Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 46All time: 214972

Erby-české-šlechty-Helly

V pražské měšťanské společnosti druhé poloviny 18. století se etablovala rodina Helly, dle tradice irského původu, která se přistěhovala z města Krems an der Donau (Křemže, město v Dolních Rakousích asi 70 km západně od Vídně). 

Pokud připustíme, že předkové výše jmenované pražské lékárnické rodiny skutečně přišli z Irska, pak není pochyby o tom, že Hellyové pocházeli z jednoho ze dvou různých irských klanů, jejichž jméno se píše v mnoha variacích: Hely,      O´hÉilidhe, O´Healy, O´Healihy, Heeley, Heally a pod, z nichž jeden žil v oblasti Sligo v provincii Connaught, zatímco druhý v oblasti Cork v jižní polovině provincie Munster. Ještě dnes jméno Healy patří mezi čtyřicet nejrozšířenějších v Irsku a osoby s tímto příjmením můžeme i v dnešní době ve výše uvedených oblastech nalézt.  

Dnes již prakticky není možné určit, ke kterému ze obou klanů mohla patřit rodina von Helly usazená v Praze a později i v Rakousku a Francii. Jak známo v období následující po bitvě u řeky Boyne odešlo několik Healyů na kontinent. 

Jistý John Healy, který se narodil v Donoughmore sloužil roku 1690 v pluku O´Mahonyho dragounů, později vstoupil do španělských služeb a stal se generálmajorem, ostatní sloužili ve Francii v Irské brigádě a jinde.

Není jasné kdy se první členové rodiny Helly usadili v Rakousích v Křemži. Matrika oddaných z roku 1687 uvádí Johanna Hellyho, měšťana a majitele povoznické živnosti jako novomanžela jisté Marie Kateřiny Fürstmaister, dcery Jakuba Fürstmaistera. Narodil se kolem roku 1658 a pokud opravdu pocházel z Irska pravděpodobně opustil svou vlast počátkem osmdesátých let sedmnáctého století.

V osmdesátých letech sedmnáctého století je uváděn v Křemži v Dolních Rakousích, kde získal měšťanské právo a založil povoznickou firmu. Ve městě zakoupil dům, oženil se a založil rodinu.

Rodokmen 1.

Johann Helly, *cca 1658 +23. listopadu 1712 Krems, měšťan a povozník, oo 22. 4. 1687 Krems,  Marie Catharina Fürstmaister, dcera Jacoba Fürstmaistera,

1. Johann Jiří Silvestr Helly, kř. 17. února 1688 Krems +12. června 1758 Krems, oo 20. 2. 1718 Krems, Anna Kateřina Neumaier, *16. července 1693 Augsburg +15. ledna 1766 Krems - pokračování rodokmen 2.,

2. Eva Marie Helly, kř. 5. srpna 1690 Krems +?, oo 8. 5. 1718 Krems, Johann Jiří Pishoff, syn Mathiase Pishoffa

3. Anna Marie Helly, kř. 7. července 1692 Krems +?, oo 7. 2. 1719 Krems, Michael Raab

4. Eleonora Polyxena Helly, kř. 23. ledna 1696 Krems +?

5. Marie Magdalena Helly, kř 25. června 1697 Krems +?

6. Marie Juliana Helly, kř. 13. února 1702 Krems +?  

 

Pokračovatelem a dědicem svého otce se stal syn Johann Georg Silvester Helly. Po otci převzal povoznictví a roku 1718 se oženil s Annou Kateřinou Neumaier (*16. července 1693 Augsburg +13. ledna 1766 Krems). Z manželství se narodilo šest dětí z nichž syn Johann Jiří Helly se pravděpodobně před smrtí svého otce (+10. června 1758 Krems) přestěhoval do Čech a usadil se v Praze, kde kolem poloviny 18. století koupil ve Vlašské ulici dům č 334-32, zv. "U růžence". 

