Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 40All time: 214966

Heraldická-znamení-Alphyn

Tato podivná nestvůra pravděpodobně související svým poněkud výstředním zjevem s heraldickým tygrem byla původně zobrazována s pařáty orla místo předních nohou, někdy též s předníma nohama zakončenýma paznehty a někdy se všemi čtyřmi tlapami.

V současnosti je tato nepříliš hojně se vyskytující heraldická figura popisována jako monstrum s vlčím tělem s břichem a předníma nohama draka, mající dlouhé špičaté uši, dlouhý tenký jazyk a zauzlovaný ocas (paradoxně se heraldická nestvůra proměnila díky americkým filmařům v seriálovou chlupatou postavičku zvanou Alf, kterou mohou sledovat v televizi i české děti).

Alphyn byl ve středověkých bestiářích a heraldických pojednáních neznámá figura, jeho jméno se někdy psalo ALFIN a vzniklo transkripcí ze starofrancouzštiny, do které se dostalo z jazyka španělských Maurů, arabštiny, kde slovo „al fil“ – slon (elefant) bylo jméno šachové figury.

Pravděpodobně první zmínkou o heraldické verzi této nestvůry v evropské literatuře vůbec, je v knize „Fenn´s Book of Badges“, kde byl Alphyn zobrazen jako badge Richarda Westa, 7. Lorda de La Warr (+1476). 

Ve zmíněném rukopisu bylo zobrazeno vzpřímené zvíře s předníma nohama s paznehty a s chomáčem na ocasu. 7. Lord de La Warr byl aktivní příznivec lancasterské strany ve válce Růží a za odměnu dostal královskou penzi.

Jeho vnuk, Thomas West, 9. Lord de La Warr, byl velmi barvitá postava šlechtické anglické společnosti první poloviny 16. století. Při korunovaci prince Arthura, syna krále Jindřicha VII., na knížete z Walesu roku 1489, byl pasován na rytíře a přijat do řádu Lázně.

Roku 1513 byl vyzdvižen mezi korouhevní pány a poté co bojoval ve Francii, roku 1549 získal členství mezi rytíři řádu Podvazku. Thomas byl dítětem své doby a užíval heraldické badge, které se velmi podobalo figuře oblíbené jeho dědem. (A. Ch. Fox-Davies, Heraldic Badges, London 1907, heslo Laware, s. 121, B. Pallister, Historic Devices, Badges and War-Cries, London 1870, heslo Delawarre s. 288-289, alphyn z vlajky, která byla v zobrazené podobě poprvé použita roku 1520 se stal předlohou pro vyřezávané dřevěné táflování v rodiném sídle zv. Halnaker House, Sussex, které postavil Sir Thomas West za vlády krále Jindřicha VIII).

 

V knize standart je zvíře nakresleno s orlími pařáty místo předních nohou a má zauzlovaný ocas. V knihovně londýnské College of Arms je uložen rukopis, (sig. ms.I.2, fol. 82), kde je vyobrazen Westův erb, blason erbu: Štít čtvrcený, 1. pole stříbrné s černým pilovitým břevnem (West), 2.-3. pole čtvrcené a-d červené poseté stříbrnými křížkovými kříži dole zašpičatělými a na nich je položen stříbrný lev (de La Warr), b-c modré se třemi tvářemi lva čelem dolů proraženými zlatými liliemi (Cantelupe), 4. pole Mortimer. Klenotem je na zlatě korunované přilbě s modro-stříbrnými přikrývadly modrý krk gryfa se zlatou zbrojí a ušima. Heslo: JOUR DE MA VIE (den mého života).

V rukopisu nazvaném Insignia Anglica uloženém v Bavorské státní knihovně pod sig. BSB-Hss Cod.icon. 291 je pod názvem Le Seign de La warre vyobrazen erb jehož pravý štítonoš je černý Alphyn připomínající již poněkud více heraldického tygra, hříva, chlupy pod bradou a na nohách jsou zlaté, zlatý je rovněž chumáč chlupů na lvím ocase, který ale není zauzlovaný. V tlamě má zlaté kančí páráky, zlaté oči a na čtyřech lvích tlapách zlaté drápy, jazyk červený. Alphyn má na krku navlečenu zlatou korunu z níž splývá o obtáčí jeho tělo zlatý řetěz zakončený kruhem. Levým štítonošem je modrá saň (wyvern) se zlatým břichem a zlatými blánami na křídlech, červenými pařáty a červenýma očima.

Blason: Štít čtvrcený, 1. pole West, 2. pole čtvrcené de La Warr-Cantelupe, 3. pole Mortimer (stříbrný štítek je pokryt hermelínem, 5 ocásků), 4. pole červené se třemi zlatými polovičními břevny v horní polovině štítu. Klenotem je na zlatě korunované kolčí přilbě modrý krk gryfa s červeným jazykem a zlatým zobákem, zlatými vousy a ušima. Přikryvadla modro-stříbrná. (Excerpta historica or Illustrations of English history, London 1833, s. 321. A. CH. Fox-Davies, Heraldic Badges, London-New York 1907, s. 121, The De Walden Library, Banners, Standards and Badges from a Tudor Manuscript in the College of Arms, London 1904, s. 184) 

Lord de La Warr zemřel bezdětný, jeho majetek zdědil synovec William West, tituly byly přeneseny na dcery jeho nevlastního bratra Sira Owena Westa a po jejich odumření byly znovu uděleny již jmenovanému Williamu Westovi. Williamovi potomci drží titul barona (Roku 1761 získal John West hraběcí titul.) de La Warr dodnes.

Autor: heraldikaerby

Štítky: alphyn, heraldická-monstra, rodová-heraldika, heraldická-znamení, historie-heraldika, heraldry, coat-of-arms, heraldik wappen

Sponzoruje: http://www.slevyzbozi.com/