Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 52All time: 215094

Erby-české-šlechty-Parish

Mezi příslušníky 14., 15., 16. a 17. generace potomků českého krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad nalezneme i jméno restituenta statků Žamberk a Brandýs nad Orlicí Johna Marmaduka Oskara svobodného pána Parishe von Senftenberg, příslušníka prastarého anglo-normandského rodu, který se v Čechách usadil počátkem 19. století.

Původ rodiny Paris resp. Parish se ztrácí v dávnověku evropského ranného středověku, je podle tradice anglo-normandský, protože jistý Robert de Paris byl příslušníkem invazních vojsk Viléma Dobyvatele do Anglie roku 1066. 

Ve 12. století se de Parisové účastnili výbojů anglických králů ve Walesu a v Irsku, kde získali četné statky. David de Paris (+1280) se stal roku 1269 nejvyšším sudím v Irsku (Lord Justice of Ireland). Jeho synem byl rovněž David, který měl tři syny, Johna (+1324), Richarda (+1335) a Davida. Nejmladší syn je možná tím, který se kolen roku 1300 oženil s jedinou dcerou a dědičkou Sira Roberta Bustlera, účastníka křížové výpravy, kterou vedl anglický král Edward I. Tímto sňatkem se do majetku Parisů dostali statky Hildersham, Grand a Little Ponton, Little Abington a panství Bustler, vše na jihu hrabství Cambridge. Střediskem nové domény se stal hrad a městečko Hildersham, kde můžeme dodnes obdivovat panské sídlo ze 16. století.  

Z tohoto manželství se narodili dva synové David a Robert de Paris, Robert de Paris of Caermarthen, komoří (chamberlain of North Wales), se oženil s Alienor a jeho náhrobek v hildershamském kostele datovaný k roku 1379, nese pravděpodobně nejstarší vyobrazení erbu této linie parisovského rodu, blason: Štít červený se třemi zlatými uťatými hlavami jednorožce se stříbrnou zbrojí, se zlatým trnitým lemem. Díky zobrazenému erbu můžeme říci, že majitelé panství Hildersham byli mladší linií Parisů usazených na nových majetcích v jižním Walesu. 

Robertův stejnojmenný syn Robert de Paris byl sheriffem hrabství Cambridge a žil na přelomu 14. a 15. století. Ze svého manželství (duben 1374) s Kateřinou, vdovou po Siru Johnovi Baskervillovi, měl dva syny. Starší Nicholas se stal dědicem svého otce a na jeho zachovaném náhrobku v hildershamském kostele je již erb bez lemu, což naznačuje, že starší větev vymřela a Nicholas se stal hlavou celého rodu de Paris. Pokračování rodu zajistil mladší Nicholasův bratr Henry, který se oženil s Margaret a i on je od roku 1466 pohřben v Hildershamu vedle svých příbuzných.

Manželství Sira Henryho a Margarety bylo požehnáno šesti dětmi, třemi dcerami a třemi syny. nejmladší z nich Robert měl syna jehož jméno se nezachovalo, ale jehož vnuk John Paris byl opět sheriffem v hrabství Cambridge.

 

Rodokmen 1.

 

John Paris, pán na Hildershamu a Lintonu, oo Margaret Huntington, +1542 Hildersham,

1. Sir Philip Paris,  sheriff of Cambridgeshire, byl jedním z visitátorů klášterů při jejich rušení za krále Jindřicha VIII.  Jako odměnu získal majetek opatství v Tordhamu.

I.oo Margaret Bowes

1.1 Robert Paris,

1.2 Elizabeth Paris,

1.3 Mary Paris,

1.4 Sir William Paris, pán na Hildershamu a Lintonu, +1538, oo Elizabeth,

1.4.1 Ferdinand Paris, pán na Hildershamu a Lintonu, *1530  +23. ledna 1600 Hildersham, oo Frances More of Whaddon,

1.4.1.1 Audrey Paris,

1.4.1.2 Francis Paris,

1.4.1.3 Elizabeth Paris,

1.4.1.4 Sir Philips Paris, pán na Hildershamu a Lintonu, *před r. 1559 +20. září 1616 Linton, oo Maydelin Walgrave, +1650,

