Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 49All time: 215091

Erby-české-šlechty-Darcy

V 18. století byl mezi českou šlechtu přijat jistý Tomáš von Darcy, císařský důstojník.  Jméno Darcy se v historických dobách psalo různě např. D´Arcy, Tarcy, O´Dorcey nebo MacDarcy. Dnes žije na Britských ostrovech několik rodů, kteří užívají jméno Darcy nebo D´Arcy, ale jsou různého původu. Mezi nejznámnější patří potomci normanských nájezdníků jejichž předek se psal D´Arci podle městečka Arci v Normandii. Tato rodina přišla do Irska na počátku 14. století a její členové se usadili v jihovýchodních oblastech země. 

Kromě výše zmíněných příchozích Darcyů však dodnes žijí v Irsku potomci původních obyvatel především ve východní části oblasti Galway, kteří jsou vedlejší větví klanu Ui Máine a mají tedy stejný původ s rodinami jako jsou např. O´Neillové či O´Donnellové.

Výše zmíněný Tomáš von Darcy, císařský rittmistr pocházel nepochybně z rodu Darcy z hrabství Galway. Tuto teorii zejména podporuje jemu potvrzený resp. polepšený rodinný erb. 19. srpna 1715 byl Tomáši Darcymu diplomem daným ve Vídni přiznán stav starožitných českých svobodných pánů (Saalbücher sv. 129, str. 354v. (A. von Doerr, Der Adel der böhmischen Kronländer..., Prag 1900, s. 199), J. Ch. von Hellbach, Adels-Lexikon oder Handbuch..., Erster Band, Ilmenau 1825, s. 262, heslo: Darcy, E. H. Kneschke, Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon, II., Leipzig 1860, s. 421-422, A. Ritter Král von Dobrá Voda, Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien, Prag 1904, s. 41, heslo: de Darcy, G. Megerle von Mühlfeld, Österreichisches Adels-Lexikon, Wien 1822, s. 51, A. Schimon, Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien, Böhm. Leipa 1859, s. 26, L. Freiherrn von Zedlitz-Neukirch, Neues preussisches Adels-Lexicon..., Erster Band, Leipzig 1836, s. 398).

Při té příležitosti mu byl zároveň polepšen jeho prastarý rodový erb, blason: Štít červený se stříbrným křížkovým křížem provázeným čtyřmi malými křížkovými křížky, v hlavě štítu jsou tři kosi v přirozené barvě. Na štítě koruna svobodných pánů staršího typu. Klenoty jsou dva na korunovaných turnajských přilbách. 1. červeno-stříbrná přikrývadla, otevřená orlí křídla červeno-stříbrně a stříbrno-červeně dělená se zlatou iniciálou C korunovanu císařskou korunou na pravém křídle a zlatou římskou číslicí VI na levém křídle a mezi nimi rostoucí, v lokti mírně pokrčená, obrněná paže svírající v dlani meč se zlatým jílcem směřující hrotem vlevo vodorovně, 2. černo-stříbrná přikrývadla, stojící stříbrný křížkový kříž ze štítu mezi zelenou ratolestí vavřínu s červenými plody a zelenou palmovou ratolestí. Štítonoši jsou dva černí býci se zlatou zbrojí chrlící z tlamy oheň. Heslo: EX CRUCE DECUS (skrze kříž ke slávě)(Roku 1636 zemřel jistý Martin Darcy Esq. z hrabství Galway, který měl u irského erbovního krále zaregistrován tento erb, blason: Štít stříbrný s černým berličkovým křížem a 4 stejnými malými křížky. Klenotem bylo rameno v kroužkovém brnění mávající dýkou. Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 263, hesla Darcy, Darcy alias Darsie (Galway)). 

 

Rodina Tomáše Darcyho žila údajně ve Vratislavi ještě dalších sto let, v záznamech lze dohledat, že do roku 1809 žila ve městě vdova von Darci (Tarci), rozená svobodná paní von Langnickel.

 

Autor: heraldikaerby

Štítky: Darcy, erby-české-šlechty, rodová-heraldika, heraldická-znamení, historie-heraldika, heraldry, wappen, coat-of-arms

Sponzoruje: http://www.furminator-shop.cz/