.1802.
 • HUBEL Christian, RK, major, 153. promoce vom 29.6.1849.
 • HUBER Paul, RK, hejtman, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • HUFF Karl von, RK, major a křídelní adjutant, 9. promoce 11.11.1763.
 • HUMBRACHT Alexander August baron, RK, hejtman, 5. promoce 23.1.1760.
 • HUMMEL Ludwig, RK, podplukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • HUNDT Franz baron, RK, nadporučík, 66. promoce 18.8.1801.
 • HUTTEN Philipp Ferdinand baron, RK, plukovník, 13. promoce 19.5.1779.

 

 • INSELT von Gölle Stefan, RK, hejtman, 194. promoce 21.12.1929.
 • ISKRIC Johann, RK, hejtman, 187. promoce 10.6.1921.
 • IVICHICH Simon von, RK, hejtman, 42. promoce 11.5.1796.

 

 • JABLONSKI Joseph, RK, hejtman, 151. promoce 27.11.1848.
 • JAHNUS von Eberstädt Franz Maximilian, baron, RK, plukovník, 1. promoce 7.3.1758.
 • JANECKA Joseph baron, RK, plukovník, 180. promoce 17.8.1917.
 • JANKY von Bulcs Gotthard, RK, plukovník, 189. promoce 27.6.1922.
 • JELLACHICH de Buzim Franz, RK, generálmajor, 54. promoce 6.4.1799.
 • JELLACIC Joseph baron, KK, polní zbrojmistr, 153. promoce 29.6.1849.
 • JETZER August baron, RK, nadporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • JOHN Franz baron, KK, polní podmaršálek, 166.-168. promoce v období 29.8.-4.10.1866-10.2.1870.
 • JOHN Franz von, RK, hejtman, 157. promoce 26.3.1850.
 • JORDAN-ROZWADOWSKI von Groß-Rozwadow Thaddäus, rytíř, RK, generálmajor, 184. promoce 17.8.1918.
 • JOUVE Anton von, RK, rytmistr, 23. promoce 19.12.1790.  
 • JOVANOVIC Stephan baron, RK, polní podmaršálek, 170. promoce 2.5.1879.  
 • JUENGER Vinzenz, RK, rytmistr, 65. promoce 6.12.1800.  
 • JUGENITZ Anton von, RK, nadporučík, 66. promoce 18.8.1801.  
 • JURKOVICH Paul, RK, poručík, 153. promoce 29.6.1849.  

 

