Doporučujeme
rodinny-erb.jpg

Rodinný erb

cena dohodou
Návštěvy:
Today: 42All time: 214968

Erby-české šlechty-Bietagh

Mezi prakticky neznámou šlechtu v českých zemích patří příslušníci irského rodu zvaného Bietagh, nebo Betagh či Beatty. V Irsku můžeme najít dvě skupiny lidí se jménem Betagh nebo Beatty. Z osmdesáti procent se jedná o potomky skotských osadníků v severním Irsku (Ulsteru) ze sedmnáctého století a zbytek je gaelsko-irského původu a jejich sídla lze lokalizovat hodně na jihu, hlavně v oblasti Meath.

Jméno Bietagh, Betagh, Betaghe, Beatagh nebo Bettagh je v současné době již téměř zaniklé a užívá se ve formě Beatty resp. Beytagh. Jméno pochází ze slova “biadhtach” jež označovalo obchodníka s potravinami, hospodského. V 16. století je známo několik rodin se jménem Betagh, např. Betagh of Walterstown, Betagh of Rathalron, Betagh of Dunamore nebo Betagh of Moynalty, jejichž příslušníci jsou uváděni v seznamech gentlemanů svých hrabství, především v hrabství Meath. 

Pravděpodobně nejdůležitější rodovou větví byli Betaghové z Moynalty, kteří drželi většinu majetku v oblasti až do roku 1690, kdy po bitvě u Boyne museli příslušníci rodiny emigrovat jako nepřátelé státu. V místě stával i původní rodový hrad, po kterém však již dnes není ani památky. Přesto povědomí veřejnosti o rodině Betagh zůstalo ve jménu obcí Betaghstown, které jsou tři v hrabství Meath, jedna ve Westmeath a jedna v hrabství Kildare.

V seznamech zvláště zarputilých Jacobitů z let 1689-1702 se objevuje šestkrát jméno Betagh resp. Bytagh. Tito nespokojenci s anglickou vládou opustili svou vlast a uchýlili se na kontinent.

V řadách císařské armády se v průběhu 18. století objevují dva Bietaghové. Prvním mužem, který nesl jméno Betagh, byl Lorenz. Narodil se v hrabství Meath a vstoupil do císařské armády, kde jako hejtman sloužil u jezdeckého pluku „Caraffa“. Zemřel 21. září 1739.

Druhým byl Franz Thomas Alexander svobodný pán Biettagh, narozený roku 1718 v Dompaire v Lotrinsku (Zajímavou indicii o původu svobodného pána von Biettagh skrývá katalog aukčního domu Bloomsbury z 27. května 2010, který jako položku č. 752 nabízel doktorskou disertační práci Bonaventury O´Briena “Theses Mathematico-Philosophiae” obhájenou na Karlově univerzitě v Praze roku 1764. Pod titulem je rytina a dedikace Thomasi Alexandru Baronu Bietagh de Moynalty, jednoznačnou identifikační poznámkou je zmíněné datum smrti jmenovaného 1768). 

Již jako 17 letý mladík vstoupil do císařské armády, kde později sloužil jako hejtman (kapitán) dragounského pluku „Benedikt Graf Daun“, se kterým se účastnil i slavné bitvy u Kolína 18. června 1757. Za svou statečnost v boji byl na třetí promoci Vojenského řádu Marie Theresie dekorován rytířským křížem (J. Lukeš, Militärischer Maria-Theresien Orden, Wien 1890, s. 501). V roce 1758 byl jmenován podplukovníkem a sloužil u pluku kyrysníků „Carl Palffy“. 21. dubna 1759 ve Vídni získal český incolát a byl povýšen do stavu svobodných pánů (A. Ritter Král von Dobrá Voda, Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien, Prag 1904, s. 15, heslo: Bietagh).

V letech 1760-68 v hodnosti plukovníka velel českému pluku dragounů „Graf St. Ignon“, později přejmenovaném na pluk č. 14 „Fürst zu Windisch-Graetz“ (G. Ritter Amon von Treuenfest, Geschichte des k.k. Dragoner-Regimentes Feldmarschall Alfred Fürst zu Windisch-Graetz Nr. 14, Wien 1886. A. Freiherrn von Wrede, Geschichte der K. und K. Wehrmacht, III. Band, Wien 1901, s. 222). Zemřel v Bouzemontu v Lotrinsku 19. října 1768 a byl pohřben v místním kostele sv. Jiří. 

Baron Biettagh se během své aktivní vojenské služby usadil v Čechách, kde získal v žateckém kraji, díky sňatku s Charlottou Hochberg von Hennersdorf, dívkou ze starého slezského rodu, statek Měcholupy (J. Schaller, Topographie des Königreichs Böhmen ..., Prag und Wien 1787, Theil 7, s. 71, Gut Miecholup). Měli spolu syna Patricka, svobodného pána von Biettagh, který roku 1793 prodal Měcholupy baronu Václavu Hildbrandtovi von Ottenhausen a poté se stopy po rodu Biettagh v Čechách ztrácejí (J. G. Sommer, Das Königreich Böhmen, Theil 54, s. 20).

Rodový erb.

Erb rodu Betagh z hrabství Meath je registrován u irského krále erbů od roku 1679, blason: Štít stříbrný s černou sníženou krokví provázenou třemi černými hvězdami s vlnitými hroty, červená hlava štítu, na krokvi je položena jako diference stříbrná hvězdička. Klenotem, na kolčí přilbě s černo-stříbrnou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly, je stříbrný krk velblouda s červenou uzdou (Sir B. Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales..., London 1884, s. 78, heslo Betagh).

Franz Thomas Alexander svobodný pán Biettagh při povýšení do stavu svobodných pánů užíval erb velmi podobný irskému, blason: Štít zlato-stříbrně dělený, horní polovina prázdná, v dolní je vidět modrá krokev provázená třemi modrými šestihrotými hvězdami. Na štítě je posazena koruna svobodných pánů (M. Mysliveček, Velký erbovník, svazek 1, Nakladatelství Fraus 2005, s. 108, heslo Bietagh - chybně původ a jméno sídla rodiny. R. J. Grafen Meraviglia-Crivelli, Der Böhmische Adel, Nürnberg 1885, s. 55, taf. 40, Archiv hlavního města Prahy, Heraldická (Rentzova) sbírka, AMP K1 - 1222, zobrazuje erb se štítonoši-dvěmi zpět hledícími přirozenými leopardy).

 

Autor: heraldikaerby

Štítky: Bietagh, erby-české-šlechty, rodová-heraldika, heraldická-znamení, historie-heraldika, heraldry, wappen, coat-of-arms

Sponzoruje: http://www.mop-rotacni.cz/   http://www.loknovaci-kulma.cz/