Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 49All time: 215091

Heraldická-znamení-Calopus

Calopus (Casosus, chatloup, catwolf nebo Aptaleon) je dalším z monster jež bylo poprvé zobrazeno v anglické heraldice na počátku 16. století. Původ Calopa musíme hledat v mýtech starověké Babylonie, ve kterých se vyskytuje bájné zvíře zvané Aptaleon. Podle tradice to byla babylonská koza se zubatými rohy, jejichž pomocí mohla kácet stromy. 

Tento tvor se pravděpodobně přenesl ze starověkých orientálních mýtů do středověké heraldické tvorby s pověstí obávaného a divokého dravce. Bojovník nesoucí na svém štítě zobrazení Calopa doufal, že pohled na toto monstrum zaseje strach do myslí nepřátel.

19. června 1513 Thomas Wriothesley, král erbů zv. Podvazek (Garter King of Arms) a John Young, král erbů Norroy (Noroy King of Arms) udělili Siru Godfreyovi Foljambemu z Waltonu, z hrabství Derby k jeho prastarému rodovému erbu druhý klenot, blason: Calopus v chůzi zlato-černě čtvrcený, rohy čtvrceny stejně (Sir B. Burke, The General Armory ..., s.364, London 1984).

V knize standart (Book of Standards) sepsané krátce po tomto datu tato nestvůra nese rodovou zástavu Foljambů (Krásný exemplář Calopa je na náhrobku Sira Godfreye Foljamba (+1529) v kostele v Chesterfieldu, hr. Derby). U malby je vysvětlující nápis „Caleps, Chatloup or Catwolfe“, rovněž je uveden popis monstra, které je vylíčeno jako tělo, tlapy a ocas vlka, hlava kočky a na hlavě zoubkované rohy.

Sir Godfrey Foljambe pocházel z velmi staré anglické rodiny usedlé již od 13. století v hrabství Derby. Narodil se 27. března 1472 a sloužil králi Jindřichu VIII. jako sheriff hrabství Derby. Roku 1513 získal, jak již bylo řečeno, královský majestát, kterým byly uděleni štítonoši a druhý klenot, “... une Calopus, autrement dit Chatloup, de Or et de Sables esquartelées, les cornes aussi esquartelées” (Collecteanea topographica et heraldica, Vol. I., London 1834, s. 91-111, 333-361, Collecteanea topographica et heraldica, Vol. II., London 1835, s. 68-90. Excerpta Historica or Illustrations of english History, London 1833, s. 50-63, 163-170).

 I následující erbovní list Thomase Hawleye, krále erbů zv. Clarenceaux, z roku 1553 udělený Thomasi Cathornemu popisuje mimo jiné i klenot se stojícím Calopem, blason: Štít červený se stříbrným trnitým břevnem a na něm tři větvičky hlohu (hawthorn) v jejich přirozené barvě, provázené třemi stříbrnými hlavami Calopa (thre caluppus hedds silver horned gold) se zlatými rohy. Jako klenot je na kolčí přilbě se zlato-modrou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly, stojící čelně hledící Calopus v přirozené barvě se zlatými rohy držící v pravé přední tlapě zelenou větvičku hlohu (Faksimile erbovního listu je uveřejněno v P. Gwyn-Jones, The Art of Heraldry: Origins, Symbols, and designs, Barnes a. Noble, New York 1998).

Autor: heraldikaerby

Štítky: Calopus, catwolf, chatloup, aptaleon, heraldická-monstra, heraldická-znamení, erby-české-šlechty

Sponzoruje: http://www.furminator-shop.cz/domains/furminator-shop.cz/