Na Starém Městě pražském získal Johann Jiří ml. Helly měšťanské právo a roku 1758 se poprvé oženil s Josefou Juliánou Widmanovou, vdovou po lékárníkovi Janu Michalovi Richterovi (+1758). Díky tomuto sňatku Johann Jiří ml. Helly vyženil dům čp. 455 na rohu Malé Karlovy ulice a Malého náměstí, zv. „U zlaté koruny“ spolu s lékárnou. Uvedenou lékárnu rodina vlastnila až do roku 1879, její nádherný barokní interiér byl vystaven na Všeobecné jubilejní výstavě roku 1891 v Praze a posléze byl věnován Národnímu muzeu, kde byl umístěn v depozitáři.

Johann Jiří Helly se úspěšně etabloval mezi pražskou společenskou smetánku, získal titul císařského rady a byl přísedícím u úřadu Nejvyššího purkrabí, později se stal seniorem lékárnického kolegia. Rovněž byl členem pražské zednářské lóže U tří korunovaných hvězd a kapituly U čtyř evangelistů. 6. prosince 1767 byl dekretem daným ve Vídni povýšen císařovnou Marií Terezií do šlechtického stavu dědičných zemí a byl mu udělen čestný titul „Edler von Helly“ (Saalbuch 216, 650v.). Johann Jiří von Helly zemřel v Praze 26. února 1778 a byl pohřben na Olšanských hřbitovech, kde byla ještě donedávna udržovaná rodová hrobka s náhrobkem v kameni. Hrob rodiny leží při vstupu do Olšanských hřbitovů, náhrobek je dílem významného pražského sochaře Václava Prachnera. Je řešený jako katafalk, dříve byl zdobený rodinným erbem. Po obou stranách stojí skulptury andělů, které drží nad rakví jednoduchý kříž. 

 

Rodová hrobka na Olšanech.

 

Jak již bylo řečeno Johann Jiří von Helly byl poprvé ženat od roku 1758 s Josefou Juliánou Richterovou, roz. Widman (*10. října 1734 +1. března 1763 Praha). Z manželství se narodily celkem tři děti, z nichž pouze syn Ignác se dožil dospělosti. Podruhé se oženil 28. října 1765 s Monikou Poisl (*1734 Murrn +26. listopadu 1807 Praha). Z druhého manželství se narodily pět dětí, jeden syn a čtyři dcery. 

 

Rodokmen 2.

Johann Jiří Silvestr Helly, *17. února 1688 Krems +10. června 1758, oo 20. 2. 1718 Krems, Anna Kateřina Neumaier, *16. července 1693 Augsburg +13. ledna 1766 Krems

1. František Leopold Helly, kř. 29. ledna 1719 Krems + 

2. Anna Marie Helly, kř 15. ledna 1721 Krems +

3. Anna Kateřina Helly, kř. 29. října 1722 Krems +

4. Johann Jiří Helly, kř 23. března 1724 Krems

5. Johann Jiří von Helly, kř. 1. dubna 1726 Krems +24. února 1778 sv. Jiljí, Praha, měšťan a lékárník v Praze, 6. listopadu 1767 „Edler von Helly“,  

I.oo 1. 2. 1758 sv. Jiljí, Praha, Josefa Juliána Widman, *10. října 1734 Jaroměřice +1. března 1763 Praha, II oo 2. 10. 1765 sv. jiljí, Praha, Monika Poisl, *21. dubna 1738 Murrn +26. listopadu 1807 Praha,

(1)

5.1 Josefa Anna Kateřina Sabina Helly, kř. 29. října 1759 sv. Jiljí, Praha +28. července 1760 sv. Jiljí, Praha                                 

5.2 Ignác von Helly – pokračování rodokmen 3., 

5.3 Josefa Františka Helly, kř. 24. února 1763 sv. Jiljí, Praha +1. března 1763 sv. Jiljí, Praha

(2)

5.4 Marie Anna Josefa Nepomucena von Helly, kř. 8. července 1766 sv. Jiljí, Praha +17. ledna 1837 Wien, oo Johann Carl von Schumttermayer, +1836, c.k. plukovník-potomci,

5.5 František Xaverský Jan Nepomucký Josef von Helly, *kř. 23. července 1767 sv. Jiljí, Praha  +29. listopadu 1821 Praha, guberniální sekretář, oo Theresie Koller, *1790 +1828 Praha,

