Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 39All time: 214965

Licence stránek

Copyright

  • Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti Shopping net Praha s.r.o. jsou chráněny ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, který je součástí soukromého práva a upravuje práva autora k jeho autorskému dílu. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách společnosti Shopping net Praha s.r.o. uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob souvisejícími s právem autorským (práva výkonného umělce, výrobce zvukového záznamu, výrobce zvukově obrazového záznamu, právo rozhlasového a televizního vysílatele a právo nakladatele). Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
  • Jakákoli část webových stránek společnosti Shopping net Praha s.r.o.(zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být třetími osobami kopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách informace pro tisk.Pokud jsou kopírovány obrázky je nutné uvést odkaz 

Zdroj : http://www.shopping-net-praha.com/

 

 

Licence Creative Commons
Heraldika erby, jehož autorem je shopping net praha s.r.o, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: http://www.heraldika-erby.com/
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: http://www.heraldika-erby.com/?cz_licence-stranek,126.