Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 41All time: 214967

Erby-české-šlechty-Hubatius-z-Kottnowa

Prastarý, původně patricijský rod z Tábora, později povýšený do šlechtického a nakonec do rytířského stavu. První zmínka je v gruntovní knize, kde je k roku 1432 zapsán Mikuláš Hubatý zv. Němec jako táborský měšťan a koželuh. Nesporně jeho příbuzným byl Martin Hubatý, zvaný též Hubáč, Hubáček nebo Huba od něhož se odvíjí rodokmen, který lze sledovat až do dnešní doby.

Erb a predikát "z Kottnowa" na základě svých palatinátních práv udělil Tomáš Jan Pešina z Čechorodu diplomem ze dne 10. řína 1672 revizitačnímu komisaři Ludvíku Václavu Hubatému (Hubatiovi).

Rytířský stav pro rakouské dědičné země spolu s predikátem "von Kottnow" na základě majestátu císařovny Marie Terezie ze dne 20. října 1744 pro děkana vyšehradské kapituly Kryštofa Vojtěcha Hubatia z Kottnowa a úředníka desk zemských Josefa Tadeáše Hubatia z Kottnowa. 

Rytířský stav pro rakouské dědičné země spolu s predikátem "von Kottnow" a popelšením erbu na základě majestátu císařovny Marie Terezie ze dne 30. ledna 1758 pro Ludvíka Františka Hubatia z Kottnowa, císařského rytmistra.

Erb (1672): Štít modrý se stříbrnou kotvou s břevnem a kruhem. Klenotem, na kolčí přilbě s modro-stříbrnými přikrývadly, jsou složená orlí křídla, přední stříbrné, zadní modré.

 

Erb (1744): Štít červeno-modře dělený. V horní polovině stříbrná orlice s červeným jazykem, v dolní polovině stříbrná kotva. Klenotem, na korunované turnajské přilbě s červeno-stříbrnými a modro-stříbrnými přikryvadly, je pět stříbrných pštrosích per. (DZ-V 562, fol. H 14, zápis 1744, vymalováno 1745) 

Erb (1758): Štít červeno-modře čtvrcený. 1. pole, stříbrná orlice s červeným jazykem a zlatou zbrojí, 2. pole, stříbrné obrněné rameno svírající v dlani šavli se zlatým jílcem, záštitou a hlavicí, 3. pole, stříbrná kotva, 4. pole, hořící železná bomba. Klenoty dva na korunovaných turnajských přilbách. 1. přikrývadla červeno-stříbrná, pět pštrosích per, stříbrné-červené-stříbrné-červené a stříbrné. 2. přikrývadla modro-stříbrná, obrněné rameno ze štítu. (DZ-V 566, fol. C 23´, zápis 1758, vymalováno 1759)

 

Rodokmen.

 

Martin Hubatý, zv Hubáček, Hubáč, Huba, 1480/90 Jistebnicce  +před r. 1550, táborský měšťan, radní a od roku 1511 představený města, I. oo Bíta Wnoučková z Worličné, II. oo Kateřina N. 

1. Martin Hubatý, *1510/20 Tábor  +1565, sládek, měšťan, radní a představený města Tábora, oo Anna Kroupová,

1.1 Jan Hubatý, *před r. 1550 Tábor  +1595, kožišník, od r. 1583 radní, oo 1584, Juliana Oberdorferová,

1.1.1 Václav Hubatý, městský radní, od r. 1608 rychtář (protože se účastnil jako zástupce Tábora volby Friedricha Falckého za českého krále musel r. 1621 odejít z města), oo 1616, Dorota Svobodová, 

1.1.1.1 Anna Hubatá

1.1.1.2 Jan Hubatý

1.1.1.3 Václav Hubatý

1.1.1.4 Joachim Hubatý

1.1.1.5 Dorota Hubatá

1.1.2 Joachim Hubatý, kožišník a cechmistr, od r. 1621 radní, I.oo Zuzana, II. oo Alžběta Mocelinová,

1.1.3 Jan Hubatý, +1647, 

1.1.4 Ludvík Hubatý,  *před r. 1593 Tábor  +1648 padl při obraně města před Švédy, obecní starší a radní, důchodní písař, ředitel solního úřadu, postupně získal veškerý majetek svých bratrů, oo před 1618, Alžběta Gubernátová, 1601 Tábor  +1654 Tábor