 • KAISAROFF ? von, RK, ruský generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • KAKONYI Franz von, RK, rytmistr, 71. promoce 28.5.1806.  
 • KALCHBERG Wilhelm von, RK, hejtmen, 153. promoce 29.6.1849.  
 • KARAICZAY Andreas baron, RK, generálmajor, 19. promoce 21.12.1789.  
 • KARAICZAY Andreas baron, KK, generálmajor, 23. promoce 19.12.1790.
 • KAROLYI von Nagy-Karoly Franz Anton hrabě, RK, generálmajor, 4. promoce 9.1.1759.  
 • KAROVE Ladislaus von, RK, hejtman, 72. promoce 1.3.1808.  
 • KAUTSCH Ignaz von, RK, major, 6. promoce 22.12.1761.  
 • KEESS Bernhard von, RK, major, 61. promoce 21.11.1799.  
 • KEIM Konrad von, RK, plukovník, 24. promoce 19.11.1792.  
 • KEIR William, RK, britský major, 64. promoce 7.11.1800.  
 • KELEMEN Stephan, RK, rytmistr, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • KEMPT Sir James, RK, anglický generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • KEREKES Siegmund von, RK, major, 5. promoce 23.1.1760.  
 • KEUHL Karl baron, RK, plukovník, 12. promoce 15.2.1779.  
 • KIELMANSEGG Alexander hrabě, RK, plukovník, 153. promoce 29.6.1849.
 • KIENMAYER Michael baron, RK, plukovník, 19. promoce 21.12.1789.
 • KIENMAYER Michael baron, KK, generál jezdectva, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.  
 • KINSKY Christian hrabě, RK, major, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.  
 • KINSKY Ferdinand kníže, RK, major, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.  
 • KINSKY Franz Ulrich kníže, RK, generálmajor, 1. promoce 7.3.1758.  
 • KINSKY Franz Ulrich kníže, KK, polní zbrojmistr, 10. promoce 15.10.1765.  
 • KINSKY Joseph hrabě, RK, plukovník, 7. promoce 30.4.1762.  
 • KINSKY Karl hrabě, RK, major, 42. promoce 11.5.1796.  
 • KIRCHNER Hermann, RK, nadporučík, 190. promoce 16.12.1922.  
 • KISS Franz von, RK, podplukovník, 7. promoce 30.4.1762.  
 • KLEBECK Wilhelm baron, KK, polní podmaršálek, 19. promoce 21.12.1789.  
 • KLEBECK Wilhelm von, RK, plukovník, 12. promoce 15.2.1779.  
 • KLEBELSBERG Johann hrabě, RK, generálmajor, 73.-86. promoce v letech 1809-1810. 
 • KLEEFELD von Hnogeck Wenzel Matthias, RK, polní podmaršálek, 9. promoce 11.11.1763.  
 • KLEINERT Friedrich, RK, nadporučík, 158.-159. promoce 17.10.1859-21.5.1860.
 • KLEIST Friedrich hrabě, RK, pruský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • KLEIST von Noilendorf Friedrich hrabě, KK, pruský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816. 
 • KLEMPA Koloman von, RK, major, 187. promoce 10.6.1921.  
 • KLENAU Johann hrabě, RK, podplukovník, 37. promoce 30.10.1795.  
 • KLENAU Johann hrabě, KK, polní podmaršálek, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.   
 • KLOPSTEIN Anton baron, RK, plukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810. 
 • KLÜX Joseph von, RK, pruský generál, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • KNEBEL von Treuenschwert Albert rytíř, RK, generálmajor, 166.-168. promoce v období 29.8.-4.10.1866-10.2.1870.  
 • KNESEVICH von St. Helena Martin, RK, plukovník, 7. promoce 30.4.1762.  
 • KNESEVICH von St. Helena Vinzenz baron, RK, plukovník, 57. promoce 15.5.1799.  
 • KNICANIN Stephan von, RK, srbský generál, 156. promoce 2.9.1849.  
 • KNORRING ? von, RK, ruský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • KOCH Johann Baptist baron, RK, plukovník, 5. promoce 23.l.1760.  
 • KÖVESS von Kövesshaza Hermann baron, KK, polní maršál, 180. promoce 17.8.1917.  
 • KOKORZOWA Franz hrabě, RK, hejtman, 5. promoce 23.1.1760.  
 • KOLLER Franz von, RK, generálmajor, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.  
 • KOLLONITS Max hrabě, RK, major, 23. promoce 19.12.1790.  
 • KOLOWRAT-KRAKOWSKY Johann Kart hrabě, KK, polní podmaršálek, 52. promoce 15.5.1797.  
 • KOLOWRAT-KRAKOWSKY Leopold hrabě, RK, generálmajor, 153. promoce 29.6.1849.  
 • KOLOWRAT-LIEBSTEINSKY Vinzenz hrabě, RK, plukovník, 23. promoce 19.12.1790.  
 • KOLOWRAT-LIEBSTEINSKY Vinzenz hrabě, KK, polní podmaršálek, 66. promoce 18.8.1801.  
 • KOPAL Karl von, RK, plukovník, 151. promoce 27.11.1848.  
 • KOSZTOLANYI Ladislaus baron, RK, plukovník, 19. promoce 21.12.1789.  
 • KRAMMER von Obereck Adam Ferdinand baron, RK, plukovník, 3. promoce 4.12.1758.  
 • KRATOCHVIL von Szent Kereszthegy Karl, RK, plukovník, 194. promoce 21.12.1929.  
 • KRAY de Krajova Paul baron, KK, generálmajor, 34. promoce 7.7.1794.  
 • KRAY de Krajow Paul, RK, plukovník, 19. promoce 21.12.1789.  
 • KROEMER Friedrich, RK, hejtman, 187. promoce 10.6.1921.  
 • KROPFREITER Johann, RK, poručík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • KUHN Franz von, RK, hejtman, 153. promoce 29.6.1849.  
 • KUHN von Kuhnenfeld Franz baron, KK, polní podmaršálek, 166.-168. promoce v období 29.8.-4.10.1866-10.2.1870.  
 • KULNEK Andreas von, RK, plukovník, 19. promoce 21.12.1789.
 • KURZ Laurenz, RK, hejtman, 87. promoce 17.4.1811.  
 • KUSCHNIKOW ? von, RK, ruský plukovník, 60. promoce 23.10.1799.  
 • KUSMANEK von Burgneustädten Hermann, RK, generál pěchoty, 186. promoce 10.3.1921.

