Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 45All time: 214971

Nadpřirozené bytosti, monstra a bájní tvorové

Nadpřirozené bytosti, monstra a bájní tvorové provázejí lidstvo již od nepaměti. I v heraldice se setkáváme se znaky, ve kterých jsou zobrazeni podivní a v běžné přírodě se nevyskytující bytosti či zvířata. Jejich původ je leckdy zahalen tajemstvím, přesto však má mnoho lidí tendenci považovat většinu heraldických nestvůr za typické výplody ducha středověkých heroldů, i když se vinou jako červená nit celými lidskými dějinami.

„Heraldika jest nauka, obsahující souhrn základních pravidel a zvyklostí, dle nichž znaky tvořeny býti mají a učící, kterak je popisovati a určovati“, napsal koncem 19. století jeden z našich největších českých znalců heraldiky, Vojtěch rytíř Král z Dobré Vody. Ve starých dobách heroldi ovládali umění heraldické teorie a zároveň dovedli i znaky kreslit. Díky autorské invenci těchto lidí dnes vše, co klademe do štítu nazýváme erbovními či znakovými znameními nebo figurami. Tyto figury se dělí zásadně na dvě skupiny:

1. na heroltské figury, které štít dělí čarami na pole různého geometrického tvaru.

2. na obecné figury, jež jsou heraldicky stylizované postavy, zvířata, rostliny nebo předměty.

 

Figury obecné se dále dělí na přirozené, nadpřirozené a umělé. Díky omezenému prostoru vybereme z celého heraldického systému, jen pro tuto příležitost, figury nadpřirozené, které se dále dělí na bytosti vyšší (např. Bůh Otec, světci, světice, andělé, pohanská božstva apod.), obludy a nestvůry (složené z lidského a zvířecího těla nebo složené ze dvou a více zvířecích částí) a nakonec bájná zvířata (např. jednorožec, gryf, pegas, fénix, různé druhy draků, panter apod). V jednotlivých pojednáních se pokusíme ukázat jak středověcí i novodobí heroldi a autoři knih o heraldice byli ovlivněni Biblí, klasickými antickými spisovateli jako byli Herodotos, Aristoteles či Plinius Starší a křesťanskými autory, z nichž je třeba jmenovat sv. Ambrože či Isidora ze Sevilly.

Jak jsem se již zmínil většina lidí se domnívá, že bájné nestvůry a monstra jsou nedílnou součástí heraldiky již od jejího počátku, my si však ukážeme, že jen velmi málo z těchto tvorů našlo uplatnění na štítech, či výzbroji jako odznaky nebo klenoty před 14. stoletím. Zatímco heraldická představivost nalezla výraz v každém aspektu heraldických kreseb, bohatá fantazie dnes z velké části neznámých osob-heroldů je nejsnadněji pozorovatelná ve fantastických představách vycházejících z lidských bytostí, zvířat či dokonce rostlin. Tito tvorové, nejen díky užití v heraldice, hluboce zapustili kořeny ve všech evropských mytologiích a svou podobou se zapsaly do povědomí a tradic celého křesťanského světa.   

Dnes, kdy kromě oficiální heraldiky, která je pěstována prakticky ve všech zemích Evropy majících historické tradice vycházející ze středověkého světa vzešlého z trosek antiky ve spojení s keltskými a germánskými tradicemi a jejich bývalých koloniích, existuje mnoho nevládních organizací, které založili lidé mající zájem o evropskou středověkou kulturu a životní styl. Součástí těchto zájmových společností je i neoficiální heraldika s množstvím fantastických bytostí, jejichž vzhled není vázán žádnými konvencemi a stojí jen na fantazii jejich tvůrců. Tato heraldika zaznamenává ve světě, který je obalen internetovou sítí, nebývalý rozmach.

Ponořme se nyní do světa nadpřirozených bytostí, monster a bájných tvorů tak jak je nám zanechali naši předkové v české, moravské a slezské heraldice, poučme se postupy renesančních heroldů, kteří vymysleli dodnes používané heraldické obludy. Nechme se inspirovat jejich imaginací tak, aby naše současná heraldika byla tvořivá, inovativní, barevná, aby se neutopila v klišé a opakování starých chyb.

Alerion

Alce-Elk

Allocamellus

Alphyn

Amfiptéra

Amfisbéna

Anděl

Antilopa (heraldická)

Apres

Badwyn

Bars

Bazilišek

Bobr (okřídlený)

Bonacon

Boreyne

Býk

Calopus, Catwolf

Calygreyhound

Camelopard, Camelopardel

Caretyne

Dikobraz

Divý muž, divá žena

Drak

Egrentyne

Enfield

Fénix

Gamelyon

Geryon

Gryf

Guivre

Harpyje

Hydra

Cherub

Chiméra

Janova hlava

Jednorožec

Jelen

Kelpie

Kentaur, Sagittarius

Kerastes

Kerberos

Klokan

Kohout

Koza, kozel

Kůň

Lamia

Lev

Liška

Mandragora

Mantichora, mantygre, satyral

Medvěd

Merleta

Midas

Mořská panna, siréna, meluzína

Mořský muž, Triton

Musimon

Nebek

Opinicus

Orel, orlice

Panter

Pantheon

Pegas

Pes

Ryba

Salamandr

Saň

Satyr

Seraf

Sfinga

Tele

Tragopan

Trogodice

Tygr (heraldický)

Velbloud

Vepř

Vlk

Vlkodlak

Yale

Ypotryll

Zajíc

beze jména

 

 

 

Autor: heraldikaerby