Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 39All time: 214965

Erby-světová-válka-Dembicki

Rodina řecko-katolického vyznání pocházející z Haliče. 

Rakouský šlechtický stav spolu s čestným titulem a predikátem "Edler von Wrocień" na základě majestátu císaře Františka Josefa I. daného ve Vídni dne 11. 7. 1911 pro Adama Dembického, c. a k. polního podmaršálka. 

 

Erb (1911): Štít dělený stříbrným břevnem. V horním červeném poli je vlevo vodorovně položená zlatá dubová větvička o čtyřech listech a osmi žaludech. V dolním modrém poli jsou čtyři stříbrné hvězdy vedle sebe. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s červeno-stříbrnými a modro-stříbrnými přikrývadly, jsou rozevřená červeno-modrá orlí křídla se stříbrným břevnem. 

 

Dembicki Edler von Wrocien, Adam (*24.12.1849 Wrocień k. Sanoka +17.5.1933 Sanok), 1.11.1903 (4.11.1903) generálmajor, 1.11.1907 (6.11.1907) polní podmaršálek, 1.10.1910 na dovolené. 

 

Adam Dembicki von Wrocień (*2. prosince 1849 Wrocień u Sanoku, +17. dubna 1933 v Sanoku ), Rakouský polní podmašálek (Feldmarschalleutnant), velitel obrany v Budapešti .

Byl synem ředitele místní školy. Po ukončení prvního roku odešel z civilní střední školy na kadetku v Hainburgu. Po dokončení školní docházky vojenské akademie ve Vídeňském Novém městě s výborným prospěchem zahájil svou vojenskou kariéru 1. září 1870 jako poručík 45. pěšího pluku, který byl dislokován v Hradci Králové a Brně.

V letech 1873 - 1876 studoval na vojenské škole ve Vídni, kterou dokončil rovněž s velmi dobrými výsledky. Byl vyřazen v hodnosti nadporučíka a přidělen ke štábu 65. pěší brigády.

V letech 1879-1883 působil ve vojenském školství, nejprve jako učitel kurzu vojenské policie a potom jako učitel ve škole kadetů v Kartouzech nedaleko Jičína.

V roce 1883 byl povýšen do hodnosti hejtmana II. třídy a vrátil se do služby u 45. pěšího pluku v Křemži na Dunaji (Krems an der Donau). V roce 1886 byl povýšen na hejtmana I. stupně a byl převelen do Bukoviny jako velitel roty u 76. praporu zeměbrany.

V říjnu 1890 se stal pobočníkem zemského velení v Przemyślu a v této funkci zůstal až do konce roku 1894, v roce 1891 byl povýšen do hodnosti majora a v roce 1894 se stal podplukovníkem.

Roku 1895 byl převelen k 22. pěšímu pluku zeměbrany v Czernowitzi (ukr. Чернівці), 1. května 1897 byl povýšen do hodnosti plukovníka. V dubnu 1898 převzal velení 18. pěšího pluku zeměbrany v Przemyślu, 1. září 1899 se stal velitelem 29. pěšího pluku zeměbrany se sídlem v Českých Budějovicích.

17.srpna 1903 byl pověřen velením 90. pěší brigády v Jarosławi. 1.11.1903 byl povýšen na generálmajora. 30 června 1907 se stal velitelem 5. DP v Olomouci a 1.11.1907 se stal polním podmaršálkam. 31. března 1910 byl odvolán z funkce, 1. října odešel na dovolenou, kterou trávil ve Lwowě.

24. srpna 1915 se vrátil do aktivní služby, aby se stal zástupcem velitele v Budapešti. V září 1916 byl jmenován velitelem pevnosti Hohensalzburg. 1. ledna 1917 byl znovu uvolněn na dovolenou a pensionován byl k 1. lednu 1919. Usadil se trvale Lwowě.

Roku 1933 zemřel a byl pohřben na ústředním hřbitově v Sanoku. Hrobka generála Dembického je považována za historickou budovou, byla renovována v roce 1987 na náklady rakouské vlády. Generálovi potomci dosud žijí v Sanoku (GHdA-Adelslexikon Band 17 (144), 2008, s. 370, Handbuch des allerhöchsten Hofes und des Hofstaates seiner k. Und K. Apostolischen Majestät. 1913. S. 256, Sławomir Górzyński, Nobilitacje w Galicji, Warschau 1999, S. 152, Sylwester Kruczkowski, Lwów, 1935, Forum Nobilium. Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austriackich w czasie od 1773 do 1918, Peter Frank-Döfering. Adelslexikon des österreichischen Kaisertums 1804–1918. 1989, Dembicki, Adam, kuk. Fmlt. Adsdt. Edl. v. Wrocien. 11 VII. 1911).

Autor: heraldikaerby

Štítky: Dembicki-von-Wrocien, erby-světová-válka, rodová-heraldika, historie-heraldika

Sponzoruje: http://www.mop-rotacni.cz/