 

 • L'AISNE Anton von,RK, podplukovník, 42. promoce 11.5.1796.  
 • LACY Franz Moritz hrabě, GK, polní podmaršálek, 3. promoce 4.12.1758.  
 • LACY-BILLINGARI Wilhelm hrabě, RK, hejtman, 9.  promoce 11.11.1763.  
 • LACZHEGYI Zoltan, RK, poručík, 185. promoce 2.10.1918.  
 • LAKOS Johann Bapt, RK, hejtman, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.  
 • LANFREY Anton von, RK, hejtman, 23. promoce 19.12.1790.  
 • LANGENAU Friedrich von, RK, generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • LANGERON ? hrabě, RK, ruský generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • LANJUS von Wällenburg Karl Ludwig hrabě, RK, plukovník, 9. promoce 11.11.1763.  
 • LASCHANEK Johann Joseph von, RK, rytmistr, 34. promoce 7.7.1794.  
 • LASSGALLNER Johann Karl von, RK, plukovník, 9. promoce 11.11.1763.  
 • LATTERMANN Christoph baron, RK, generálmajor, 55. promoce 7.4.1799.  
 • LAUDON Ernest Alexius baron, RK, generálmajor, 53. promoce 8.7.1797.  
 • LAUDON Gideon Ernst baron, RK, plukovník, 1. promoce 7.3.1758.  
 • LAUDON Gideon Ernst baron, GK, generálmajor, 3. promoce 4.12.1758.  
 • LAUER Franz baron, RK, generálmajor, 19. promoce 21.12.1789.  
 • LAUER Franz baron, KK, generálmajor, 40. promoce 27.11.1795.  
 • LAUER Joseph baron, RK, hejtman, 40. promoce 27.11.1795.  
 • LAXA Wladimir, RK, plukovník, 188. promoce 12.10.1921.  
 • LAZARICH Joseph von, RK, major, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • LE BREUX Michael von, RK, hejtman, 66. promoce 18.8.1801.  
 • LEDERER Ignaz baron, RK, polní podmaršálek, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • LEHAR Anton baron, RK, major, 184. promoce 17.8.1918.  
 • LEHMANN Moritz rytíř, RK, rytmistr, 166.-168. promoce v období 29.8.-4.10.1866-10.2.1870 (posmrtně).  
 • LEININGEN Christian hrabě, RK, plukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.  
 • LEININGEN zu Westerburg August hrabě, RK, major, 71. promoce 28.5.1806.  
 • LENK von Wolfsberg Jakob, RK, nadporučík, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.  
 • LEUBELFINK Friedrich Christian von, RK, plukovník, 5. promoce 23.1.1760.  
 • LEVACHICH Joseph von, RK, plukovník, 66. promoce 18.8.1801.  
 • LEVENEUR von Grünwall Franz Joseph baron, RK, generálmajor, 12. promoce 15.2.1779.  
 • LICKA Wilhelm, RK, nadporučík, 194. promoce 21.12.1929.  
 • LIECHTENBERG Cajetan hrabě, RK, generálmajor, 23. promoce 19.12.1790.  
 • LIECHTENSTEIN Alois kníže, KK, generálmajor, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.  
 • LIECHTENSTEIN Aloys kníže, RK, podplukovník, 66. promoce 18.8.1801.  
 • LIECHTENSTEIN Franz kníže, RK, polní podmaršálek, 157. promoce 26.3.1850. 
 • LIECHTENSTEIN Friedrich kníže, RK, generálmajor, 151. promoce 27.11.1848.  
 • LIECHTENSTEIN Johann kníže, RK, plukovník, 23. promoce 19.12.1790.  
 • LIECHTENSTEIN Johann kníže, KK, generálmajor, 46. promoce 26.9.1796.  
 • LIECHTENSTEIN Johann kníže, GK, polní podmaršálek, 66. promoce 18.8.1801. 
 • LIECHTENSTEIN Moritz kníže, RK, plukovník, 66. promoce 18.8.1801.  
 • LIECHTENSTEIN Wenzel kníže, RK, plukovník a křídelní pobočník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • LINDE von Linden Joseph baron, RK, plukovník, 19. promoce 21.12.1789.  
 • LINDENAU Karl Friedrich von, RK, polní podmaršálek, 67. promoce 5.11.1801.  
 • LIPPA Guido Ferdinand, RK, generálmajor, 66. promoce 18.8.1801.  
 • LIPTHAY Anton von, RK, major, 15. promoce 15.11.1788.  
 • LITZELHOFEN Eduard rytíř, RK, podplukovník, 158.-159. promoce v období 17.10.1859-21.5.1860.  
 • LIUBIBRATICH von Trebinia Hieronymus, RK, plukovník, 7. promoce 30.4.1762. 
 • LOBKOWITZ Joseph kníže, RK, generálmajor, 5. promoce 23.1.1760.  
 • LOCKART Jakob hrabě, RK, major, 6. promoce 22.12.1761.  
 • LODRON Dominik Anton hrabě, RK, rytmistr, 8. promoce 21.10.1762.  
 • LOEPPER Franz von, RK, major, 42. promoce 11.5.1796.  
 • LOEWENHJELM Gustav hrabě, RK, švédský generál, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.  
 • LOEWENSTEIN-WERTHEIM Christian Philipp kníže, GK, polní podmaršálek, 9. promoce 11.11.1763.  
 • LOOZ-CORSWAREM de Nyel Wilhelm Joseph hrabě, RK, rytmistr, 7. promoce 30.4.1762.  
 • LOS RIOS Franz markýz, RK, generálmajor, 1. promoce 7.3.1758.  
 • LOTHRINGEN Karl Eugen princ, KK, polní podmaršálek, 42. promoce 11.5.1796. 
 • LOTHRINGEN Karl vévoda, GK, polní maršál, 1. promoce 7.3.1758.  
 • LOY Matthias von, RK, rytmistr, 66. promoce 18.8.1801.  
 • LUEDERS Alexander von, KK, ruský generál pěchoty, 155. promoce 22.8.1849. 
 • LUETZOW Friedrich baron, RK, rytmistr, 66. promoce 18.8.1801.  
 • LUKACHICH von Somorja Geza baron, RK, generálmajor, 180. promoce 17.8.1917.  
 • LUSIGNAN Franz Joseph markýz, RK, podplukovník, 23. promoce 19.12.1790.  
 • LUSZENSKY Franz baron, RK, rytmistr, 68. promoce 30.4.1802.  
 • LUTSCHOUNIG Josef baron, RK, podplukovník, 180. promoce 17.8.1917.  
 • LUTZ Peter von, RK, plukovník, 66. promoce 18.8.1801.