1.1.4.1 Ludvík Václav František Hubatius z Kottnowa, *1. listopadu 1633 Tábor  +14. listopadu 1696 Tábor, císařský rychtář a správce daně z prodeje alkoholu, I.oo Ludmilla Nogrelli de Claromonte, *1634  +12. září 1654 Tábor, II.oo 1655, Anna Kateřina Blatáková, *před 1636 Knín  +5. května 1679 Tábor, III.oo 20. 12. 1681 Praha, Justina Alžběta Marešková, ovdovělá Pachtová z Rájova, * 6. června 1653 Praha  +16. ledna 1702 Tábor,

I.oo

1.1.4.1.1 Anna Hubatiová z Kottnowa, oo František Lauter, táborský měšťan

1.1.4.1.2 Alžběta Hubatiová z Kottnowa, I.oo Jan Dvorský, pražský měšťan, II.oo Jan František Písecký z Kranichfeldu,

II.oo

1.1.4.1.3 Eva Ludmila Hubatiová z Kottnowa, oo Johann Angermayer, - potomci Angermayer von Stremberg,

1.1.4.1.4 Jan Václav Hubatius z Kottnowa,

1.1.4.1.5 Maxmiliána Hubatiová z Kottnowa, oo před 1706, Karel František de Maggi, pražský lékař,

1.1.4.1.6 Barbora Veronika Hubatiová z Kottnowa, oo Josef Václav Cerha,

1.1.4.1.7 Ludvík Maxmilián Hubatius z Kottnowa, *1668 Tábor  +19. června 1748 Tábor, člen císřské rektifikační komise a táborský primátor, I.oo 2. 5. 1691 Tábor, Terezie von Walde, +1730 Tábor, II.oo 21. 10. 1743 České Budějovice, Euphrosine Steinstock

  I.oo 

1.1.4.1.7.1 Kryštof Vojtěch Hubatius z Kottnowa, *1692  +29. listopadu 1746 Praha, 1744 rytířský stav, infulovaný prelát, kapitulní děkan vyšehradský,

1.1.4.1.7.2 Ludvík Jan Hubatius z Kottnowa, *30. květa 1694 Tábor  +11. září 1749 Běhařov, pán na Běhařově, rytmistr Kálnokyho husarů, císařský soudce v Klatovech, oo 1722, Dorota Zumsande von Sandberg, *1688 +20.dubna 1773 Praha, paní na Lipce, Drslavicích a Loučimi,

1.1.4.1.7.2.1 Ludvík František Josef Hubatius z Kottnowa, *6. července 1722 Tábor  +3. září 1768 Běhařov, 1758 rytířský stav a český inkolát, pán na Běhařově, Lipce a Smržovicích, oo 23. 7. 1750 Praha, Kateřina Joanelli, *16. února 1731 Praha  +16. února 1767 Praha,

1.1.4.1.7.2.1.1 František Hubatius z Kottnowa, +1787 Tábor, táborský měšťan, oo Anna Daubková,

1.1.4.1.7.2.1.2 Marie Renata Hubatiová z Kottnowa, *19. října 1752 Praha  +8. listopadu 1752 Praha,

1.1.4.1.7.2.1.3 Ludvík Hubatius z Kottnowa, *1753  +17. listopadu 1808, pán na Jindřichovicích, císařsko-královský nadporučík, oo 23. 4. 1786 Jindřichovice, Terezie von Gorcey-Longuyon, ovdovělá Janovská z Janovic, +16. března 1811 Praha,

1.1.4.1.7.2.1.4 Anna Kateřina Hubatiová z Kottnowa, *19. února 1755 +1. dubna 1817 Praha, oo 24. 5. 1789, František Janninalli von Janninall u. Jangang, *1761  +1831 Praha, úředník místodržitelského úřadu, státní účtárny,

1.1.4.1.7.2.1.5 Antonín Marius Hubatius z Kottnowa - pokračování starší linie.

1.1.4.1.7.2.1.6 Emanuel Hubatius z Kottnowa - pokračování mladší linie.

1.1.4.1.7.3 Helena Justýna Hubatiová z Kottnowa, *1695  +31. července 1768 Tábor

1.1.4.1.7.4 Antonín Václav Hubatius z Kottnowa, *10. dubna 1696 Tábor  +11. května 1742 Tábor, městský radní a kontrolor cla ze zboží, oo 12. 11. 1720 Tábor, Justina Tantzner, *1695  +30. června 1768 Tábor,

1.1.4.1.7.4.1 František Ludvík Hubatius z Kottnowa, *31. srpna 1721 Tábor  +6. listopadu 1792 Praha, císařsko-královský podplukovník dělostřelectva,

1.1.4.1.7.5 František Tadeáš Hubatius z Kottnowa, *1697 Tábor  +1787 Tábor, radní a inspektor městských statků, I.oo 23. 6. 1730 Tábor, Zuzana Eleonora Kamarýtová *1695  +14. října 1753 Tábor, II.oo 1. 5. 1754, Johanna Morel, *29. ledna 1721 Tábor  +15. července 1759 Tábor, 

