Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 49All time: 215091

Erby-světová-válka-Arz

Původně evangelická sedmihradsko-maďarská šlechta, přenesení šlechtictví, erbu a predikátu z Daniela Gottlieba Kleina von Straussenburg (šlechtický stav byl udělen 10. června 1701 a znovu potvrzen jako sedmihradsko-maďarský 17. července 1743).

Maďarsko-sedmihradský šlechtický stav pro Martina Samuela Arze, císařsko-královského finančního radu, ve Vídni 31. května 1835 spolu s přenesením predikátu a erbu vymřelé rodiny Klein von Straussenburg, maďarský baronát na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Karla I.,latinsky Laxenburg 19. dubna 1917 a diplom byl vystaven ve Vídni 25. září 1918 pro Arthura Alberta Arze von Straussenburg, šéfa c. a k. generálního štábu rakousko-uherské branné moci. Pokud máte zájem o podrobnější informace o Arthuru Arzovi von Straussenburg klikněte zde: http://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Arz_von_Strau%C3%9Fenburg

 

Erb (1743, 1918): Štít dělený s červeným srdečním štítkem se zlatě korunovanou černou orlicí, v horním černém poli 4 stříbrné krokve, v dolním modrém poli stříbrný hrad se dvěmi věžemi a otevřenou bránou, ve které na stříbrné skále stojí stříbrný pštros s podkovou v zobáku. Na štít je posazena hodnostní koruna svobodných pánů. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s červeno-zlatými a modro-stříbrnými přikryvadly, je stojící pštros na skále ze štítu.

Arz von Straußenburg, Dr. phil. h.c. Arthur Albert Freiherr (*16. 6. 1857 Hermannstadt, dnes Sibiu, Rumunsko +1. 7. 1935 Budapest, Maďarsko), 1. 11. 1908 (7. 11. 1908) generálmajor, 1. 5. 1912 (12. 5. 1912) polní podmaršálek, 1. 9. 1915 (23. 8. 1915) generál pěchoty, 9. 2. 1918 (26. 2. 1918) generál-plukovník, 1. 12. 1918 pensionován.(Genealogisches Taschenbuch der Ritter- und Adelsgeschlechter, später „der adeligen Häuser“-BTB 1883, Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der freiherrliche Häuser 1929, s. 16-17, Schmidt-Brentano, Generalität 1816-1918, 2007, s. 6, Wiener Genealogisches Taschenbuch Band I. 1926, s. 10, Band II. 1927/28, s. 2)

Autor: heraldikaerby

Štítky: Arz-von-Straussenburg, erby-světová-válka, rodová-heraldika, heraldická-znamení, historie-heraldika, heraldry, wappen

Sponzoruje: http://www.furminator-shop.cz/domains/furminator-shop.cz/