 

 • MAC BRADY Jakob Bernhard, RK, hejtman, 8. promoce 21.10.1762.
 • MACDONELL Sir James, RK, anglický odplukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • MACK von Leiberich Karl baron, RK, plukovník, 19. promoce 21.12.1789.
 • MACKENSEN August von, GK, pruský generál-polní maršál, 183. promoce 26.3.1918.
 • MACQUIRE Johann Sigismund hrabě, GK, polní podmaršálek, 5. promoce 23.1.1760.
 • MAGDEBURG Friedrich baron, RK, hejtman, 73.- 86. promoce v letech 1809-1810.
 • MAHONY Wilhelm hrabě, RK, major, 23. promoce 19.12.1790.
 • MAMULA Lazarus von, RK, plukovník, 153. promoce 29.6.1849.
 • MANFRONI von Manfort Moritz, RK, korvetní kapitán, 166.-168. promoce v období 29.8.-4.10.1866-10.2.1870.
 • MANSTEIN Albrecht Ehrenreich Gustav von, RK, pruský generálporučík, 163. promoce 8.8.1864.
 • MARCANT Michael von, RK, podplukovník, 68. promoce 30.4.1802.
 • MARETICH Gideon, RK, podplukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • MARIASSY Andreas baron, RK, generálmajor, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • MAROEVICH Johann von, RK, hejtman, 87. promoce 17.4.1811.
 • MAROICIC di Madonna del Monte Joseph baron, KK, polní podmaršálek, 166.-168. promoce v období 29.8.-4.10.1866-10.2.1870.
 • MAROICIC Joseph von, RK, major, 153. promoce 29.6.1849.
 • MARSCHALL von Biberstein Ernst Dietrich baron, GK, polní zbrojmistr, 3. promoce 4.12.1758.
 • MARTINI Joseph von, RK, plukovník, 153. promoce 29.6.1849.
 • MARTINICH Franz von, RK, podplukovník, 153. promoce 29.6.1849.
 • MARTONITZ Andreas von, RK, hejtman, 23. promoce 19.12.1790.
 • MARTYN Peter, RK, rytmistr, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • MATHEIS Franz, RK, nadporučík, 185. promoce 2.10.1918.
 • MAURICH Friedrich, RK, hejtman, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • MAUROY de Merville Franz baron, KK, polní podmaršálek, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • MAUROY von Merville Franz, RK, podplukovník, 66. promoce 18.8.1801.
 • MAYER Johann, RK, major, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • MAYER Joseph, RK, generálmajor, 73.-86. promotion v letech 1809-1810.
 • MAYER von Heldensfeld Anton, RK, plukovník, 66. promoce 18.8.1801.
 • MAYER von Löwenschwerdt Franz, RK, major, 151. promoce 27.11.1848.
 • MAYERHOFER Ferdinand von, RK, generálmajor, 153. promoce 29.6.1849.
 • MECKLENBURG-STRELITZ Karl princ, RK, pruský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • MECSERY Daniel baron, KK, generálmajor, 72. promoce 1.3.1808.
 • MECSERY Daniel von, RK, rytmistr, 42. promoce 11.5.1796.
 • MECSERY Johann Karl baron, RK, plukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • MELAS Michael von, KK, generál jezdectva, 57. promoce 15.5.1799.
 • MENGEN Karl baron, RK, plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • MENGEN Wilhelm baron, RK, rytmistr, 72. promoce 1.3.1808.
 • MENSDORFF-POUILLY Alexander hrabě, RK, plukovník, 157. promoce 26.3.1850.
 • MENSDORFF-POUILLY Emanuel hrabě, RK, podplukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • MERTEN Eduard šlechtic, RK, plukovník, 193. promoce 25.10.1927.
 • MERVELDT Max hrabě, RK, plukovník, 34. promoce 7.7.1794.
 • MESKO de Felso-Kubiny Joseph baron, KK, generálmajor, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • MESKO Joseph von, RK, major, 66. promoce 18.8.1801.
 • MESZAROS de Szoboszio Johann, KK, polní podmaršálek, 42. promoce 11.5.1796.
 • MESZAROS Johann von, RK, generálmajor, 32. promoce 25.10.1793.
 • MESZENA Johann, RK, nadporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • METTELET Anatol, RK, podplukovník, 188. promoce 12.10.1921.
 • METZ von Spondalunga Rudolf rytíř, RK, generálmajor, 186. promoce 10.3.1921.
 • METZGER Josef, RK, polní podmaršálek, 193. promoce 25.10.1927.
 • MIER Adam hrabě, RK, major, 66. promoce 18.8.1801.
 • MIKOWINY von Breznobanya Ludwig, RK, generálmajor, 23. promoce 19.12.1790.
 • MILORADOWITSCH ? von, KK, ruský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • MILUTINOVICH Theodor von, RK, plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • MITTERSTILLER Simon, RK, major, 3. promoce 4.12.1758.
 • MOHR Johann baron, RK, plukovník, 70. promoce 22.1.1806.
 • MOHR Karl Christoph Gottlob vonRKHauptmann8.Promotion vom 21.10.1762.
 • MOLL Anton baron, RK, hejtman, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • MOLTKE Helmuth von, KK, pruský generálplukovník, 171. promoce 27.8.1914.
 • MONTENUOVO Wilhelm hrabě, RK, generálmajor, 157. promoce 26.3.1850.
 • MONTFLEURY Ludwig von, RK, nadporučík, 66. promoce 18.8.1801.
 • MONTLUISANT Bruno baron, RK, plukovník, 166.-168. promoce v období 29.8.-4.10.1866-10.2.1870.
 • MONTLUISANT Johann rytíř, RK, nadporučík, 71. promoce 28.5.1806.
 • MORBERTH Johann von, RK, podplukovník, 66. promoce 18.8.1801.
 • MORESBY Fairfax, RK, anglický námořní kapitán, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • MORITZ Johann, RK, nadporučík, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • MORZIN Ferdinand hrabě, RK, plukovník, 42. promoce 11.5.1796.
 • MUEFFLING ? von, RK, pruský generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • MUELLER Richard, RK, generálmajor, 186. promoce 10.3.1921.
 • MUELLER Rudolf, RK, generálmajor, 187. promoce 10.6.1921.
 • MUELLER von Mühlenkampf Johann Erhard von, RK, rytmistr, 42. promoce 11.5.1796.
 • MUNKACSY Joseph von, RK, hejtman, 48. promoce 20.l.1797.
 • MURMANN Georg, RK, major, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • MURRAY de Melgum Joseph Jakob hrabě, RK, plukovník, 5. promoce 23.1.1760.
 • MYLIUS Anton Ulrich von, RK, poručík, 6. promoce 22.12.1761.
 • MYLIUS Friedrich baron, RK, nadporučík, 72. promoce 1.3.1808.