1.1.4.1.7.6 Jan Josef Hubatius z Kottnowa, *28. listopadu 1701 Tábor  +18. dubna 1768 Jíčín, doktor  teologie, farář na Dobříši a děkan v Jíčíně,

III.oo

1.1.4.1.8 Karel Hubatius z Kottnowa, *1673  +1709 Graz, štolba hraběte Herbersteina,

1.1.4.1.9 Jan Josef Hubatius z Kottnowa, *1686  +1750, člen Tovaryšstva Ježíšova,

1.1.4.1.10 Josef Tadeáš Hubatius z Kottnowa, *7. března 1692  +30. března 1756 Praha, 1744 rytířský stav, německý deklamátor zemských desek, oo 3. 2. 1733 Praha, Anna Renata Zárubová z Hustiržan, +1770,

1.1.4.1.10.1 Tadeáš Hubatius z Kottnowa, *1734 Praha  +1746

1.1.5 Kateřina Hubatá, oo Václav Krumlovský,

 

Ve druhé polovině 18. století se díky bohaté rodině Ludvíka Františka Josefa rytíře Hubatia z Kottnowa a jeho paní Kateřiny z Joanelli, dcery císařského soudce v Klatovech Markuse z Joanelli a Marie Anny Globicové z Bučína, rod rozdělil na starší a mladší linie jejíž příslušníci přenesli jméno Hubatiů z Kottnowa až do současnosti. Je však nutno dodat, že dnešní příslušníci rodu žijí převážně v západní Evropě, zejména v Německu.

 

Rodokmen 2. - starší linie.

 

Antonín Marius Hubatius z Kottnowa, *12. června 1757 Loučim  +3. září 1836 Kněžice, pán na Petrowitz (dnes Petrovice u Sušice) a Kněžicích, oo 24. 5. 1785 Petrovice u Sušice, Terezie Horová z Ocelovic, *15. ledna 1768 Kněžice  +20. dubna 1833 Kněžice

1. Anna Kateřina Hubatiová z Kottnowa, *19. července 1786  +?, oo Josef svobodný pán Stedingk, rytmistr,

2. Lambert Ludvík Emanuel Hubatius z Kottnowa, *17. září 1787 Petrovice u Sušice  +31. května 1867 Kněžice, pán na Kněžicích a Petrovicích, I.oo 13. 5. 1830 Praha, Karolína svobodná paní Bieschinová z Bieschin, *22. dubna 1803  +13. duubna 1856 Kněžice, II.oo Henriette Waldmann

2.1 Bohuslav Hubatius z Kottnowa, *6. února 1831 Kněžice  +9. října 1873 Kněžice, pán na Kněžicích,

2.2 Kristýna Hubatiová z Kottnowa, *9. září 1833 Kněžice  +25. července 1885 Hlušice, oo 1850 Kněžice, Jakub Friedrich Waagner von Wallernstädt, *1825 Praha  +13. března 1865 Smidary,

2.3 Jaroslav Břetislav Telesphor Ignác Antonín Hubatius z Kottnowa, *5. ledna 1836 Petrovice u Sušice  +Wien, pán na Kněžicích a Zbraslavi (u Petrovic), oo 8. 7. 1858, Amálie Abéle, *8. července 1839  +22. února 1927 Wien,

2.3.1 Artur Lambert Ferdinand Hubatius z Kottnowa, *25. ledna 1861 Petrovice u Sušice  +1927 Wien, vrchní revident státních drah, oo 1912, Marie Friedländer,

2.3.1.1 Emmerika Hubatiová z Kottnowa, *květen 1913 Wien  +?

2.4 Helena Terezie Hubatiová z Kottnowa, *30. září 1838 Kněžice  +12. října 1917 Praha, oo 11. 1. 1869 Praha, Lambert hrabě Gorcey-Longuyen, *9. dubna 1839 Lemberg (dnes Lwow, Ukrajina)  +1. července 1907 Praha-Karlín, potomci

2.5 Zdenko Hubatius z Kottnowa, *1840  +26. dubna 1870 Wien,

2.6 Vladimír Hubatius z Kottnowa, *27. dubna 1841 Petrovice u Sušice  +14. ledna 1889 Petrovice u Sušice,

2.7 Miloslav (Miloš) Hubatius z Kottnowa, *8. prosince 1844 Kněžice +26. října 1928 České Budějvice, oo 27. 10. 1877 Chomutov, Wilhelmine Tschöpper, *28. srpna 1848 Karlovy Vary  +30. listopadu 1918 České Budějovice,

