Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 39All time: 214965

Erby-české-šlechty-Rollinger

Rodina pocházející z Terezína.

Rakouský šlechtický stav spolu s predikátem „von Rollegg“ na základě majestátu císaře Františka Josefa I. ze dne 16. prosince 1904 pro Leopolda Rollingera, c. a k. plukovníka a ředitele pevnostního dělostřelectva v Krakově. 

Rakouský stav svobodných pánů na základě majestátu císaře Karla I., vydaného ve Vídni 9. října 1918, pro téhož jako c. a k. polního zbrojmistra ve výslužbě.

 

Erb (1904): Štít černý se stříbrnou hlavou štítu a na ní brk špicí vpravo ve skutečných barvách. V hlavním poli na zeleném trávníku stojí zlatý hrad, tvořený přadní hradbou zakončenou cimbuřím s černou bránou mezi čtyřmi okny a po jednou okně na hraně zdi. Za zdí vyniká zlatá věž zakončená cimbuřím a provázená hvěma zlatými hvězdami, dvě černá okna. Z věže vyrůstá zlatý lev s červeným jazykem mávající mečem v pravé tlapě, v levé nese hořící bombu. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikryvadly, jsou složená černá orlí křídla se zlatou lilií.

Erb (1918): stejný jako 1904, na štít položena koruna svobodných pánů. 

 

Freiherr Rollinger von Rollegg, Leopold (*31.3.1846 Terezín +17.10.1925 Vídeň), 1.5.1906 (29.4.1906) generál-major, 1.5.1910 (10.5.1910) polní podmaršálek, 1.5.1911 pensionován na vlastní žádost, 10.11.1916 titulární polní zbrojmistr, reaktivován, 1.2.1918 polní zbrojmistr, 1.5.1918 pensionován, 1919 československý generál ve výslužbě.

Leopold Rollinger von Rollegg byl nositelem těchto vyznamenání, 1900 rytíř řádu železné koruny III. třídy, 1904 důstojník Řádu Františka Josefa, 1911 rytíř Řádu železné koruny II. třídy, Vojenský záslužný kříž, Záslužný kříž na červené stuze a jubilejní medaile (Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2015, s. 381, Schmidt-Brentano, Generalität 1816-1918, 2007, s. 153).

 

Autor: heraldikaerby

Štítky: Rollinger, erby-české-šlechty, rodová-heraldika, heraldická-znamení, historie-heraldika, heraldry, wappen, coat-of-arms

Sponzoruje: http://www.mop-rotacni.cz/?cz_rotacni-mop-bez-pedalu,8