 

 • NADASDY auf Fogaras Franz hrabě, GK, generál jezdectva, 1. promoce 7.3.1758.
 • NAGY Paul von, RK, generálmajor, 184. promoce 17.8.1918.
 • NAGY von Felso-Eor Franz von, RK, plukovník, 42. promoce 11.5.1796.
 • NANGLE Franz baron, RK, hejtman, 7. promoce 30.4.1762.
 • NAPIER Sir Charles, RK, anglický komodor, 148. promoce 18.1.1841.
 • NASSAU-USINGEN Friedrich August kníže, RK, plukovník, 9. promoce 11.11.1763.
 • NAUENDORF Friedrich August hrabě, KK, generálmajor, 41. promoce 18.12.1795.
 • NAUENDORF Friedrich baron, RK, major, 13. promoce 19.5.1779.
 • NEDECZKY Anton von, RK, rytmistr, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • NEIPPERG Adam hrabě, RK, hejtman, 66. promoce 18.8.1801.
 • NEIPPERG Adam hrabě, KK, polní podmaršálek, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • NESSLINGER von und zu Schelgengraben Joseph Anton baron, RK, nadporučík, 34. promoce 7.7.1794.
 • NESSLINGER von und zu Schelgengraben Wenzel, RK, hejtman, 15. promoce 15.11.1788.
 • NESZMERY Franz baron, RK, hejtman, 19. promoce 21.12.1789.
 • NEU Andreas von, RK, generálmajor, 39. promoce 11.11.1795.
 • NEUBAUER Gustav Adolph, RK, hejtman, 158.-159. promoce v období 17.10.1859-21.5.1860.
 • NEUGEBAUER Franz Ludwig von, RK, major a křídelní adjutant, 9. promoce 11.11.1763.
 • NEUSSER Karl, RK, hejtman, 189. promoce 27.6.1922.
 • NIMPTSCH Joseph hrabě, RK, generálmajor, 66. promoce 18.8.1801.
 • NOBILI Johann hrabě, RK, major, 34. promoce 7.7.1794.
 • NORDMAN Armand von, RK, generálmajor, 71. promoce 28.5.1806.
 • NORMANN Ernst baron, RK, major, 3. promoce 4.12.1758.
 • NOSTITZ August hrabě, RK, pruský major, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • NOSTITZ Hermann hrabě, RK, plukovník, 157. promoce 26.3.1850.
 • NOSTITZ Johann hrabě, KK, polní podmaršálek, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • NOVAK Joseph von,  RK, major, 71. promoce 28.5.1806.
 • NOVAK von Arienti Guido baron, RK, generálmajor, 180. promoce 17.8.1917.
 • NUGENT Laval hrabě, RK, hejtman, 66. promoce 18.8.1801.
 • NUGENT Laval hrabě, KK, generálmajor, 88.-144. promotice v letech 1813-1816.
 • NUGENT-WESTENRATH Jakob Robert hrabě, RK, generálmajor, 9. promoce 11.11.1763.

 

 • O'BRIEN Johann baron, RK, podplukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • O'DONELL Heinrich hrabě, RK, major, 7. promoce 30.4.1762.
 • O'DONELL Johann hrabě, RK, polní podmaršálek, 9. promoce 11.11.1763.
 • O'DONELL Karl hrabě, GK, generál jezdectva, 6. promoce 22.12.1761.
 • O'KELLY Wilhelm hrabě, RK, polní podmaršálek, 5. promoce 23.1.1760.
 • O'KELLY Wilhelm hrabě, KK, polní zbrojmistr, 10. promoce 15.10.1765.
 • O'MULRIAN Jakob Patricius, RK, podplukovník, 8. promoce 21.10.1762.
 • O'REILLY Andreas hrabě, RK, generálmajor, 66. promoce 18.8.1801.