1.4.1.4.1 Charles Paris, pán na Hildershamu a Lintonu, +4. listopadu 1658 – pokračování,

1.4.1.4.2 John Paris,

1.4.1.4.3 Philip Paris,

1.4.1.4.4 Francis Paris,

1.4.1.4.5 Mary Paris,

1.4.1.4.6 Elianor Paris,

1.4.1.4.7 Dorothy Paris,

1.4.1.4.8 Margaret Paris,

1.4.1.4.9 Jeronomy Paris,  

1.4.2 Margaret Paris,

1.4.3 John Paris 

II. oo Agens Eden of Lavesham.

 

Pokračování rodu zajistil především Charles Paris. Spolu se svými bratry se postavil v době občanské války na stranu právoplatného panovníka Karla I. Po porážkách královských vojsk a svržení monarchie byl veškerý majetek rodu Paris zkonfiskován a všichni přeživší členové rodu museli opustit Anglii, uprchli do Skotska, kde se usadili v oblasti Edinburghu. Charles Paris se oženil s Marií Gates, se kterou měl syna Edwarda. Edward se oženil s Margaret neznámého původu a měli spolu čtyři děti, Johna, Elizabeth, Edwarda a Jeane. 

 

Rodokmen 2.

 

Charles Paris, +4. listopadu 1658 

oo Mary Gates

1. Edward Paris, oo Margaret,

1.1 John Parish, *1651 South Leith, Scotland, oo 2. října 1679, Anna Guthrie,

1.1.1 James Parish, *1680

1.1.2 John Parish, 3. května 1682 South Leith, oo Jeanne Alexander,

1.1.2.1 Anne Parish, *1708,

1.1.2.2 George I. Parish – pokračování,

1.1.2.3 Marmaduke Parish, *1712,

1.1.2.4 Margaret Parish, *1714,

1.1.2.5 John Parish, *1716,

1.1.3 Marion Parish,

1.2 Elizabeth Paris, *1653,

1.3 Edward Paris, *1655,

1.4 Jeanne Paris, *1658, 

 

Protože byla rodina nadobro ožebračena, začal se John Parish živit jako lodivod a námořník, později se stal rejdařem. Pokračování rodu zajistil jeho vnuk George Parish, který pokračoval ve stopách svého otce a stal se námořním kapitánem a nakonec převzal rodinné rejdařství. Přes veškerou snahu se mu v obchodě nedařilo a svou loď musel prodat. S rodinou se odstěhoval ze Skotska do svobodného hansovního města Hamburgu, kde roku 1760 založil obchod s lodními potřebami "Geo. Parish and Son.". Od roku 1737 byl ženat s Isabelou Smith, sestřenicí slavného národohospodáře Adama Smithe. Z jejich manželství se narodilo celkem sedm dětí. Z těchto dětí byl nejúspěšnější syn John, protože on to byl, který založil pozdější slávu a majetek rodu. 

 

Rodokmen 3.

 

George I. Parish, *29. května 1710 North Leith +3. března 1762 Hamburg, oo 1. 5. 1737, Isabel Smith,

1. Isabel Parish, *1738,

2. Margaret Parish, *1739, 

3. Adam Parish, *1742,

4. John I. Parish, 16. března 1742 North Leith +4. února 1829 Bath, oo 14. 3. 1768/9 London, Henriette Tod, *5. března 1745 Edinburgh  +2. ledna 1810 Bath,

4.1 Henriette Parish, *1769,

4.2 James Parish, *1770,

4.3 Elizabeth Parish, *1772,

4.4 John II. svobodný pán Parish von Senftenberg, *23. února 1774 Hamburg  +2. září 1858 Žamberk, oo 27. 8. 1814 London, Catherine Birney, - bez potomků.

4.5 Richard Parish, - pokračování,

4.6 David Parish, *1778  +23. dubna 1826 Wien, sebevražda

4.7 George Parish, *1780  +1839 Paris,

4.8 Charles Parish, *1781  +1856,

5. Isabel Parish, *1743,

6. George, *1744,

7. Adam, *1745,  

 

JOHN I. PARISH. 

 

John Parish se narodil ve skotském městečku North Leith 16. března 1742. Původně chtěl být stejně jako otec námořníkem, ale neutěšená finanční situace rodiny ho donutila vstoupit do rodinného obchodu, který po otcově smrti převzal. Roku 1774 začal obchodovat s obilím, které převážel z Pobaltí do západní a jihozápadní Evropy, ze Západní Indie dovážel cukr a kávu. Své jmění však založil především na obchodu s rebelujícími Američany, ve kterém získal neotřesitelné postavení, hlavní komoditou tohoto obchodu bylo obilí, které dovážel do Evropy. 7. června 1790 byl jmenován presidentem Washingtonem americkým vicekonzulem pro oblast Hamburgu a dne 19. února 1793 se stal dokonce generálním konzulem, v této funkci setrval do roku 1806.  