5.5.1 Matilda von Helly

5.5.2 Ludowina von Helly

5.6 Jan Nepomucký Josef Filip Bennitus von Helly, kř. 24. srpna 1768 sv. Jiljí, Praha + 27. července 1767 sv. Jiljí, Praha,  

5.7 Marie Anna Josefa Monika von Helly, kř. 27. července 1770 sv. Jiljí, Praha +?, oo 5. 1. 1791, Václav Fischer von Ehrenborn, +1830, vojenský polní  komisař,      

5.8 Marie Karolína Josefa Terezie von Helly, *28. září 1774 sv. Jiljí, Praha +1807, 

6. Ignác Alexandr Helly, kř. 31.března 1728 Krems +

 

Ignác von Helly.

 

Jediný syn Johanna Jiřího von Helly z prvního manželství Ignác se narodil v Praze a byl pokřtěn v kostele sv. Jiljí 31. července 1761. Po otci zdědil dům a lékárnu na Starém městě Pražském, kromě toho v roce 1785 koupil v dnešní ulici U Půjčovny dům č. 969-3 zv. „ U Vagnerů“. Úspěšným hospodařením rozšířil zděděný otcovský majetek a své významné postavení v pražské měšťanské společnosti ještě podpořil sňatkem (1. února 1789) s Barbarou Eleonorou Ballabene (*13. března 1772 Praha +4. června 1817 Stokau), dcerou Karla Antonína Ballabene (úspěšný pražský velkoobchodník a bankéř, ředitel Ústavu pro vdovy a sirotky, majitel dnes již neexistující usedlosti Balabenka v Libni a dalších nemovitostí v Praze. Jeho vnučka Karolína Ballabene se zde seznámila se svým budoucím chotěm, hudebním skladatelem Františkem Škroupem) a jeho manželky Anny Theresie roz. Scholler.  Manželé měli spolu celkem devět dětí, syn Karel Boromejský založil starší větev a Jiří Petr větev mladší. Ignác von Helly zemřel v Praze. 

 

Rodokmen 3.

Ignác von Helly, *31. července 1761 Praha +18. února 1812 Praha, měšťan a lékárník v Praze, oo 1. 2. 1789 Praha, Barbora Eleonora Ballabene, *13. dubna 1772 Praha +4. června 1817 Stokov, dcera Karla Antonína Ballabene a Anny Terezie Scholler.

1. Karel Boromejský von Helly, *16. listopadu 1789 Praha +1793,

2. Jiří von Helly, *15. června 1791 Praha +1803,

3. Karel Boromejský von Helly – pokračování, starší větev-rodokmen 4.,

4. Kateřina Jindřiška Anna von Helly, *13. července 1795 Praha +1865 Pirna, I. oo 14. 9. 1812 Karl August Schmaltz, +1818, II. oo 28. 10. 1819 Praha, Heinrich Gottlieb Schmaltz, 

5. Johann von Helly, *16. května 1798 Praha +20. září 1814 Praha,

6. Marie von Helly, *1800 +1889, oo N. Ramisch - potomci

7. Vilemína von Helly, *28. května 1802 Praha +? Moritzburg, oo 18. 10. 1829 Pirna, Wilhelm Plant,

8. Jiří Petr von Helly – pokračování mladší větev-rodokmen 5.,

9. Alžběta Anna von Helly, *19. listopadu 1805 Praha +11. března 1860 Praha, oo 27. 11. 1830 Praha, Johann von Bauer u. Adelsbach, *9. května 1800 Praha +1. dubna 1846 Praha – potomci,

10. Anna Františka von Helly, *26. února 1807 Praha +29. ledna 1893 Temešvár, oo 20. 7. 1830 Praha, Karel svobodný pán Braum,  *8. dubna 1799 Praha +4. července 1864 Temešvár, c.k. polní podmaršálek 

11. Friedrich Karel von Helly, *21. března 1809 Praha +27. dubna 1810 Praha

12. Ignác von Helly, *23. prosince 1810 Praha +29. prosince 1810 Praha

13. Petrus von Helly, *27. prosince 1811 Praha +30. prosince 1811 Praha

 

Starší větev.