 • O'REILLY Andreas hrabě, KK, polní podmaršálek, 71. promoce 28.5.1806.
 • OBERDORF Ernst von, RK, major, 66. promoce 18.8.1801.
 • OBERGUGGENBERGER Dr.Viktor, RK, poručík, 195. promoce 3.10.1931.
 • OCSKAY von Ocska Joseph von, RK, plukovník, 19. promoce 21.12.1789.
 • OESTERREICH Albrecht arcivévoda, KK, polní podmaršálek, 153. promoce 29.6.1849.
 • OESTERREICH Albrecht arcivévoda, GK, polní maršál, 166.-168. promoce v období 29.8.-14.10.1866-10.2.1870.
 • OESTERREICH Eugen arcivévoda, GK, polní maršál, 173. promoce 15.1.1917.
 • OESTERREICH Ferdinand d'Este arcivévoda, RK, polní podmaršálek, 66. promoce 18.8.1801.
 • OESTERREICH Franz arcivévoda, GK, 23. promoce 19.12.1790.
 • OESTERREICH Friedrich arcivévoda, RK, plukovník a kapitán, 147. promoce 25.10.1840.
 • OESTERREICH Friedrich arcivévoda, GK, polní maršál, 172. promoce 25.11.1916.
 • OESTERREICH Großherzog von Toscana Leopold arcivévoda, GK, polní maršál, 10. promoce 15.10.1765.
 • OESTERREICH Johann Bapt. arcivévoda, KK, generál jezdectva, 70. promoce 22.1.1806.
 • OESTERREICH Johann Bapt. arcivévoda, GK, generál jezdectva, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • OESTERREICH Joseph arcivévoda, KK, generálplukovník, 180. promoce 17.8.1917.
 • OESTERREICH Karl I. císař, GK, velitel Edelweißkorps, 174. promoce 7.1.1917.
 • OESTERREICH Karl Ludwig arcivévoda, GK, generálmajor, 26. promoce 1.4.1793.
 • OLGYAY Balthasar von, RK, rytmistr, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • OLIVIER de la Trebia Ludwig, RK, hejtman, 58. promoce 13.10.1799.
 • ORANIEN ? princ, KK, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • ORANIEN und Nassau-Dietz Friedrich Wilhelm Georg princ, RK, generálmajor, 48. promoce 20.l.1797.
 • ORESKOVICH Peter von, RK, nadporučík, 36. promoce 11.10.1795.
 • ORESKOVICH Thomas von, RK, major, 12. promoce 15.2.1779.
 • ORLANDINI Franz hrabě, RK, hejtman, 23. promoce 19.12.1790.
 • ORLOFF Denisow hrabě, RK, ruský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • OSAROFFSKY ? hrabě, RK, ruský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • OST Joseph, RK, hejtman, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • OSTERMANN-TOLSTOY Alexander hrabě, KK, ruský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • OTT von Batorkez Karl, RK, plukovník, 23. promoce 19.12.1790.
 • OTT von Batorkez Karl Peter, KK, polní podmaršálek, 58. promoce 13.10.1799.
 • OTTER Gustav baron, RK, švédský plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • OTTINGER Franz von, RK, polní podmaršálek, 153.Promotion vom 29.6.1849.
 • OTTO Rudolph rytíř, RK, polní podmaršálek, 33. promoce 25.5.1794.
 • OUVAROFF ? von, RK, ruský generálporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.