V době nedostatku finančních zdrojů způsobených britsko-francozskou válkou založil v Hamburgu obchodní a bankovní dům, který se stal jedním z nejpřednějších v Evropě snad i proto, že jeho prostřednictvím vyplácela britská vláda vojenskou finanční pomoc bojujícímu Prusku. Roku 1795 se vzdal vedení svých obchodů a roku 1796 podnik předal svým synům. Uchýlil se na odpočinek, ale roku 1806 byl nucel prchnout před postupujícími francouzskými vojsky. Hamburskou firmu převzali bratři John II., Richard a Charles, další bratři David a Georgie po rozdělení rodinného majetku z firmy vystoupili. Georgie Parish se stal úředníkem Východoindické společnosti a zemřel v Paříži. David Parish se nejprve usadil v Antverpách a později se přestěhoval do USA, kde nakoupil množství realit. Po návratu do Evropy vstoupil do bankovního domu Fritsche, který však roku 1826 vyhlásil úpadek a David Parish spáchal sebevraždu. 

 

JOHN II. svobodný pán PARISH von SENFTENBERG.

 

Obchodně nejúspěšnějším z bratří Parishů byl nejstarší z nich John II. Narodil se 23. února 1774 v Hamburgu. Od roku 1808 žil opět ve Velké Británii. Londýnská vláda, obchodní a snad i osobní zájmy dovedly Johna Parishe do Rakouska, protože odvážnou finanční transakcí dokázal zachránit rakouskou státní pokladnu před bankrotem. Roku 1814 se v Londýně oženil s Catherine Birney, kterou provázely pomluvy, že je chovankyní ústavu pro padlé dívky, který založil Johnův otec. Díky sňatku roku 1815 John II. Parish z rodinného podniku vystoupil a přestěhoval se do Čech, kde koupil 12. srpna 1815 od knížete Verianda Alfréda Windisch-Graetze panství Žamberk se zámkem a hradem Litice za jeden milion zlatých vídeňské měny. 31. srpna 1815 poslal John Parish císaři prosebný dopis se žádostí o povýšení do rytířského stavu a udělení inkolátu v Čechách. Na základě zásluh o zprostředkování subsidií nejvyšším rozhodnutím z 10. ledna 1816 císař Johnu Parishovi vyhověl a  diplomem daným ve Vídni 19. února 1816 byl povýšen do rytířského stavu a 24. února 1816 ve Vídni obdržel český inkolát. 

John rytíř Parish se na císaře obrátil znovu 30. července 1816, kdy za opětovného zdůranění zásluh o císařství a upozornění na vlastní ekonomické postavení, požádal o povýšení do stavu svobodných pánů spolu s predikátem "von Senftenberg". 13. prosince 1916 císař prosbu schválil a v následujícím roce, 19. května 1817 byl John rytíř Parish povýšen císařským majestátem do stavu rakouských svobodných pánů s predikátem „Parisch von Senftenberg“.  Manželství Johna Parishe zůstalo bezdětné a tak byl dědicem panství ustanoven baronův synovec Georgie Parish. John Parish byl pohřben v kapli žamberského zámku a jeho smrtí zanikl i baronský titul. Dále viz zde  http://de.wikipedia.org/wiki/John_Parish_von_Senftenberg 

Pokračování rodu zajistil druhý nejstarší bratr Richard Parish. Narodil se v Hamburgu roku 1776. I on mussel roku 1813 prchnout před Francouzy do Anglie, protože byl stejně jako jeho starší bratr John odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti. Po porážce Napoleona a odchodu Francouzů z Hamburgu se vrátil a ujal se vedení rodinné firmy. Roku 1826 koupil v Mecklembursku lenní statek Gottin, který se stal jeho sídlem. Severoamerický majetek změnil na rodinný fond, který existoval ještě roku 1904. 5. září 1804 se oženil s Susanne de Godeffroy a měli spolu velmi bohatou rodinu, celkem šest synů a dceru. 

 

Rodokmen 4.

