Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 40All time: 214966

Erby-světová-válka-Bardolff

Rakouská rodina římsko-katolického vyznání žijící ve Štýrsku.

Rakouský šlechtický stav na základě nejvyššího osobního listu císaře Karla I. ze dne 30. srpna 1918 pro JUDr. Carla Bardolffa, c. a k. polního podmaršálka a velitele 60. pěší divize. Osobní list byl vydán v souladu se stanovami Vojenského řádu Marie Terezie neboť Dr. Bardolff byl odměněn na 184. promoci 17. srpna 1918 rytířským křížem za prokázanou statečnost v bojích roku 1914. Rakouský stav svobodných pánů spolu s diplomem ze dne 21. října 1918 byl udělen výše jmenovanému Carlu von Bardolff, c. a k. polnímu podmaršálkovi a sekčnímu šéfovi pro výstrojní službu zásobování potravinami na ministerstvu války. Diplom potvrzující stav svobodných pánů byl doručen Dr. von Bardolffovi až 29. ledna 1919 bez razítka se státním znakem a bez majestátní pečeti. Dále Šlechtický archiv Státního úřadu vnitra (Staatsamt des Inneren) pro Německé Rakousko potvrdil obdarovanému, že předpokládaná výroba diplomu nemohla být řádně dokončena z důvodu rezignace císaře Karla I. na řízení státních záležitostí dne 11. listopadu 1918. Dáno ve Vídni 14. prosince 1918, podepsán ministerský rada Heinrich Seydl (zdroj viz: http://www.austroaristo.com/adelslexikon/4687-bardolff1918.htm)

Erb (1918): Štít zlato-zeleně šikmo dělený. V horním poli z dělící linie rostoucí černý panter s červeným jazykem, v dolním poli je otevřená kniha a přes ni šikmo položený meč vše stříbrné. Na štítě koruna svobodných pánů. Klenoty tři na korunovaných turnajských přilbách. 1. zeleno-stříbrná a černo-zlatá přikrývadla, černý jednohlavý orel se zlatou zbrojí a červeným jazykem. 2. zeleno-stříbrná přikrývadla, složená orlí křídla stříbrno-zeleně šikmo dělená. 3. černo-zlatá přikrývadla, rostgoucí černý panter s červeným jazykem.

 

Carl svobodný pán Bardolff.

Carl (Freiherr von) Bardolff (*3. září 1865 Graz, Štýrsko †17. května 1953 Graz, Štýrsko) byl promovaný právník, voják z povolání, polní podmaršálek c. a k. brané moci v době první světové války, v letech 1932-1937 zastával funkci předsedy Německého klubu ve Vídni (Deutschen Klub in Wien), SA-Oberführer a od roku 1938 byl poslancem Říšského sněmu za NSDAP. Rovněž byl po celý svůj život spisovatelem, který se zabýval výhradně vojenskými tématy.

Dr. Carl Bardolff jako generálmajor, 1915

zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Bardolff#/media/File:Dr._Carl_Freiherr_von_Bardolff_als_GM_1915.jpg

 

Mladý Bardolff, jehož otec Karl byl členem dvorní kapely, vychodil ve svém rodném městě v letech 1872-1884 základní školu a poté klasické gymnázium. V letech 1884-85 jako jednoroční dobrovolník sloužil u 4. pěšího pluku „Hoch- und Deutschmeister“ v Grazu. K 1. lednu 1885 byl povýšen na nadporučíka rezervy. Od října 1885 do září 1888 studoval na univerzitě v Grazu práva, která zakončil roku 1889 promocí. Během studií se angažoval v Německém akademickém pěveckém združení a později v Akademickém pěveckém spolku "Gothia". Po skončení studií se stal Carl Bardolff vojákem z povolání, 1. března 1889 nastoupil do aktivní služby s hodností poručíka u 27. pěšího pluku. V letech 1891-1893 absolvoval studia na Vídeňské vojenské akademii (Wiener Kriegsschule). 1. května 1893 byl povýšen do hodnosti nadporučíka a 1. listopadu téhož roku byl přidělen jako důstojník generálního štábu. V letech 1903-1906 učil vojenskou historii a strategii na Vídeňské vojenské akademii. 1. května 1904 byl povýšen na majora a 1. května 1908 na podplukovníka a 1. května 1911 dosáhl hodnosti plukovníka.