 

 • PAAR Johann Bapt. hrabě, RK, plukovník a křídelní adjutant, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PAAR Johann Karl hrabě, RK, plukovník, 66. promoce 18.8.1801.
 • PABLICZEK Joseph von, RK, hejtman, 8. promoce 21.10.1762.
 • PACKENY Friedrich von, RK. major 157. promoce 26.3.1850.
 • PAHLEN ? Graf van der, RK, ruský generál poručík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PALLAVICINI-CENTURIONI Karl Marquis, RK, generálmajor, 12. promoce 15.2.1779.
 • PANUTINE Nikolaus von, RK, ruský generál poručík, 155. promoce 22.8.1849.
 • PAPP Ludwig von, RK, podplukovník, 66. promoce 18.8.1801.
 • PAPPENHEIM Karl Theodor hrabě a pán na, RK, bavorský generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PASETTI von Friedenburg Florian Baron, RK, plukovník, 193. promoce 25.10.1927.
 • PASKEWITSCH kníže von Warschau, hrabě von Eriwan Iwan Fedorowitsch, GK, ruský a c.a k. polní maršál, 155. promoce 22.8.1849.
 • PASZTHORY Melchior von, RK, hejtman, 68. promoce 30.4.1802.
 • PAULINY Michael von, RK, rytmistr, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PAUMGARTTEN Johann von, RK, podplukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • PAUR zu Traut Joseph von, RK, major, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PAWLOWSKY von Rosenfeld Wenzel, RK, podplukovník, 5. promoce 23.1.1760.
 • PEHARNIK von Hotkovich Daniel Baron, RK, generálmajor, 23. promoce 19.12.1790.
 • PEJACSEVICH Anton hrabě, RK, plukovník, 23. promoce 19.12.1790.
 • PELLATI de la Tour Franz hrabě, RK, hejtman, 19. promoce 21.12.1789.
 • PELLEGRINI Karl Clemens hrabě, RK, plukovník, 3. promoce 4.12.1758.
 • PELLEGRINI Karl Clemens hrabě, GK, polní maršál, 18. promoce 12.10.1789.
 • PELLEGRINI Karl hrabě, KK, generálmajor, 10. promoce 15.10.1765.
 • PENZENETER von Penzenstein Johann Baron, KK, polní podmaršálek, 34. promoce 7.7.1794.
 • PERCZEL von Bonyhad Karl, RK, hejtman, 40. promoce 27.11.1795.
 • PERGEN Ludwig hrabě, RK, generálmajor, 153. promoce 29.6.1849.
 • PERZINA Anton von, RK, nadporučík, 13. promoce 19.5.1779.
 • PESLER Ignaz von, RK, major, 34. promoce 7.7.1794.
 • PESTIAUX Johann von, RK, hejtman, 66. promoce 18.8.1801.
 • PETER Franz, RK, podplukovník, 186. promoce 10.3.1921.
 • PETRICEVIC Georg, RK, hejtman, 188. promoce 12.10.1921.
 • PETROVSKY Franz von, RK, plukovník, 7. promoce 30.4.1762.
 • PETZ Anton von, RK, kontraadmirál, 166.-168. promoce v období 29.8.-4.10.1866 až 10.2.1870.
 • PFISTER Joseph, RK, nadporučík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PFLANZER-BALTIN Karl Baron, KK, generál plukovník, 185-188. promoce v období 2.10.1918-12.10.1921.
 • PFLUEGER von Lindenfels Philipp, RK, generálmajor, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PFORZHEIM Philipp Karl Baron, RK, plukovník, 23. promoce 19.12.1790.
 • PHILIPPI Johann, RK, poručík, 88.-144. promotion v letech 1813-1816.
 • PHILIPPOVIC von Philippsberg Joseph Baron, KK, polní zbrojmistr, 170. promoce 2.5.1879.
 • PIACSECK Karl Christoph von, RK, major, 19. promoce 21.12.1789.
 • PIELSTICKER Ludwig rytíř, RK, podplukovník, 166.-168. promoce v období 29.8.-4.10.1866 až 10.2.1870.
 • PILLEPIC von Lippahora Rudolf, RK, plukovník-brigadier, 186. promoce 10.3.1921.
 • PIRET de Bihain Eugen Baron, RK, generálmajor, 166.-168. promoce v období 29.8.-4.10.1866 až 10.2.1870.
 • PIRINGER Matthias von, RK, nadporučík, 23. promoce 19.12.1790.