 

Starší rodovou větev založil pravděpodobně nejvýznamnější člen rodu Karel Boromejský rytíř Helly. Narodil se v Praze, farnost u sv. Jiljí 15. prosince 1793, stejně jako jeho předkové se zabýval studiem farmacie v Praze. Na studiích se seznámil s Janem Evangelistou Purkyněm. 18. srpna 1814 promoval a roku 1822 převzal po svém otci slavnou staroměstskou lékárnu, kterou držel ještě roku 1866. Během svého života se výrazně zapojil do veřejného dění a již roku 1825 se stal jedním ze zakladatelů České spořitelny. Spořitelnu vedl ve funkci vrchního ředitele do roku 1861. Za své zásluhy o veřejné blaho byl císařem vyznamenán řádem Františka Josefa, na základě císařova nejvyššího rozhodnutí byl den před svou smrtí, 17. dubna 1873 povýšen do rytířského stavu s titulem „Ritter von Helly“. Povyšovací diplom byl vystaven 2. srpna 1873 na jména jeho tří pozůstalých dětí, Karla Ignáce Josefa, Jindřišky a Richarda Johanna.

Karel Boromejský rytíř Helly zemřel ve svém domě č.p. 455 v Praze 18. dubna 1873, 5. srpna 1818 slavil u sv. Jiljí sňatek s Kateřinou Bischoff, dcerou lékaře a profesora Josefa Bischoffa z Kremsmünsteru a jeho manželky Thekly Guilelmo. Z manželství se narodilo celkem pět dětí jejichž potomky lze dohledat dodnes.

Karel Ignác Josef šlechtic Helly byl roku 1873 spolu se svým otcem povýšen do rakouského rytířského stavu, vystudoval lékařství na pražské universitě, kde promoval 24. 11. 1849, později se stal sekundářen v pražské Všeobecné nemocnici a od roku 1856 byl asistentem na porodní klinice, 7. května 1859 habilitoval v Praze na universitě. 27. května 1860 odešel jako primář do Terstu a od 13. listopadu téhož roku se stal universitním profesorem porodnictví a gynekologie na universitě ve Štýrském Hradci (rovněž vedl gynekologickou kliniku), kde se i s rodinou usadil a narodily se i jeho děti. V letech 1874-75 zastával funkci rektora university.

Karel Josef František rytíř Helly se narodil roku 1865 ve Štýrském Hradci, byl nejen třetím Karlem v rodině, ale i třetím lékařem. Studoval medicínu na univerzitě ve Štýrském Hradci, kde roku 1888 promoval. Pracoval jako asistent v patologicko-anatomickém institutu, později byl sekundářem ve Všeobecné nemocnici ve Štýrském Hradci. Roku 1890 absolvoval lékařskou zkoušku a vstoupil do státní zdravotní služby jako okresní lékař. Později se stal členem zdravotního oddělení místodržitelství ve Štýrském Hradci. Roku 1896 byl povolán na zdravotní oddělení (Sanitätsdepartment) ministerstva vnitra.

Roku 1911 byl Karel Josef František rytíř Helly jmenován zemským zdravotním referentem pro Dolní Rakousy, za zásluhy byl poctěn čestným titulem dvorního rady. V letech 1920-25 zastával funkci sekčního šéfa a vedoucího úřadu národního zdraví na spolkovém ministerstvu sociálních věcí. Po zániku monarchie zůstal řádným členem nejvyšší zdravotní rady a viceprezidentem Rakouského červeného kříže. Karel rytíř Helly si získal značná ocenění téměř ve všech oblastech veřejné zdravotní péče, zejména běmen I. světové války a jeho odbornost a schopnosti byly oceňovány i v poválečných letech.   

 

Rodokmen 4.

 

Karel Boromejský von Helly, *15. prosince 1793 Praha  +18. dubna 1873 Praha, rytíř řádu Františka Josefa, 2. srpna 1873 „Ritter von Helly“, oo 5. 8. 1818 Praha, Katharina Bischoff, *7. června 1795 Linz +27. října 1865 Praha, dcera Prof. Mudr. Josefa Bischoffa a Thekly Guilelmo,

 

1. Karolína Anna von Helly, *7. února 1822 Praha +12. ledna 1859 Praha, oo 10. 8. 1841 Praha, Antonín rytíř Jaksch von Wartenhorst, *11. dubna 1810 Stráž pod Ralskem  +2. září 1887 Luhov,  - potomci, Dr. Antonín Jaksch, lékař, vládní rada a universitní profesor byl rytířem řádu Železné koruny III. třídy a 16. srpna 1871 byl povýšen do rakouského rytířského stavu s predikátem “von Wartenhorst”, rodina vlastnila alodní statky Luhov, Dolany a Hracholusky na Plzeňsku.