 

Richard Parish, *17. ledna 1776 Hamburg  +2. dubna 1860 Nienstedten, oo 5. 9. 1804, Susanne de Godeffroy, *18. září 1785 Bahrenfeld +1855 Nienstedten,

1. John III. Parish, *2. června 1805  +1858, oo 9. 9. 1830, Johanna Haltenhoff, *9. listopadu 1808 +1871,

1.1 John IV. Parish, +1868,

1.2 Harriet Parish,

1.3 Cecilia Parish,

1.4 Georg Parish,

1.5 Richard Parish, +11. června 1902,

2. George Parish,  *28. března 1807 Hamburg +13. dubna 1881 Benátky, oo prosinec 1880 Praha, Mary Sargent, - bez potomků. (George Parish byl velmi úspěšným obchodníkem. Roku 1836 koupil od svého otce a strýce veškerý majetek v severní Americe a roku 1858 se stal dědicem českého majetku. Roku 1869 rozšířil majetek koupí dalšího panství Brandýs nad Orlicí se zámkem a pivovarem a Žampachu, jehož část však vzápětí opět prodal. Zemřel bez potomků a jeho dědicem se stal synovec Oscar)

3. Charles Parish, *16. listopadu 1808 Hamburg +1857 Gottin, oo 20. 10. 1846 Hamburg, Auguste de Godeffroy, *21. září 1824, - bez potomků,

4. Richard Parish, *1811  +1816,

5. Harriet Parish, *1816  +1866,

6. Oscar Parish, *1820  +1887,

7. Edmund Parish, *20. ledna 1829 Hamburg +22. ledna 1902 Göttingen, oo 10. 8. 1858, Helena von Adelebsen, *1. září 1837 Adelebsen +25. prosince 1907 San Remo,

7.1 Charles Parish,

7.2 Edmund von Parish,  *27. listopadu 1861 Hamburg +3. června 1916 München, oo 25. 9. 1890, Georgina Jung, (Edmund Parish byl roku 1898 povýšen do pruského šlechtického stavu a byl mu potvrzen starobylý rodový erb, stal se zakladatelem dodnes žijící, tzv. pruské linie)

7.2.1 Helena von Parish,

7.2.2 Richard von Parish, *1893  +1948,

7.2.3 Johann von Parish, *1897  +1964, oo Herta König – potomci, tzv. pruská linie.

7.3 Oscar svobodný pán Parish von Senftenberg, - pokračování.

7.4 Arthur Parish,

7.5 Richard Francis Parish, *21. května 1870  +24. července 1903 Falkenstein, Taunus

 

OSCAR svobodný pán PARISH von SENFTENBERG.

 

Skutečným předkem současných majitelů panství Žamberk se stal Oscar svobodný pán Parish von Senftenberg. Narodil se roku 1864 ve Würzburgu. V době strýcovy smrti byl nezletilý a až roku 1894 převzal od pozůstalostní správy panství Vamberk a Brandýs nad Orlicí. Vzdělání získal studiem v Lipsku a Lausanne. Přijal rakouské občanství a vstoupil do armády, kde dosáhl hodnosti poručíka s níž odešel do zálohy, rovněž dosáhl titulu tajného rady. Roku 1895 byl zvolem poslancem zemského sněmu za stranu konzervativní a roku 1896 byl zvolen do rakouského parlamentu. V letech 1890-96 nechal konzervovat hrad Litice, na zámku ve Vamberku nechal upravit interiéry a vybudovat severní vstupní portál na druhém zámeckém nádvoří, celý areál dostal novou fasádu.

Roku 1898 Oscar Parish požádal o povýšení do stavu svobodných pánů. Ačkoliv neměl žádných zásluh, císař František Josef I. jeho žádosti vyhověl a nejvyšším rozhodnutím ze 17. ledna 1899 byl Oscar Parish (diplom, Wien 17. února 1899) povýšen do rakouského šlechtického a baronského stavu s predikátem “Freiherr Parish von Senftenberg”. 27. prosince 1909 byl baron Parish jmenován doživotním členem panské sněmovny na říšské radě. Roku 1914 prodal zámek v Bradýse nad Orlicí bankéřské rodině Fischerů a 25. listopadu 1917 byl jmenován skutečným tajným radou.

Oscar Parish se 29. ledna 1891 oženil v Medlešicích a baronkou Adelaidou Wiedersperger von Wiedersperg s níž měl pět dětí.

 

Rodokmen 5.