1. prosince 1911 nahradil ve funkci odcházejícího Alexandra Brosche von Aarenau a stal se křídelním adjutantem a velícím důstojníkem vojenské kanceláře následníka trůnu Franze Ferdinanda d´Este, od roku 1913 zastával funkci generálního inspektora c. a k. branné moci. Carl Bardolff, jako blízký spolupracovník následníka trůnu, byl očitým svědkem atentátu v Sarajevu 28. června 1914, který následně vyvolal I. světovou válku. Po zrušení následníkovy vojenské kanceláře nastoupil delší dovolenou, kterou ukončila mobilizace v srpnu 1914. Bardolff byl přidělen k velícímu důstojnickému sboru 29. pěší brigády.

27. září 1914 byl jmenován náčelníkem stábu 2. armády a od listopadu zastával funkci náčelníka štábu armádní skupiny Böhm-Ermoli. V lednu 1918 se stal velitelem všech rakouských vojsk umístěných v zázemí. 9. března 1918 nahradil ve funkci velitele 60. pěší brigády odcházejícího Ludwiga Goigingera a byl převelen na jižní frontu. 3. září 1918 byl Bardolff převelen na ministerstvo války, kde převzal odpovědnost za výstrojní a zásobovací (potraviny) útvar. Během války byl plukovník Bardolff povýšen 1. března na generálmajora a 1. února 1918 do hodnosti polního podmaršálka. 

Po podepsání příměří a ukončení bojů 1. ledna 1919 vystoupil Carl von Bardolff ze svazku armády a 1. dubna 1919 byl penzionován. Následující měsíc byly všechny šlechtické tituly a výsady v Německém Rakousku zrušeny. Z počátku Carl Bardolff pracoval jako advokátní koncipient v Gröbmingu ve Štýrsku. Později až do roku 1932 byl výkonným ředitelem jistého průmyslového koncernu. Mimo jiné byl též spolupracovníkem několika politických a technických časopisů, roku 1937 vydal knihu "Deutsch-österreichisches Soldatentum im Weltkrieg".

Bardolff byl celý svůj život přesvědčeným monarchistou, ale i přes to od roku 1930 sympatizoval s narodním socializmem. V letech 1932-37 byl předsedou Německé lidové rady (Deutsche Volksrat) v Rakousku a Německého klubu ve Vídni, centra národního socializmu za rakouské první republiky. Po tzv. Anschlussu, tzn. připojení Rakouska k Německé říši, se Carl Bardolff stal poslancem Říšského sněmu zpočátku jako bezpartijní, členem NSDAP se stal pravděpodobně někdy v letech 1938-40, ve funkci vydržel až do roku 1945. 1.srpna 1938 byl Bardolff v hodnosti generálporučíka dán k dispozici německé branné moci. 27. srpna 1939 byl v rámci oslav tzv. Tannenbergtagu (oslava vítězné bitvy u Tannenbergu roku 1914) povýšen do hodnosti generála pěchoty. Během II. světové války však nikdy do aktivní služby povolán nebyl.

Po skončení války byl ve spolupráci okupačních orgánů s rakouskými úřady zatčen a byla mu zakázána publikační činnost. Svůj pohnutý život dožil v ústraní ve Štýrském Hradci (Grazu). 

Za svou aktivní službu v c. a k. ozbrojených silám byl mnohokrát vyznamenán, např.: Vojenská záslužná medaile v bronzu a ve stříbře s válečnou dekorací a meči, Vojenský záslužný kříž II.tř. s válečnou dekorací a meči, Velkokříž řádu Františka Josefa sválečnou dekorací a meči, řád Železné koruny II.tř. s válečnou dekorací a meče, komandérský kříž rakouského císařského Leopoldova řídu s válečnou dekorací a meči, 1914 Železný kříž II. a I. třídy, 1918 rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie (184. promoce 17. srpna 1918), Pour le Mérite.

 

Autor: team heraldikaerby

štítky: Bardolffrodová-heraldikaheraldická-znameníhistorie-heraldikaheraldrywappencoat-of-armssvětová-válka

sponzoruje obchod specializovaný na spodní prádlo vyráběné s příměsí bambusového prádla, s ponožkami a prádlem, který nabízí své zboží pro cestovatele, sportovce a těžce pracující. Chcete se vydat na turistickou tůru, těžce fyzicky pracujete v lese nebo na poli, pak nezapomeňte na zdravotní bambusové ponožky, které zabraňují pocení a jsou antibakteriální. Neváhejte a klikněte zde objednejte si velmi kvatictní produkty, které nabízí specializovaný internetový obchod www.ponozky-bambusove.cz

Kategorie - rodová heraldika