2.7.1 Vilemína Hubatiová z Kottnowa, *12. února 1879 Janovice  +1955 v Německu, oo 29. 10. 1902 České Budějovice, Anton Niemetz, *29. října 1875 České Budějovice  +1945, potomci,

2.7.2 Karel Artur Eduard Viktor Hubatius z Kottnowa, *3. května 1881 Petrovice u Sušice  +22. dubna 1941 Bechem, c. a k. hejtman, majitel statku Wies bei Altenmarkt (Oberbayern), oo 11. 5. 1916 Orenburg (Sibiř, v ruském zajetí), Ingeborg Luise Johanna von Samson-Himmelstjerna, *11. května 1889 Warbus (Litva)  +16. září 1964 Esslingen am Neckar, spisovatelka jejíž romány byly po II. světové válce u nás zakázány,

2.7.2.1 Wolfgang Harald Mikuláš Hubatius von Kottnow, *7. června 1917 Wrchne Uralsk  +27. dubna 1945 padl ve Štýrsku jako důstojník německého Wehrmachtu, oo 8. 8. 1943 Dobrin an der Drewenz (dnes Golub-Dobrzyń v Polsku), Frederika Haffner, *23. května 1921 Mnichov +?,

2.7.2.1.1 Renate Ingeborg Hubatius von Kottnow, *23. června 1944

2.7.2.2 Heinz Hubatius von Kottnow, *4. ledna 1920 Greifswald  +20. ledna 1921 Augustenfelde bei Angermünde,

2.7.2.3 Renate Hubatius von Kottnow, *28. listopadu 1921 Demmin (Mecklenburg-Vorpommern)  +21. května 1922 Fürth bei Nürnberg,

2.7.2.4 Oda Hubatius von Kottnow, *8. listopadu 1930 Traunstein (Bayern), oo 15. 4. 1967 Stuttgart, Moritz Georg Freiherr von Nostitz, *19. října 1929 Baden-Baden, potomci

2.7.3 Theodor Arthur Lambert Hubatius z Kottnowa, *31. května 1884 Petrovice u Sušice  +27. června 1938 České Budějovice, úředník státních drah, disponent firmy Thurm a Beschke v Praze, oo 15. 4. 1915 České Budějovice, Charlotte Elisabeth Juliane Gast, *6. února 1889 Stettin  +11. ledna 1967 Stuttgart,

2.7.3.1 Hans-Joachim Hubatius von Kottnow, *2. září 1917 Stettin +?, zemědělec, oo 10. 6. 1941 Semmenstedt, Ursula Künne, *8. listopadu 1920 Semmenstedt  +?

2.7.3.1.1 Hans-Kristian Hubatius von Kottnow, *2. března 1946 Braunschweig

2.7.3.1.2 Michael Hubatius von Kottnow, *27. července 1949 Wolfenbüttel

2.7.3.1.3 Heinrich Andreas Hubatius von Kottnow, *11. prosince 1955 Wolfenbüttel

2.7.3.2 Christine Elisabeth Wilhelmine Hubatius von Kottnow, *15. srpna 1919 Stettin  +26. února 1955 Stuttgart, oo 10. 2. 1946 České Budějovice, Emil Hudler, *20. července 1912 Linz  +?, stavitel

2.7.3.3 Gertrude Elisabeth Charlotte Hubatius von Kottnow, *9. března 1924 Praha +?, I.oo 6. 10. 1944 Stuttgart, Rudolf Ziebold, *16. dubna 1922 Freiburg  +?, obchodník, II.oo 26. 7. 1952 Stuttgart, ing. Adolf Fortmüller, *5. dubna 1923 Esslingen  +?

2.7.3.4 Dore-Lotte Hubatius von Kottnow, *16. dubna 1926 Praha +?, úřednice spořitelny 

2.7.4 Ernst Hubatius von Kottnow, *29. června 1886 Prachatice  +?, poštovní úředník v Českých Budějovicích, oo 21. 11. 1921 Linz, Anna Irene Turba,

2.7.4.1 Ernst Hubatius von Kottnow, *6. října 1922 České Budějovice  +zmizel v Rusku 1941,

3. Joachim Hubatius z Kottnowa

4. Ludvík Hubatius z Kottnowa

5. Alžběta Hubatiová z Kottnowa, *1793 +?, oo 1830 Johann Friedrich Schlessinger von Schleinitz

 

Rodokmen 3. - mladší linie.