 • PIRQUET Anton Baron, RK, hejtman, 151. promoce 27.11.1848.
 • PIRQUET Peter von, RK, kapitán-poručík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PITTEL Christoph, RK, hejtman, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PITTEL Heinrich Baron, RK, plukovník, 170. promoce 2.5.1879.
 • PIZA Peter Franz von, RK, major, 9. promoce 11.11.1763.
 • PLAECHEL Anton von, RK, nadporučík, 66. promoce 18.8.1801.
 • PLATOW ? hrabě, RK, ruský general en Chef, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PLETZGER Adam von, RK, rytmistr, 42. promoce 11.5.1796.
 • PLUNKETT Thomas Baron, RK, generálmajor, 3. promoce 4.12.1758.
 • POCKLINGTON Robert, RK, britský major, 64. promoce 7.11.1800.
 • PONIATOWSKY Andreas hrabě, RK, podplukovník, l. promoce 7.3.1758.
 • PONIATOWSKY Andreas hrabě, KK, polní podmaršálek, 10. promoce 15.10.1765.
 • PONSONBY Frederick, RK, anglický plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • POPOVICI Konstantin, RK, major, 187. promoce 10.6.1921.
 • POPPR Emil, RK, poručík, 189. promoce 27.6.1922.
 • PORTNER Leopold Baron, RK, plukovník, 73.-86. promoce v letech 1809-1810.
 • PORUBSKY David, RK, major, 87. promoce 17.4.1811.
 • POSZTREHOWSKY von Millenburg Franz, RK, generálmajor, 66. promoce 18.8.1801.
 • POTEMKIN Jacob Alexeevich kníže, RK, ruský generál poručík, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • POTIER des Echelles Leopold rytíř, RK, hejtman, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • POTT Gustav von, RK, generálmajor, 157. promoce 26.3.1850.
 • PREISS Johann von, RK, generálmajor, 6. promoce 22.12.1761.
 • PREUSSEN August princ, RK, pruský generál, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PREUSSEN Friedrich Carl princ, KK, pruský generál jezdectva, 162. promoce 16.4.1864.
 • PREUSSEN Friedrich Wilhelm III. král, RK ?, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PREUSSEN Friedrich Wilhelm korunní princ, RK ?, 162. promoce 16.4.1864.
 • PREUSSEN Wilhelm II. král a Německý císař, GK, 171. promoce 27.8.1914.
 • PREUSSEN Wilhelm princ, KK ?, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PREUSSEN Wilhelm princ, RK, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PROCHASKA Adolph, RK, plukovník, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PROCHASKA Emil baron, RK, hejtman, 180. promoce 17.8.1917.
 • PROCHASKA Johann von, RK, major 42. promoce 11.5.1796.
 • PROCHASKA Joseph von, RK, podplukovník, 66. promoce 18.8.1801.
 • PROCHAZKA Robert baron, RK, major, 180. promoce 17.8.1917.
 • PROKOSCH Anton, RK, nadporučík, 158.-159. promoce v období 17.10.1859/21.5.1860.
 • PRUGGLACH Karl baron, RK, generálmajor, 23. promoce 19.12.1790.
 • PUCHNER Anton, RK, rytmistr, 88.-144. promoce v letech 1813-1816.
 • PUCHNER Anton baron, KK, generál jezdectva, 153. promoce 29.6.1849.
 • PUGNETTI Rudolph baron, RK, plukovník, 5. promoce 23.1.1760.
 • PULSZKY von Csefaiva Ferdinand, RK, hejtman, 42. promoce 11.5.1796.
 • PULZ Ludwig, RK, generálmajor, 166.-168. promoce v období 29.8.-4.10.1866 až 10.2.1870.
 • PURCELL Johann Baptist baron, RK, rytmistr, 5. promoce 23.1.1760.
 • PUTTET Karl von, RK, major, 12. promoce 15.2.1779.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: heraldikaerby

Štítky: Řád-Marie-Terezie, erb, heraldika, erby-české-šlechty, rodové-erby, světová-válka, wappen

Sponzoruje: http://www.slevyzbozi.com/