2. Karel Ignác Josef rytíř Helly,  *14. ledna 1826 sv. Jiljí, Praha +7. srpna 1891 Graz, profesor gynekologie a v letech 1874-75 rektor univerzity v Grazu, oo 16. 7. 1860 Wildenschwert, Josefina Skraup *25. dubna 1832 +27. prosince 1923, dcera kapelmistra Františka Škroupa a Josefíny Koudelkové, 

2.1 Agnes von Helly, *7. srpna 1861 Trient +?, oo 1. 5. 1886 Graz, doc. Dr. Ludwig Eduard Ebner, *1851 +?, lékař a universitní profesor, syn Josefa Ebnera a Ludovici roz. Waysl,

2.2 Karolína Kateřina Josefa von Helly, *26. září 1864 Graz +?, oo 31. 5. 1887 Graz, Hermann Franz Alois Dittrich, *1847 Praha +?, waldsteinský nejvyšší lesní rada, komtur řádu Františka Josefa,

2.3 Karel Josef František rytíř Helly, *11. října 1865 Graz  +23. května 1932 Wien, vrchní vojenský lékař, sekční rada a zemský sanitární inspektor, oo 8. 4. 1891 Marie von Vorbeck, *27. července 1868 Graz +?, dcera Ludwiga von Vorbeck a Marie Andriessen, bez potomků,

2.4 Richard Emil Josef Carl rytíř Helly, *26. dubna 1867 Graz +?, právník a vrchní krajský komisař,

2.5 Josephine Joane Katharine von Helly, *10. srpna 1868 Graz +3. prosince 1943 Graz,

2.6 Heinrich Karl Josef rytíř Helly, *26. října 1869 Graz +?, právník a krajský komisař,

3. Henriette von Helly, *16. května 1827 Praha, oo 1. 9. 1855 Praha, Wenzel Girzikowsky, advokát,

4. Johanna von Helly, *30. ledna 1830 Praha +1. srpna 1865 Salzburg, oo 1. 10. 1858 Praha, Wenzel Günthner, chirurg, vládní rada, profesor a zemský sanitární referent, 

5. Richard Johann rytíř Helly,  *7. února 1832 Praha +25. září 1904 Praha, pokračoval v rodinné tradici farmaceutů, stal se doktorem chemie a lékárníkem. Jeho synové se již zabývali jinými zaměstnáními a Richardovou smrtí tradice lékárnického rodu zanikla, oo 6. 1. 1859 Praha, Emilie Hezner, *14. prosince 1835 +20. srpna 1921, dcera císařského rady a kupce Friedricha Heznera a Terezy roz. Heznerové, 

5.1 Emilie Terezie von Helly, *26. prosince 1859 Praha +6. března 1942 Praha, oo 5.5. 1883 Praha, Gustav Diehl, *2. září 1852 +29. března 1929 Praha, továrník,

5.2 Friedrich rytíř Helly, *9. února 1862 Praha +1942, kupec a kancléř císařského konzulátu v Bordeaux, oo 15. 6. 1895, Henriette Nairac, *18. října 1862 Bagneres-de-Bigorre +1943, dcera Edouarda Nairaca a Marie Cousterdine, pocházela z obchodnické rodiny, která zbohatla na obchodu s otroky ve druhé polovině 18. století,

5.2.1 Marie von Helly, *1896 +1981, oo 1923 Jacques Estanove, *1894 +? - potomci

5.2.2 Friedrich rytíř Helly, *1898 +1926

5.2.3 Jakub rytíř Helly, *1904 +1976, oo Marguerite Carol, *1907 +1983 - potomci

5.3 Karel von Helly, *1864 sv. Jiljí, Praha +1864 sv. Jiljí, Praha

5.4 Terezie von Helly, *1865 sv. Jiljí, Praha +1868 sv. Jiljí, Praha

5.5 Richard Karel Jindřich rytíř Helly, *15. srpna 1868 sv. Gotthard, Bubeneč  +19. září 1937 Praha, obchodník s vínem, dvorní dodavatel a šéf firmy Dr. Helly a spol.,

