Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 40All time: 214966

Heraldická-znamení-Bars

Ruská heraldika je pro mnohé čtenáře velmi exotickou záležitostí především díky přetržené historii v období let 1917-1990. I v symbolice carské říše, kterou upravil do podoby západoevropské heraldické tradice car Petr Veliký se nachází monstrum-zvíře, na které mají autoři nejednotný názor.

Je velmi problematické jak figuru zvanou Bars popsat. Jedná se o zvíře, které vychází z kočkovité šelmy, bývá zobrazován jako rys, ale nemá špičaté uši se štětičkami, ocas má lví. 

Bars je znám především ze znaku města Pskova a v poslední době zdobí i erb Pskovské oblasti. První zprávy o erbu města jsou z roku 1626, kdy v knize zv. „Soupis všech státních pečetí“ je napsáno: „Pečeť Pskova: Bars, pod barsem půda“.  

Z tohoto popisu pečetě nelze bez znalosti ruské mytologie říci jak uvedené zvíře vypadá. Zdá se, ža ani sami Rusové neměli ve vzhledu Barse příliš jasno neboť roku 1666 při popisu nově vzniklého erbu cara Alexeje Michailoviče je poznámka, že „pečeť pskovská a na ní běžící rys“.

V roce 1672 v Tituláři je uveden popis erbu města již tak jak jej známe v dnešní době, tedy i s žehnající rukou vynikající z oblaku na horní straně štítu. V této podobě byl městu erb potvrzen 28. května 1781 a 13. listopadu 1992 byla přijata současná verze.

Na moderním vyobrazení je vidět, že bars je kočkovitá šelma mající težko popsatelnou hlavu, tělo leoparda a ocas lva, bývá zobrazován v tzv. přirozené barvě. 8. prosince 1856 se stejný erb stal i heraldickým symbolem Pskovské oblasti.

Ruská rodová heraldika se v mnohém liší od heraldiky západoevropské, ale v erbu hrabat Rumjancevů je jeden ze štítonošů právě Bars. Rumjancevové jsou prastará ruská šlechta, která svůj původ odvozuje od Vasilije Rumjanceva, bojara novgorodského.

15. června 1744 byl Alexandr Ivanovič Rumjancev za své zásluhy ve vojenské a civilní službě povýšen na hraběte Ruské říše a byl mu udělen erb, kde se jako jeden ze štítonošů objevil i Bars. Syn předešlého hrabě Petr Alexandrovič, ruský polní maršál dostal za své vítězství nad tureckými vojsky čestné jméno Rumjancev-Zadunajský.

Blason: Štít červeno-modře čtvrcený se zlatým srdečním štítkem a na něm černý dvouhlavý orel zobrazený tak, že z horní hrany štítku vyniká spodní polovina orla a z dolní hrany štítku vyniká horní polovina orla. 1.-4. pole stříbrný kyrys, 2.-3. pole stylizovaný zlatý strom stojící na zlatém pahorku. Na štítě je posazena hodnostní koruna ruských hrabat. Klenot, na hraběcí korunkou korunované turnajské přilbě s červeno-modro-černými přikrývadly podšitými zlatě, je obrněné rameno v dlani svírající meč mezi složenými černými orlími křídly. Štítonoši jsou lev a bars čelně hledící oba v přir. barvách. Heslo: NON SOLUM ARMIS (nejen zbraněmi) .

 

Autor: heraldikaerby

Štítky: Bars, heraldická-monstra, heraldická-znamení, erby-měst, rodová-heraldika

 

Sponzoruje: http://www.furminator-shop.cz/domains/furminator-shop.cz/