 

Oscar svobodný pán Parish von Senftenberg, *25. října 1864 Würzburg +19. listopadu 1925 Immendorf, Dolní Rakousy, oo 29. 1. 1891 Medlešice, Adelheid svobodná paní Wiedersperger von Wiedersperg, *3. září 1872 Medlešice +7. září 1963 Wien, dcera barona Huga Wiederspergera von Wiedersperg a Marie Aloisie Dobrzenské z Dobrzenic,

1. Marie-Helena Parish von Sentenberg, *14. července 1892 Brandýs nad Orlicí  +13. listopadu 1915 Wien,

2. Harriet Parish von Senftenberg, *26. září 1894 Heidelberg  +17. října 1944 Wien, oo 15. 5. 1918 Wien, Rudolf Freiherr von Freudenthal, *4. února 1886 Salzburg  +4. října 1955 Immendorf, Dolní Rakousy,

3. George-Marmaduke svobodný pán Parish von Senftenberg, *23. února 1896 Ober-Mais bei Meran +25. června 1915 Doborutz, Bukovina padl.

4. Charles svobodný pán Parish von Senftenberg, *1. listopadu 1899 Žamberk +5. ledna 1976 Beamsville, Kanada, oo 3. 2. 1921 Tomkovice, Elizabeth hraběnka von Oppersdorff, *31. května 1902 Tomkovice (Thomaswaldau)  +28. července 1987 Grimsby, Ontario, Kanada, dcera Johannese Antona Ludwiga hraběte von Oppersdorff a Mathildy hraběnky Chorinské z Ledské,

4.1 Margarete Marie Anna Parish von Senftenberg, *4. prosince 1921 Žamberk, oo 7. října 1953 Montreal, Václav Jelinek, *8. července 1907 Praha  +26. června 1983 Beamsville,

4.2 John Marmaduke Oskar svobodný pán Parish von Senftenberg, *4. března 1923 Žamberk, oo 16. 6. 1962 Toronto, Margaret Saunders, *9. května 1932 Dundee, Scotland  +10. května 1996 Toronto,

4.2.1 David Anthony svobodný pán Parish von Senftenberg, *12. května 1963 Toronto, oo 12. 7. 2002, Iva Staňková,*30. října 1968 Žamberk

4.2.1.1 Maxmilian Oskar svobodný pán Parish von Senftenberg, *1. února 2005 Rychnov nad Kněžnou,

4.2.1.2 Victoria Diana Parish von Senftenberg, *1. února 2005 Rychnov nad Kněžnou, 

4.2.2 Thomas John svobodný pán Parish von Senfetnberg, *12. května 1963 Toronto, oo 10. 3. 1995 Moose Jaw, Saskatchewan, Andrea Luise Merry, *30. ledna 1965 Toronto,

4.2.2.1 Alexandra Margaret Parish von Senftenberg, *27. prosince 1995 Regina, Saskatchewan,

4.2.2.2 Matthew David svobodný pán Parish von Senftenberg, *19. ledna 1999 Toronto,

4.3 George Francis Rudolf Maria svobodný pán Parish von Senftenberg, *21. února 1924 Žamberk, +19. prosince 2005,

4.4 Charles Maria Josef Anton Tadeas svobodný pán Parish von Senftenberg, *9. listopadu 1925 Žamberk, oo 26. 6. 1965 Vinland, Ontario, Florence Acres, *5. prosince 1944 Hamilton, Ontario,

4.4.1 Paul Richard svobodný pán Parish von Senftenberg, *19. září 1967 Hamilton, Ontario, oo 7. 10. 1995 Beamsville, Jennifer Anne Kathleen Lamon, *26. listopadu 1972 Milton, Ontario,

4.4.2 James Alexander svobodný pán Parish von Senftenberg, *15. června 1969 Hamilton, Ontario, oo 27. 6. 1998 Niagara on the Lake, Ontario, Natalie Ann Pentesc, *12. prosince 1973, St. Catharines, Ontario, 

4.5 Elizabeth Sophie Parish von Senftenberg, * 16. března 1927 Žamberk, oo 28. 12. 1950 Toronto, Milan Vítek, *7. února 1927 Praha,

4.6 Harriet Mary Teresie Parish von Senftenberg, *8. července 1930 Žamberk  +9. ledna 1996 Irlbach bei Regensburg,

5. Elizabeth Parish von Senftenberg, *13. ledna 1903 Žamberk +22. prosince 1986 Wien, oo 23. 5. 1922 Wien, rozvod 1929, Erich hrabě von Attems-Gilleis, *31. srpna 1893 Maria-Enzersdorf  +7. května 1943 Wien,

