Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 41All time: 214967

Erby-české-šlechty-Watlet

Dle tradice původně irská šlechtická rodina, která se přistěhovala do Čech z Lucemburska.

Rakouské potvrzení šlechtického stavu spolu s povýšením do stavu svobodných pánů a polepšením rododvého erbu na základě majestátu císařovny Marie Terezie ze dne 14. března 1778 pro bratry Johanna Wilhelma a Petra Ludwiga de Watlet.

Erb (1788): Štít modro-červeně polcený. V pravém poli stříbrný tlapatý kříž, v levém poli stříbrný dvouocasý lev s červeným jazykem. Na štítě koruna svobodných pánů staršího typu. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s modro-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly, je rostoucí lev ze štítu.

Jako zakladatel tohoto nového českého panského rodu se uvádí jistý André de Watlet, vězeňský profous (prévot) v Diekirchu v Lucembursku. Polepšení společenského postavení se dostalo jeho synům Johannu Wilhelmovi a Petru Ludwigovi, kteří byli povýšeni do stavu svobodných pánů a Johann Wilhelm získal 7. srpna 1795 inkolát v českém panském stavu.

Bezesporu nejslavnějším příslušníkem rodu byl syn Johanna Wilhelma, Václav Ludvík Tobiáš. Vstoupil do řad císařské armády a vyznamenal se v bojích proti císaři Napoleonovi.

Roku 1801 byl majorem, 23. srpna 1805 byl povýšen na podplukovníka, 21. února 1808 plukovník, 24. května 1809 získal hodnost generálmajora a svou vojenskou kariéru zakončil v hodnosti polního podmaršálka (od 9. prosince 1820). V letech 1833-38 byl velitelem pevnosti Josefov a v letech 1840-41 byl kapitán-poručík císařovy gardy harcířů, kromě toho byl v letech 1823-41 majitelem pěšího pluku č. 41. Byl vyznamenán řádem Železné koruny III. třídy a 29. prosince 1832 si nechal potvrdit svůj český inkolát.

Watlet, Wenzeslaus Ludwig Tobias Johann Baptist Wilhelm Frhr. v. , (*20.6.1769 Příbram +6.1.1841 Wien), 24. 5. 1809 generálmajor, 9. 12. 1820 polní podmaršálek.

 

Rodokmen.

 

André de Watlet, oo Marguerite Bötgenbach

1. Johann Franz von Watlet, *1720  +?,

2. Johann Nicholas von Watlet, *1722  +?,

3. Karl Franz von Watlet, *1724  +?, císařský poručík, oo N. von Silbernagel, Korutany, bez potomků,

4. Johann Wilhelm svobodný pán Watlet, *1729  +po r. 1795 Praha, od roku 1778 svobodný pán, císařský hejtman, oo Josefa Khöberl, +1814 Příbram,

4.1 Wenzeslaus Ludwig Tobias Johann B. Wilhelm svobodný pán Watlet, *20. června 1769 Příbram  +6. ledna 1841 Wien, polní podmaršálek a rytíř řádu Železné koruny III. třídy, oo 4. 5. 1799 Rovigo, Maria Rosa von Avanzi, *?  +17. prosince 1856 Wien,

4.1.1 Josefa Maria Justina von Watlet, *28. prosince 1800  +19. srpna 1837 Josefov, oo 1. 5. 1832, Johann Mayer von Festenwald, +15. června 1874 Wien, císařsko-královský major,

4.1.2 Marie von Watlet, *1809  +5. února 1855 Wien, svobodná,

4.2 Sophie Euphrosine von Watlet, *13. května 1772  +1841 Wien, dáma nadačnho ústavu v Hallu, Tyrolsko,

4.3 Maria Anna von Watlet, *17. září 1776  +1820 Wien, oo 24. 4. 1798 Příbram, Anton Richard hrabě Vrécourt de Lavaux, kamerální úředník a rytmistr, potomci hrabata Lavaux de Vrécourt,

4.4 Joseph Carl Wilhelm svobodný pán Watlet, *16. března 1780  +20. března 1813 Wien, bezdětný, 

5. Peter Ludwig svobodný pán Watlet, *1731  +?, od roku 1778 svobodný pán, oo N. Khöberl, bez potomků,

6. Anna Marie Karoline von Watlet, *1738  +?, oo Peter Josef Augustin, dědičný soudce v Braniborsku,

 

(Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2020, s. 439, R. J. Grafen Meraviglia-Crivelli, Der Böhmische Adel, Nürnberg 1885, s. 96, taf. 55, Dr. Antonio Schmidt-Brentano, Kaiserliche und k.k. Generale (1618-1815), Österreichisches Staatsarchiv 2006, s. 109)

 

autor: heraldikaerby 

štítky: Watlet, erby-české-šlechty, rodová-heraldika, heraldická-znameníhistorie-heraldika, wappen, heraldry, coat-of-arms

 

sponzoruje www.pronajem-eshopu.com Váš SEO specialista