Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 59All time: 215101

Heraldická-znameni-Amfiptéra

Amfiptéra patří do rodiny draků, kteří žijí pouze ve vzduchu, protože nemají žádné údy kromě křídel, v heraldické terminologii je tímto jménem nazýván okřídlený had. Beze sporu nejznámější amfiptérou je mexický bůh Quetzalcoatl-okřídlený a opeřený had, ten však do heraldiky nepatří. 

Amfiptéra je nikterak rozšířenou heraldickou figurou, ale i přes její vzácnost několik příkladů najdeme, zejména ve Francii (J. B. Rietstap, Armorial général, Tome II., Gouda, s.475, M. Jouffroy d´Eschavannes, Armorial universel, Paris, s. 511), například v erbu rodiny Potier de Seaux, blason: Štít modrý, dvě zlaté amfiptéry a mezi nimi zúžené purpurové kosmé břevno (M. de Courcelles, Histoiregénéalogique et héraldiquedes pairs de France, Tome sixieme, Paris 1826, heslo Potier).

Rovněž bretaňská rodina Potierů držící titul vévody de Tresmes et de Gevres užívá dvě amfiptéry jako štítonoše svého erbu (D. de Mailhol, Dictionnaire historique et héraldique de la Noblesse francaise, Tome Premier, Paris 1895, s. 31) Blason vévodského erbu Reného Potiera, hraběte de Tresmes: Štít čtvrcený s modrým srdečním štítkem a na něm tři zlaté pravé dlaně, modro-stříbrně šachovaný canton (Potier). 1. pole modré se stříbrným kosmým břevnem provázeným dvěmi zlatými amfiptérami (de Baillet), 2. pole zlaté s červenou hlavou štítu, canton Montmorency, jehož první čtvrť je stříbrná s černou hvězdou (d´Aumoy), 3. pole zlaté s červeným křížem, který je provázem šestnácti modrými aleriony (de Montmorency), 4. pole stříbrné s červenou hlavou štítu a na něm modrý lev ve skoku zlatě korunovaný a se zlatou zbrojí (Vendóme). Štítonoši dvě vztyčené zlaté amfiptéry, okolo štítu řád sv. Ducha. Vše položeno na modrý, hermelínem podšitý plášť splývající z koruny francouzských pairů.

Nejrozšířenější užití našla amfiptéra v klenotech, kde ji provázejí další figury např. zlomená kopí nebo tyče. Ve střední Evropě je pravděpodobně nejznámějším erbem s okřídleným hadem znak známého německého renesančního malíře, tiskaře a obchodníka, Lukase Cranacha staršího.

6. ledna 1508 získal Cranach erbovní list, udělený saským kurfiřtem Friedrichem zv. „Moudrý“ jemu samému a jeho manželským potomkům, blason: Štít zlatý s černým vlnícím se a černými netopýřími křídly okřídleným červeně korunovaným hadem držícím v tlamě prsten s rubínem. Klenotem, na kolčí přilbě s černo-zlatými přikrývadly a točenicí spletenou z trní (trnovou korunou), je figura ze štítu. (V. J. Sedlák, Heraldika, roč. XIII. 1980, č. 1, s. 34-5, Jílové u Prahy)

 

Autor: heraldikaerby

Štítky: amfiptéra, heraldická-monstra, rodová-heraldika, erby-měst, heraldická-znamení, wappen

 

Sponzoruje: http://www.mop-rotacni.cz/