 

Dědicem panství se stal baron Charles, který se roku 1921 oženil v Thomaswaldau, dnes Tomkovice, s hraběnkou Alžbětou Marií von Oppersdorff. Díky tomuto sňatku se všechny jejich děti, vnuci či pravnuci dostaly do databází potomků nejen krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, ale i Habsburků, Lucemburků, Přemyslovců a dalších evropských dynastií jako jsou Hohenzollernové, Wettinové či Wittelsbachové. Baron Charles, ačkoliv se za okupace zachoval velmi statečně a zasloužil se o odboj českého národa byl donucen politickými poměry opustit vlast 5. května 1948 i s celou rodinou. Uchýlil se pod ochranu americké okupační správy v Německu a později se odstěhoval do Anglie, v roce 1950 se přestěhovali do Kanady, kde v roce 1952 koupili farmu v městečku Beamsville v provincii Ontario. Po roce 1990 došlo k restituci majetku rodiny Parishů a dnešní hlava rodu John-Marmaduke Oskar svobodný pán Parish von Senftenberg se opět ujal svým vlastnických práv na Žambersku. 

 

Rodový erb.

 

Jak již bylo zmíněno původní rodový erb lze najít v kostele Najsvětější Trojice v Hildershamu, kde se dochovaly náhrobníky některých majitelů panství s rodu Parisů, blason: Štít červený se třemi zlatými uťatými hlavami jednorožců se stříbrnou zbrojí.

Roku 1619 byl registrován erb Parishů při visitaci hrabství Cambridge, blason: Štít červený se třemi stříbrnými uťatými hlavami jednorožců se zlatou zbojí. Klenotem na kolčí přilbici s červeno-stříbrnými přikrývadly je hlava jednorožce ze štítu. Heslo: VERITAS ET JUS.

Roku 1816 kdy John Parish získal český rytířský stav (Ritter von Parisch) a inkolát a polepšení rodového erbu, blason: Štít červený se třemi stříbrnými uťatými hlavami jednorožců v postavení 2-1. Klenoty dva na korunovaných turnajských přilbách s červeno-stříbrnými přikrývadly, 1. vyrůstající stříbrný jednorožec, 2. tři stříbrná pštrosí pera.

Koncem roku 1816 byl rytíř John Parish povýšen císařským majestátem do stavu rakouských svobodných pánů (Freiherr Parisch von Senftenberg), blason: Štít červeno-modře dělený, v horní polovině jedna hlava stříbrného jednorožce, v dolní polovici na zeleném trávníku divočák přirozených barev. Na štít byla posazena koruna svobodných pánů. Klenotem, na zlatě korunované turnajské přilbici s červeno-stříbrnými přikrývadly, je krk stříbrného jednorožce. Štítonoši jsou dva stříbrní odvrácení jednorožci stojící na pásce s heslem, VERITAS ET JUS (pravda a právo).

Dědic Johna svobodného pána Parishe, George s majetkem nezískal titul svobodného pána ani polepšený erb. George Parish nebyl šlechticem rakouským, ale anglickým. Na jeho epitafu v kapli žamberského zámku je vidět starý rodový erb bez hodnostní koruny a jiné heslo, INDUSTRIA PERMANENTE (vytrvalou pílí).

Při povýšení Edmunda Parise do pruského šlechtického stavu roku 1898 mu byl opět potvrzen starý anglický erb tří uťatých stříbrných hlav jednorožců v červeném poli. 

Poslední změnou resp. udělením bylo potvrzení rodového erbu pro Oskara Parise roku 1899 při příležitosti povýšení do stavu rakouských svobodných pánů (Freiherr Parish von Senftenberg), blason: Štít červený se třemi zlatými uťatými hlavami jednorožců. Na štítě je hodnostní koruna rakouských svobodných pánů. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s červeno-zlatými přikrývadly, je vyrůstající krk zlatého jednorožce. Štítonoši jsou dva zlatí jednorožci stojící na bronzové arabesce. 

 

 

 

Autor: heraldikaerby

Štítky: ParishParisch-von-Senftenbergerby-české-šlechty, rodová-heraldika, heraldická-znamení, historie-heraldika, heraldry, wappen, coat-of-arms

Sponzoruje: http://www.furminator-shop.cz/domains/furminator-shop.cz/