5.6 Alžběta Terezie von Helly, *8. října 1870 sv. Jiljí, Praha +15. ledna 1944,

5.7 Leo Karel rytíř Helly, *4. ledna 1873 sv. Jiljí, Praha +23. června 1899 Praha,

5.8 Alexander Friedrich Karel rytíř Helly, *24. prosinec 1874 sv. Jiljí, Praha +21.-25. července 1917 Monte San Michele, hejtman XI. pochodového praporu pěšího pluku č.28, oo 16. 11. 1909 Praha, Albína Schram, *23. srpna 1887 Praha, dcera Albína Schrama a Miny Brdičkové,

5.8.1 Margareta von Helly, *6. listopadu 1911 Trident +?, oo 28. 11. 1931 Praha, Dr. Jindřich Frank,

5.8.2 Charlotte von Helly, *26. prosince 1913 Praha

 

 Mladší větev. 

 

Mladší větev rodiny von Helly založil mladší ze synů Ignáce von Helly, Jiří Petr von Helly. Narodil se v Praze roku 1803 a narozdíl od ostatních členů rodiny vstoupil do císařské armády, kde dosáhl hodnosti hejtmana. Zemřel roku 1876 a byl pohřben na Malostranském hřbitově v Košířích. Oženil se roku 1832 s Alžbětou Janou Nepomucenou Annou von Bauer u. Adelsbach, dcerou Dr. Václava Bauera von Adelsbach. Z manželství se narodilo celkem osm dětí jejichž potomci přenesli rod do 20. století. 

 

Rodokmen 5. 

Jiří Petr von Helly, *4. září 1803 Praha +6. srpna 1876 Praha, c.k. hejtman oo 22. 11. 1832 Praha, Alžběta Johanna Nepomucena Anna von Bauer u. Adelsbach, *31. ledna 1805 Praha +21. boezna 1860 Praha, dcera Dr. Václava Bauera von Adelsbach a Anny Krinerové,

1. Vilemína Terezie von Helly, *7. února 1834 sv. Jiljí, Praha +4. března 1871 sv. jiljí, Praha,

2. Alžběta Vilemína Barbora Anna Marie von Helly, *12. července 1835 Loket +5. října 1835 Svatava,

3. Jiří Maria Emanuel Karel Johann Ignác šlechtic Helly , *20. června 1836 Svatava (Zwodau) +11. února 1908, c.k. plukovník, odešel do výslužby 1857, oo 7. 2. 1867 Salzburg, Marie Anna Theresie Sallinger, *12. března 1848 +1940, dcera Johanna Sallingera a Kathariny Wieninger

3.1 Eugen Maximilian Jiří Johann Nepomuk šlechtic Helly, *9. března 1872 Salzburg +28. prosince 1874 Salzburg,

3.2 Jiří Maximilian Antonín Maria šlechtic Helly, *7. února 1881 St. Pölten +27. února 1936 Linz, oo 18. 9. 1911, Helene Paula Schubert, *3. července 1887 +27. listopadu 1961, dcera Franze Schuberta a Wilmy Klusemann,

3.2.1 Gerda Margot Maria Carola Anna von Helly, *24. února 1914 Terezín +2. ledna 2004 Deutschfeistritz, oo 3. 12. 1938, Dr. Karl Schneeweiß, *8. května 1910 +1. března 1984 - potomci

3.2.2 Georg Karl Erich Ludwig šlechtic Helly, *23. března 1918 Linz +?. března 1943 Kursk, padl jako důstojník němeské armády za II. světové války v Rusku,

3.2.3 Richard Eugen Hugo šlechtic Helly, *21. března 1920 Linz +22. března 1970,

3.2.4 Dorothea Gertrude Elsa Maria von Helly, *29. června 1923 Linz +2008 Linz, oo N. Loos

4. Oskar šlechtic Helly, *14. října 1837 Loket +3. března 1893 Hradec Králové, majitel fotoateliéru a restauratér na hradeckém nádraží, oo 1866 Josefov, Marie Rindl *1842 +30. listopadu 1892 Hradec Králové