 

Emanuel Hubatius z Kottnowa, *16. srpna 1758 Běhařov  +23. září 1828 Běhařov, pán na Běhařově, Smržovicích a Lipce, oo 14. 2. 1790 Kout na Šumavě, Maxmiliana d´Alquen, *26. března 1769 Kout na Šumavě  +3. června 1861 Praha,

1. Jan Hubatius z Kottnowa, *31. prosince 1791  +17. ledna 1863 Domažlice, pán na Běhařově, Smržovicích a Loučimi, císařsko-královský rytmistr, oo 2. 5. 1843 Domažlice, Anna Kateřina Procházková, *1818 Domažlice  +1879,

1.1 Kateřina Hubatiová z Kottnowa, *11. listopadu 1843  +?

1.2 Jana Hubatiiová z Kottnowa, *26. prosince 1845  +?

1.3 Jakub Hubatius z Kottnowa, *10. února 1847 Domažlice  +15. ledna 1916 České Budějovice, c. a k. podplukovník dragounů, oo 1. 6. 1880 Hlavňovice, Johanna svobodná paní Villani de Castel-Pilonico, *9. července 1858 Hlavňovice  +15. února 1929 České Budějovice,

1.3.1 Oskar Ferdinand Hubatius z Kottnowa, *20. července 1881 Hlavňovice  +12. dubna 1882 Hlavňovice,

1.3.2 Johanna Hubatiová z Kottnowa, *6. prosince 1882 Klatovy  +1928,

1.3.3 Antonín Karel Artur Hubatius z Kottnowa, *23. června 1884  +?, c. a k. poručík, úředník železničních drah, oo 6. 6. 1910 Plzeň, Marie Selina Steffan, *2. září 1879 Žírec  +?,

1.3.3.1 Wolfgang Hubatius z Kottnowa, *1911 Plzeň  +1912

1.3.3.2 Edita Hubatiová z Kottnowa, *1913 Gmünd  +?

1.3.3.3 Klemens Dietrich Hubatius z Kottnowa, *10. března 1914 Gmünd  +?

1.3.4 Karel Makarius Hubatius z Kottnowa, *2. ledna 1887 Meidling bei Wien  +?, bankovní úředník ve Vídni, I.oo 1917, Mimi Zenz, II.oo 6. 7. 1925 Wien, Aranka Pötzke von Bergau

1.3.5 Nikolina Hubatiová z Kottnowa, *1890  +1920 České Budějovice,

1.4 Josefína Hubatiová z Kottnowa, *1. října 1858 Domažlice  +?

2. Bernard Hubatius z Kottnowa, *1792  +?, dementní,

3. Antonín František Hubatius z Kottnowa, *1794  +20. března 1840 Praha, oo 31. srpna 1839 Praha, Terezie Anna Wernhard, *1808  +20. ledna 1866 Praha,

4. Bernard Hubatius z Kottnowa, *1798  +před r. 1828, císařsko-královský poručík,

5. Anna Hubatiová z Kottnowa, *1800  +30. června 1875 Praha, 

5.1 nemanželský syn Antonín Hubatius, *1827  +30. května 1898 Teplice, plukovník, svobodný,

Karolína Františka Hubatiová z Kottnova, *1. srpna 1802  +?, oo 27. 7. 1837 Praha, Leopold Josef Zippe, císařsko-královský major,

6. Josefína Hubatiová z Kottnowa, *1805  +?, oo Anton Pruschak, správce panství Chotoviny, 

7. Ludvík František Hubatius z Kottnowa, *1. ledna 1806 Dlažov  +po r. 1848 císařsko-královský nadporučík u švališerů, oo N. Mayer,

8. František Eduard Hubatius z Kottnowa, *1807  +2. října 1854 Domažlice, oo N. Daubek

 

(Almanach českých šlechtických a rytířskýcg rodů 2008, s. 187, Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser Österreichs, 4. Jahrgang 1910/11, s. 185, Karel THIR, Staré domy a rodiny táborské, Tábor 1920, PROCHÁZKA, Roman Frhr. - »Meine 32 Ahnen und ihre Sippenkreise«, Leipzig 1928, PROCHÁZKA, Roman Frhr. - »Böhmische Adelsfamilien«, Neustadt an der Aisch 1969, S. 252-258)

 

autor: heraldikaerby

štítky: Hubatius-z-Kottnowa, Hubatius-von-Kottnow, Hubatius-Kottnow, erby-české-šlechty, rodová-heraldika, heraldická-znamení, historie-heraldika, heraldry, wappen, coat-of-arms

 

sponzoruje:  http://www.magickenatacky.cz/62,cz_extra-dlouhe-natacky-20-2-zdarma-akce.html

http://www.mop-rotacni.cz/?13,cz_rotacni-mop-profi