4.1 Barbara von Helly, *24. června 1866 Hradec Králové +?, oo 1887 Hradec Králové, Friedrich Vrancx, *1856

4.2 Josef šlechtic Helly, *18. března 1870 Hradec Králové +23. leden 1918 Hradec Králové, restauratér na hradeckém nádraží oo 1892 Hradec Králové, Josefína Gotzová, *3. srpna 1873 Kutná Hora

4.2.1 Ludmilla von Helly, *1895 +1977, oo N. Růžička

4.2.2 Zdenko šlechtic Helly, *

4.2.3 Josef šlechtic Helly, *

4.3 Marie von Helly, *10. prosince 1874 Kukleny +?, oo N. Knab

5. Alexander Johann šlechtic Helly, *4. dubna 1839 Cheb +11. listopadu 1839 Cheb

6. Viktor šlechtic Helly, *30. listopadu 1840 Cheb +7. srpna 1890 New York, oo 27. 8. 1870 Manhattan, New York, Caroline Schroetter, dcera Johanna Schroettera a Margarethy Winisch

6.1 Viktor šlechtic Helly, *9. června 1883 New York

6.2 Karoline von Helly, *29. listopadu 1884 New York

7. Marie Theresie von Helly, *17. června 1842 Cheb +1. září 1878, oo N. Blahník

8. Emanuel Antonín Václav šlechtic Helly, *23. září 1844 Cheb +25. března 1845,

 

Rodový erb.

 

Rodový erb udělený roku 1767 nemá žádnou výtvarnou návaznost na erby výše výše zmíněných irských klanů. Při povýšení Johanna Jiřího Helly do šlechtického stavu dědičných zemí 6. listopadu 1767 byl císařovnou Marií Terezií udělen vyznamenanému erb, blason: Štít polcený, vpravo ve zlatém poli z dělící linie vyniká černá orlice s červeným jazykem, levé pole dělené, horní polovina modrá se zlatou hvězdou, spodní polovina červená se zlatou pohanskou korunou. Klenotem, na korunované turnajské přílbě s černo-zlatými a červeno-zlatými přikryvadly, je rostoucí černá orlice. (zápis 1767, vymalováno 1768, DZ-S 40, fol. A 20´, Lit.: von Doerr s. 252, Kneschke IV., s. 297, Král s. 84, Megerle s. 315, Mysliveček I., s. 237, Schimon III., s. 53.)

 

Rakouský rytířský stav a polepšení erbu na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Františka Josefa I. ze dne 17. dubna 1873, diplom vydán ve Vídni 2. srpna 1873, byl erb upraven pouze přidáním druhého klenotu, blason: Štít jako roku 1767. Klenoty dva na korunovaných přilbách, 1. černo-zlatá přikrývadla, rostoucí černá orlice s červeným jazykem, 2. červeno-zlatá přikrývadla, mezi rozloženými černými orlími křídly vzhůru letící zlatá včela. (Genealogisches Handbuch des Adels, Band V. Has-I (Band 84), 1984, s. 103, Genealogisches Taschenbuch der Ritter- und Adels-Geschlechter 1893, Genealogisches Taschenbuch der adeliger Häuser Österreich, Jahrgang V., 1910/11).

 

Autor: team heraldika erby

štítky: Hellyerby-české-šlechtyrodová-heraldikaheraldická-znameníhistorie-heraldikaheraldrywappencoat-of-arms

sponzoruje prodejce bambusových ponožek vhodných pro heraldické zájemce s vysokým tlakem, kteří potřebují zdravotní bambusové ponožky. Bambusové zdravotní ponožky jsou velmi dobrým pomocníkem, který přispěje k uzdravení vašich nohou. Pohlcují pach, omezují pocení a jsou antibakteriální. Určitě se budete na svých výletech po hradech a zámcích za heraldikou naprosto spokojeni. Termo ponožky jsou vhodné zejména v zimním období.

Kategorie - rodová heraldika

 

Klíčová slova - heraldika|genealogie|čeští lékárníci